Athenaeum Leesclub Andreas Burnier - Het jongensuur

29 maart 2023
| | |

Woensdag 29 maart vanaf 19.30 houden we bij Athenaeum Boekhandel Spui een leesclub rondom Het jongensuur van Andreas Burnier, een boek dat volgens haarzelf haar meest biografische werk is. Biograaf Elisabeth Lockhorn en boekverkoper Romy Day Winkel leiden het gesprek. Kom je ook?

We vragen een kleine bijdrage van € 5,- aan alle deelnemers om iedereen te kunnen voorzien van drankjes, hapjes, en tijd voor een inhoudelijke voorbereiding. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus bezegel je deelname hier!

Over Het jongensuur

In Het jongensuur heeft Andreas Burnier haar ervaringen als onderduikkind in de oorlogsjaren 1940/45 verwerkt. Tegen de achtergrond van bezetting en bevrijding probeert de joodse Simone, de hoofdpersoon, zich een plaats te veroveren in de jongenswereld. Op de adressen waar zij zich moet schuilhouden moet zij zich telkens een nieuwe identiteit aanmeten. Zo heeft zij grote moeite met de streng calvinistische moraal van boerengezinnen en voelt ze zich gevangen in een vrouwenlichaam: zij had een man moeten zijn. Naarmate de bevrijding van de Duitsers nadert, raakt het meisje Simone steeds meer gevangen, verstrikt in haar lichamelijkheid.

Over Andreas Burnier, metselaar van de wereld

Andreas Burnier (1931-2002) was een leven lang ontheemd. Als Joods kind werd zij in de oorlog in zestien verschillende onderduikgezinnen geplaatst, als ‘transgender avant la lettre’ worstelde zij met haar identiteit, hetgeen zijn weerslag vond in indringende romans als Het jongensuur, Een tevreden lach, De literaire salon. Wat Reve betekende voor de mannelijke homoseksueel, betekende zij voor de vrouwelijke. Als wetenschapper waagde ze het te vloeken in de Kerk van de Rede. In een tijd dat de ziel werd afgeschaft had zij de euvele moed het over de ziel te hebben.

Lees op onze site een fragment uit Metselaar van de wereld.

pro-mbooks1 : athenaeum