Expeditie Poetry #2: Dubbeltaal; van Suriname naar Nederland

12 mei 2019
| | | | |

Op 12 mei (16.00) wordt in De Nieuwe Liefde als onderdeel van de serie Expeditie Poetry een middag over de Surinaamse dichtkunst georganiseerd. Te gast zijn Karin Amatmoekrin, Michiel van Kempen en Antoine de Kom. De middag zal worden gepresenteerd door Mirjam van Hengel. Kaarten kosten € 13,- en met een CJP-, studenten- of stadspas € 10,50.

Kaarten

De dichter Srinivasi, nestor van de Surinaamse poëzie, schreef: ‘door heel de wereld wordt mijn land bewoond / uit alle streken kwam het leven hier ingestroomd’. Srinivasi zocht altijd naar verbinding, schreef Michiel van Kempen, samensteller van de Spiegel van de Surinaamse poëzie. Met hem praten we over hoe Surinaamse poëzie zich zowel in Suriname als in Nederland ontwikkelde.

Schrijver Karin Amatmoekrin leest poëzie van Michael Slory (‘ik zal zingen om de zon te laten opkomen’), dichter Antoine de Kom (nog niet bevestigd) leest eigen werk en vertelt over de betekenis van poëzie voor zijn grootvader, onafhankelijkheidsstrijder Anton de Kom. Natuurlijk zijn er jonge, Surinaamse slammers en woordkunstenaars uit het Amsterdam van nu, én er is muziek.

Michael Slory – citaten

‘nu ik gaan moet
voel ik eens te meer
je kinderen in mijn bloed geschreven’ - Srinivasi

‘Ik zal zingen
 om de zon
 te laten opkomen’ 

Over Expeditie Poetry

‘Heiden, afgodendienaar, vuuraanbidder, wie of wat je ook bent, kom!’

Kom! We gaan op reis. Niet om onze voetafdruk te vergroten maar om onze poëtische horizon te verbreden.

In de nieuwe programmareeks Expeditie Poetry wordt rondgetrokken door de wijde wereld. Van Perzië naar Zuid-Afrika, van Suriname naar Japan, van Syrië naar China, en dat alles in poëzie. Gidsen vertellen over de poëzie van het land, moedertaalsprekers lezen voor, muzikanten zorgen voor muziek achter de woorden. We onderzoeken in het ene land hoe poëzie een houvast vormt, in het andere hoe ze het web op surft en in het volgende hoe ze spreekt in uiteenlopende talen.

Ieder programma is een ontdekkingstocht met kenners, liefhebbers, lezers, muzikanten en dichters.

Verwacht geen overzicht en denk niet dat je voorkennis nodig hebt: kom grasduinen in poëzie uit verre streken. Heuvel op heuvel af, parels rapen.

Dit voorjaar trappen we af met de eerste drie programma’s: over Perzische, Surinaamse en Chinese poëzie. Redactie en presentatie: Mirjam van Hengel, schrijver, programmamaker en (poëzie)redacteur.

pro-mbooks1 : athenaeum