Presentatie Synesios van Kyrene, Dans die het heelal omkranst, vertaald en ingeleid door Piet Gerbrandy

29 september 2016
| | | | |

Athenaeum Boekhandel en Uitgeverij Damon nodigen u van harte uit voor de boekpresentatie van Synesios van Kyrene, Dans die het heelal omkranst, vertaald en toegelicht door Piet Gerbrandy. Deze uitgave is het derde deel in de serie Monobiblos onder redactie van classicus Vincent Hunink. Tijdens de presentatie zullen Synesios-kenner Michiel Op de Coul en dichter Jacob Groot de uitgave van commentaar voorzien. Het eerste exemplaar zal door de vertaler Piet Gerbrandy worden uitgereikt aan een speciale gast. Na afloop van de boekpresentatie is er een borrel.

Toegang is gratis. Vriendelijk verzoek u aan te melden via info@damon.nl.

Over Synesios van Kyrene

Hoe zou je het mysterie van het universum, dat een goddelijke oorsprong heeft, beter kunnen oproepen dan in liederen die de eeuwige kosmische ritmes als het ware reproduceren? Dat moet althans de drijfveer geweest zijn die Synesios van Kyrene (ca. 370-413) ertoe heeft gebracht zijn diepste gedachten over god en mens, geest en ziel, energie en materie neer te leggen in negen hymnen.

Synesios, christen en neoplatoons filosoof, leerling van Hypatia van Alexandrië, werd in een uitermate roerige tijd bisschop, in de hoop in die hoedanigheid nog iets voor zijn land te kunnen betekenen. Toen hij in 413 uitgeput stierf, liet hij een omvangrijk oeuvre na van brieven, redevoeringen en filosofische beschouwingen, maar binnen dit geheel vormen de swingende en beeldende hymnen het kloppend hart.

Delen op

14,90
MINDBOOKSATH : athenaeum