Een avond met Bruno Latour: Het nieuwe klimaatregime

27 november 2017
| | | | | |

Bij het verschijnen van zijn nieuwe boek Oog in oog met Gaia, een avond met, en over, Bruno Latour. 27 november vanaf 20.00 in de Lutherse Kerk (organisatie: Spui25), met Willem Schinkel en als moderator Huub Dijstelbloem.

In zijn nieuwe boek Oog in oog met Gaia stelt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en laten. Volgens hem zijn we toegetreden tot het drama van de geogeschiedenis, het tijdvak van het antropoceen. In dat tijdvak dringen de ecologische gevolgen van het menselijk handelen zich hardhandig op de voorgrond. We meenden dat er vrede heerste, maar we zijn in oorlog.  

De ecologische mutatie die zich voltrekt, betitelt Latour als het ‘Nieuwe Klimaatregime’. De oude natuur wijkt voor een wezen in beweging, waarin menselijke activiteit en de natuurlijke wereld talloze onverwachte verbindingen aangaan: Gaia. Het nieuwe boek geeft ons een politisering van de ecologie – voor onze terugkeer op Aarde.

Latour zal een inleiding houden over zijn nieuwe boek. Daarna volgt een debat onder leiding van Huub Dijstelbloem met onder anderen Willem Schinkel.

Over de sprekers

Bruno Latour is een Franse wetenschapsantropoloog en filosoof. Hij is als hoogleraar verbonden aan Sciences Po in Parijs. Tot zijn bekendste boeken behoren Laboratory Life (1979), Science in action (1987), Nous n'avons jamais été modernes (1991) en Enquête sur les modes d'existence (2012).

Willem Schinkel is hoogleraar Sociale Theorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Huub Dijstelbloem (moderator) is hoogleraar Filosofie van Wetenschap en Politiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van Spui25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via [email protected] | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

pro-mbooks1 : athenaeum