Bijzondere lezing door Huub Dijstelbloem

08 december 2016 tot 08 december 2016
| |

Op 8 december vanaf 17.15 geeft hoogleraar Huub Dijstelbloem in SPUI25 een lezing overde politieke en filosofische achtergronden van beelden en tegenbeelden. U bent van harte welkom! 

Beelden, beeldvorming en verbeelding vormen een bijzondere schakel tussen wetenschap en politiek. Waar burgers kritisch kijken naar de claims van overheid en politiek, analyseren onderzoekers kritisch de werkelijkheid. Door technische visualisaties worden geopolitieke kwesties die mensen raken in beeld gebracht zoals bijvoorbeeld klimaatverandering of voedselonzekerheid. Maar via internet en sociale media kunnen ook alternatieve beelden worden opgesteld om visies te betwisten. Wat zeggen deze beelden? Hoe sturen ze debatten? Kunnen ze verantwoordelijkheid oproepen en aanzetten tot actie? Hoogleraar Huub Dijstelbloem gaat in deze lezing in op de politieke en filosofische achtergronden van beelden en tegenbeelden met specifieke aandacht voor de mogelijkheden van burgers en organisaties om in het publieke domein de verbeelding zichtbaar te maken.

Wij, de detectives, beelden en tegenbeelden in de democratie

Aan de hand van voorbeelden als het onderzoek naar de MH17, de interpretatie van satellietbeelden van het drama van Darfur en de visualisatie van de situatie van vluchtelingen op de Middellandse Zee gaat Dijstelbloem in op de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en politiek, met name via visualisaties. Hoe hangt de reconstructie van wat zich heeft afgespeeld samen met de vraag naar hoe het in de toekomst anders moet en kan?

Over de sprekers

Huub Dijstelbloem studeerde Wijsbegeerte en Wetenschapsdynamica in Amsterdam en Parijs. Hij promoveerde aan de UvA in 2007 en in 2014 werd de leerstoel ingesteld in samenwerking met de WRR. Zijn academische onderzoek richt zich momenteel op grenscontroles en migratiebeleid in Europa en op ‘oculaire politiek’. Zijn projecten bij de WRR gaan over Europese publieke taken en internationale veiligheid en defensiebeleid. Recent publiceerde hij Het huis van Argus. De waakzame blik in de democratie (2016).

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van Spui25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Delen op

MINDBOOKSATH : athenaeum