Damien Nelis over Vergilius' ‘De Georgica’

01 februari 2016 tot 01 februari 2016
| | |

Tussen 27 januari en 5 februari houdt Damien Nelis een zestal lezingen over Vergilius' leerdicht over de landbouw, 'de Georgica'. Maandag 1 februari (16.30 - 18.30) is de vierde lezing in de reeks. De lezing kan zelfstandig gevolgd worden en is geschikt voor een breed publiek.

Nelis’ lezing, getiteld 'Love and Civilization', behandelt de rol van oncontroleerbare passie in het streven naar ordening van de natuur, naar aanleiding van een korte passage uit het derde boek van de Georgica (242-49):

Ja, al wat leeft op aarde: mensen, wilde dieren, / wat zee bevolkt en weiden, en vogels bont van veren, / zij tuimelen blind in ’t vuur: ’t is de éne drift bij allen. / Venus’ seizoen – nooit feller zwerft door de woestijnen / los van haar welpen de leeuwin, moorden zó zinloos / de lompe beren; overal ligt vol dode beesten / het bos; dan is de ever wild en vals de tijger; / onzalig dan wie trekt door de eenzame Sahara. (Vertaling: Ida Gerhardt)

Liefde en passie spelen een centrale maar uiterst complexe rol in het werk van Vergilius. ‘De Georgica’ blijkt in deze lezing een sleutel tot Vergilius’ houding ten aanzien van deze fenomenen, die in later generaties aanleiding tot felle discussie is geworden, te bevatten.

In een korte inleiding introduceert David Rijser de spreker, en vat de inhoud van de eerste drie lezingen samen (gegeven op 27, 28 en 29 januari). Na Nelis’ lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Let op: de voertaal is Engels (Latijnse teksten worden vertaald).

Damien Nelis is hoogleraar Latijnse letterkunde aan de Universiteit van Genève. Zijn studie naar de literaire relatie tussen het werk van Vergilius en dat van de Hellenistische dichter Apollonius Rhodius verwierf internationale faam. Hij geldt als één van de grootste recente experts op het gebied van de klassiek Latijnse poëzie en die van Vergilius in het bijzonder.

David Rijser is universitair docent Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn meest recente boek, een studie over de functie van de antieke cultuur in de westerse traditie (Een telkens nieuwe oudheid, Amsterdam University Press, maart 2016), speelt Vergilius een centrale rol.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van Spui25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend, wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Delen op

24,95
MINDBOOKSATH : athenaeum