Between Pagans and Christians. Literary Culture and Religion in late Antiquity

07 juni 2016 tot 07 juni 2016
| |

Kenmerkend voor de late oudheid is de overlapping van twee culturen: de oude, klassieke Griekse cultuur en de nieuw opkomende, christelijke cultuur. Wat voor rol speelde de klassieke Griekse cultuur in die nieuwe Christelijke context? Welke nieuwe betekenissen ontstonden in deze kruisbestuiving? Professor Gianfranco Agosti vertelt, 7 juni vanaf 17.00 bij Spui25.

Welke rol speelde de klassieke Griekse cultuur in de late oudheid in een christelijke context? In Agosti's benadering gaat dat vooral om de religieuze betekenis van classicistisch taalgebruik in literatuur, en met name in poëzie. Welke nieuwe betekenis kreeg dit taalgebruik in de communicatie tussen de schrijver en zijn christelijke publiek? Wat bedoelt de moderne historiografie in sociaal en religieus opzicht met “klassiek” en “classicisme”? Welke houding namen christelijke intellectuelen aan ten opzichte van dit classicisme? Agosti demonstreert het aan de hand van een aantal voorbeelden van dialoog (of polemiek) in een zeer verfijnde, vaak dubbelzinnige, poëtische stijl.

Let op: de voertaal van dit programma is Engels

Over de sprekers

Prof. Gianfranco Agosti onderwijst klassieke en laatantieke filologie aan de universiteit La Sapienza van Rome. Momenteel is hij verbonden aan The Institute of Advanced Studies in Princeton. Hij heeft onder meer gepubliceerd over de dichter Nonnus en de Griekse poëzie in de late oudheid.

Dr. Emilie van Opstall (moderator) is als universitair medewerker Grieks verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook zij is gespecialiseerd in de Griekse poëzie van de late oudheid.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Delen op

MINDBOOKSATH : athenaeum