Dag en nacht over boeken lezen, boeken kopen
Bestel online! Keuze uit meer dan 10 miljoen titels.
Of bezoek onze winkels in Amsterdam en Haarlem.

Nieuws: Nelleke Noordervliet op weg naar Vrij man I (blog) RSS

9 maart 2012

Op 16 mei 2012 verschijnt de nieuwe roman van Nelleke Noordervliet, Vrij man. Deze historische roman zal gaan over arts en jurist Menno Molenaar, die na de vroege dood van zijn vader het genadebrood van zijn Rotterdamse koopmansfamilie eet. De schrijfster maakt zelf deel uit van haar verhaal: zij wandelt met Molenaar door zijn verleden en schrijft zijn geschiedenis, die een vertekening is van de echte geschiedenis. Kan zij het verleden immers echt kennen, echt begrijpen?

Over de ontstaansgeschiedenis van Vrij man houdt Noordervliet een blog bij, waarvan elke vrijdag een nieuwe post zal verschijnen op Athenaeum.nl. Hierin beschrijft zij de valkuilen en problemen die het schrijven van een historische roman met zich meebrengt.

Deel 1

Ik kijk op een oude kaart van Rotterdam, mijn geboortestad. Daar heb ik mijn hoofdpersoon geplaatst. Met opzet. Amsterdam beheerst ons beeld van de Gouden Eeuw. De grachtengordel getuigt tot op de dag van vandaag van de bloei van de stad. Ik woon er zelf. De buurt is een dorp. Het leven is er net zo bruisend en intiem als toen. Maar de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën was groter. Er waren meer steden van belang: Dordrecht, Leiden, Haarlem, Delft, Hoorn, Enkhuizen, Middelburg, en ja, nadrukkelijk ook Rotterdam. Ik wil een verhaal vertellen dat speelt in de zeventiende eeuw, en dat clichés vermijdt. De proloog van het boek speelt zich dan wel af in het New York van nu, het echte verhaal begint in het Rotterdam van toen.

De stad staat als een driehoek op de rivier. Het water is de brede basis, in ieder opzicht de levensader van de stad. De oude Laurenskerk is het stoere hart. Aan de kant van de Coolvest zijn de nieuwe huizen van rijke kooplieden gebouwd. Aan de kant van de Hoogstraat wat stegen en sloppen, het gasthuis. In de haven wemelen de schepen en scheepjes. De geur van brak water. Kooplieden en schippers uit alle windstreken. Wacht even, ik ben al te ver... Ik moet terug. Niet praten over geuren en kleuren en pittoreske tafereeltjes. Kijken. Net zo lang kijken tot ik kan zien. Kijken tot ik kan zien hoe het was. Ik kijk urenlang, vooral naar kaarten en prenten, de koele weergevers van de werkelijkheid, en verplaats me in iemand voor wie dat alles gewoon was, voor wie de stad noch een geschiedenis noch een toekomst had.

Ik moet veel afleren.

Ik ben doordrenkt van zeventiende-eeuwse beelden. Uit alle historieplaten, schilderijen, beschrijvingen, romans, is een composietbeeld ontstaan dat het clair-obscur van Rembrandt verbindt met het boertige van Jan Steen en de intimiteit van Vermeer, dat de hoofsheid van Hooft koppelt aan de barokke taal van Vondel en de amoureusheid van Bredero. Het is het Holland van de Ruysdaelluchten en de Avercampwinterlandschappen. Het is de oeridentiteit van Nederland. Maar ik zoek die simpele idylle niet. Ik wil reiken achter het cliché naar de complexiteit van een veranderende wereld.

Hoe loopt een jongen van elf of twaalf jaar door die stad? Wat zijn zijn ambities? Welke zwerftochten maakt hij buiten? Op de kaart loop ik verschillende routes. Hij vergezelt me steeds vaker. Ik zie wat hij ziet. En dan zie ik hem gaan, de Goudsche Poort uit. Hij slaat linksaf om langs de Rotte naar de boerderijen en tuinderijen van Crooswijk te lopen, de wijk waar ik later geboren zal worden.

Het detail dat hij linksaf slaat vindt mijn redacteur overbodig. Voor mij is het essentieel. Ik loop daar met mijn hoofdfiguur Menno Molenaar. Ik heb de kaart in mijn hoofd, ik weet waarheen we gaan. Na de Goudsche Poort moet je linksaf. Zo zit dat in het zeventiende-eeuwse Rotterdam. Het alledaagse detail is het wezen van een historische roman.

© auteursportret Harry Cock


ReactiesOm een reactie te kunnen plaatsen dient u ingelogd te zijn.

Bookmark and Share


Wie weet, meet niet

Nelleke Noordervliet € 18,50

Een plaats voor de geestdrift

Nelleke Noordervliet € 19,90

Uit het paradijs

Nelleke Noordervliet € 19,95

Naam van de vader

Nelleke Noordervliet € 12,50

Millemorti

Nelleke Noordervliet € 12,50