Nexus-Symposium: The Battle for Europe

02 april 2016 tot 02 april 2016
| | | | | | | | | |

Op 6 april stemt Nederland in een raadplegend referendum over het associa­tieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne, een verdrag over handels­betrekkingen en nauwere samenwerking. De gemoederen zijn verhit. Vanuit Brussel volgt de EU met argusogen de stemming in Nederland. Want is de ware inzet niet de toekomst van Europa, en dus van de samenwerking tussen lidstaten binnen de EU, en de vraag waar Europa voor zou moeten staan? Het Nexus-Symposium 'The Battle for Europe. Context voor het referendum' vindt 2 april vanaf 15.00 plaats in het DeLaMar Theater, met Harry van Bommel, Pavlo Klimkin, Ivan Krastev, John Laughland, Peter Pomerantsev en Ivan Vejvoda.

Standaarkaarten kosten € 10,-.

Tegenstanders van het verdrag met Oekraïne zien het als een poging om de macht van de EU via de achterdeur en op ondemocratische wijze te vergroten. In hun ogen is de EU een bureaucratisch monster, dat langzaam maar zeker de volkssoevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten bedreigt en tegelijkertijd de rijkere landen financieel uitkleedt. Ze keren de EU de rug toe, wijzen elke vorm van machtsoverdracht aan Brussel af en trekken zich terug achter duidelijk afgebakende, nationale grenzen. Voorstanders wijzen op de noodzaak samen op te trekken met het oog op de veiligheid, economische stabiliteit en welvaart van Europese burgers. Zij zien de EU als een grote stap voorwaarts, zelfs al moeten deze en haar werking bevraagd worden. In hun ogen zouden de doelen die ten grondslag liggen aan de Europese samenwerking — vrede, burgerrechten, solidariteit en welvaart — voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Waar liggen de grenzen van Europa eigenlijk, en zijn die grenzen geogra­fisch, historisch of cultureel bepaald? Moeten we wel of geen uitbreiding van de EU wensen, en wat is hierbij de rol van Amerika en Rusland? ‘The Battle for Europe’ presenteert een debat tussen eurocritici en eurofielen, tussen voor- en tegenstanders van toenadering tot Oekraïne, en biedt zo een kans het associatieverdrag en uw stem op 6 april in context te plaatsen. Kom naar het Nexus-symposium en discussieer met denkers en politici van internationale allure tijdens het publieke vraaggesprek. 

Entreekaarten
- Vriendenkaarten zijn gratis (max. 2)

Programma

15.00 Debat o.l.v. Rob Riemen
16.00 Publiek gesprek
17.00 Einde

Aanbevolen

pro-mbooks1 : athenaeum