Presentatie Jan Bloemendal, Latijn. Cultuurgeschiedenis van een wereldtaal

18 mei 2016 tot 18 mei 2016
| | | | | |

Uitgeverij Athenaeum - Polak & Van Gennep en Athenaeum Boekhandel nodigen u uit voor de presentatie van Jan Bloemendal, Latijn. Cultuurgeschiedenis van een wereldtaal op woensdag 18 mei, 17.00-19.00 bij Athenaeum Boekhandel aan het Spui. Met Wim Deetman, David Rijser, Egbert Boerma en de auteur.

Het Latijn is eeuwenlang voertaal geweest, eerst van een groepje boeren in en rond Rome, later van een heel wereldrijk, van de kerk en van literatuur en wetenschap. Hoe komt het dat de taal het zo lang, ruwweg van 750 vóór tot 1750 ná Christus, heeft volgehouden, en hoe konden op een gegeven moment volkstalen het Latijn verdringen? In dit boek zoekt Jan Bloemendal naar antwoorden op die vragen.

Zijn zoektocht voert langs culturen en tijden die met Latijn verbonden waren zoals de klassieke cultuur van de oudheid, de Karolingische cultuur in de middeleeuwen en de humanistische cultuur van de renaissance, langs schrijvers, denkers en kerkvaders, langs docenten, monniken en kopiisten, en langs wetenschappers, reizigers en kunstenaars. Het beeld dat oprijst is dat Latijn van wezenlijk belang is voor de cultuurgeschiedenis van Europa.

Onmisbaar voor elke gymnasiast of leerling Latijn en wie daarvoor door wil gaan.

RSVP via [email protected].

pro-mbooks1 : athenaeum