Het Atlantisch gebied en de Nederlanders in de zeventiende eeuw

17 mei 2017
| |

In de zeventiende eeuw ontplooiden Nederlanders niet alleen tal van commerciële en militaire activiteiten in de Indische Oceaan, maar ook in het Atlantisch gebied. Ze richtten handelsposten op in Afrika en stichtten koloniën in Noord-Amerika, het Caribisch gebied en Brazilië. Deze expansie ging gepaard met veel geweld, vooral doordat de koloniën vaak niet vreedzaam tot stand kwamen, maar door de Nederlanders werden veroverd op hun Europese rivalen. 17 mei, vanaf 17.00 bij Spui25 met Wim Klooster en Michiel van Groesen, die beiden recent over dit onderwerp publiceerden.

 

Het Nederlands bestuur van de koloniën werd bijna altijd door buitenlanders betwist. Zo kon de strijd om Brazilië uitgroeien tot de grootste zeventiende-eeuwse oorlog tussen Europese mogendheden in de Nieuwe Wereld. De verovering van Brazilië, indertijd ’s wereld grootste suikerproducent, leidde daarnaast tot het begin van de Nederlandse handel in Afrikaanse slaven. In hun lezingen belichten Wim Klooster en Michiel van Groesen de ontwikkelingen in het Nederlands Atlantisch gebied ten tijde van de grote expansie in de zeventiende eeuw. Aan de orde komen de rol van geweld in het Nederlandse kolonialisme, de bijdragen van buitenlanders (Europeanen, Afrikanen en Inheemsen) aan de Nederlandse expansie, de erfenis van de slavernij en de rol van media in tijden van oorlog.

Over de sprekers

Michiel van Groesen promoveerde aan de UvA in 2007, werkte als UHD aan dezelfde universiteit en is sinds 2015 hoogleraar Maritieme Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Recent verscheen van hem Amsterdam's Atlantic.

Wim Klooster promoveerde aan de Universiteit Leiden in 1995, werkte als post-doc op Brown University en Harvard en is hoogleraar Atlantische geschiedenis op Clark University in de V.S. Recent verscheen van hem The Dutch Moment.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van Spui25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Delen op

MINDBOOKSATH : athenaeum