Kick-off Spui25 in Spe met Evgeny Morozov. Digital Power and Its Discontents: Why the Politics of Data is Crucial to the Future of Democracy.

19 september 2017
|

Wat gaat er verloren, wat wordt er bedreigd als we grensverleggende technologieën zonder enige scrupules omarmen? In de Spui25 in Spe-jubileumlezing, 19 september om 20.00 in de Aula (Spui25), wordt die vraag voorgelegd aan de Wit-Russische denker Evgeny Morozov. Als criticaster van de hedendaagse technocratie siert zijn tegendraadse visie met regelmaat de pagina’s van onder meer The Guardian en The Economist. Door het debat over politiek en technologie eigenhandig naar een hoger niveau te tillen heeft de pas 33-jarige denker zichzelf in korte tijd ontwikkeld tot een intellectueel van wereldformaat.

 

Deze avond fileert Morozov het populaire techno-optimisme. Big data worden ingezet om criminaliteit te bestrijden, dwingende gezondheidsapps pakken obesitas aan, en onnavolgbare algoritmes optimaliseren de zorgverlening. Zonder te vervallen in een dystopie trakteert Morozov het publiek op kritische analyse van de utopische beelden uit Silicon Valley. Hij stelt dat technologie in toenemende mate een middel is om bestaande politieke machtsstructuren te versterken; niet alleen van staten maar vooral van grote internetmonopolisten zoals Google, Facebook en Twitter. Hij noemt ze de leenheren van het ‘Big Data feodalisme’. Morozov waarschuwt voor een aanstaande 'informatie-apocalyps' - waarbij massale dataverzameling gepaard gaat met onstuitbare machtsconcentratie.

Toch is hij niet alleen pessimistisch: zolang de macht van tech-giganten aan banden wordt gelegd kan 'het internet' onze samenleving wel degelijk vrijer en democratischer maken.

New Technological Frontiers hebben een zekere aantrekkingskracht; het overschrijden ervan lijkt een overwinning, een bewijs van de kennis en vaardigheden van de moderne mens. In alle opwinding over toonzettende internetondernemers wordt echter vergeten dat mogelijkheden geen noodzakelijkheden zijn. Morozov roept op om de maatschappelijke consequenties van baanbrekende technologie kritisch te volgen en waar nodig te reguleren. Het is aan de grensverleggers om aan te tonen dat de wereld voorbij de grens publieke waarden dient. Alleen dan kan technologie een wenkend perspectief bieden, dat ten dienste van de vrije democratie staat. 

Let op: de voertaal van dit programma is Engels

Evgeny Morozov

Evgeny Morozov (1984) werd bekend door zijn boek The Net Delusion waarin hij het luidkeelse gejubel over de revolutionaire mogelijkheden van het internet van stevige kritiek voorzag. Volgens Morozov was de Arabische Lente een ‘digitale revolutie’ zonder politieke consequenties. De New York Times doopte hem dan ook de contrarevolutionair van het digitale tijdperk. In zijn tweede boek To Save Everything Click Here verzet Morozov zich tegen wat hij "solutionisme" noemt: de Silicon Valley-ideologie die stelt dat er voor ieder ingewikkeld maatschappelijk probleem een elegante technologische oplossing bestaat.

Door complexe sociale vraagstukken tot simpele technologische kwesties te reduceren, vergeten we dat de ontwikkeling van technologie verweven is met allerlei politiek-economische keuzes. De discussie over hoe wenselijk dat is, wordt dikwijls gesmoord met een beroep op de ‘natuurlijke’ werking van 'het internet'. Hoewel Morozov erkent dat elke technologie zijn eigen dynamiek heeft, stelt hij dat het internet geen inherente, noodzakelijke logica kent. Volgens hem moeten we alternatieve manieren om technologie te organiseren niet uit het oog verliezen.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van Spui25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

 

Delen op

MINDBOOKSATH : athenaeum