Het hart op de tong: emoties in de politiek

26 september 2018
| | | | |

Woensdag 26 september (20.00) organiseert Spui25 een debatavond met Imrat Verhoeven, René Gabriëls, Evelien Tonkens en Nanke Verloo over emotie in de politiek.

Aanmelden

Na jaren waarin Nederlanders zich verveeld afkeerden van de trage onderhandelingen van de polderpolitiek, dragen burgers en politici sinds Pim Fortuyn weer ‘het hart op de tong’. Mogen we ons in politieke zaken, naast de rede, ook laten leiden door emotie?

Over Het hart op de tong

In de essaybundel Het hart op de tong analyseren filosofen en sociologen de rol van emoties in politiek debat. Die waren de laatste jaren nooit ver te zoeken: denk aan de woede van burgers als politici voornemens hebben vluchtelingen in hun gemeente op te nemen of als de heftige taferelen rondom de aankomst van Sinterklaas met Zwarte Piet opkomen. Hierdoor krijgen we de indruk dat alleen emoties als boosheid, afgunst en hebzucht nog van belang zijn, en het is dan ook gebruikelijk om over deze emotionele uitingen een bezorgde toon aan te slaan. Maar wat is de rol van emotie in de politiek? Naar aanleiding van het verschijnen van de bundel gaan politicoloog Imrat Verhoeven en oud-politica Evelien Tonkens in debat met bundelredacteur René Gabriëls, filosoof en socioloog.

Het hart op de tong laat zien dat emoties geen bijverschijnsel van de politiek zijn, maar deze juist vorm geven, ten goede of ten kwade. Zij vormen de hartslag van de politiek zonder welke de democratie niet valt te begrijpen. Onder leiding van moderator Nanke Verloo spreken Imrat Verhoeven, Evelien Tonkens en René Gabriëls over een verscheidenheid aan emoties die we treffen in het politieke spectrum, zoals woede van consumenten, verzorgingsstaatchauvinisme en solidariteit met vreemdelingen, en de angst van populisten en hun tegenstanders.

Over de sprekers

Imrat Verhoeven is Universitair docent Bestuur en beleid aan de afdeling politicologie van de UvA. Zijn onderzoek richt zich op de rol van emoties in politiek en beleid, op conflicten tussen burgers en overheden en op veranderende verhoudingen tussen overheden en burgers binnen de activerende verzorgingsstaat.

René Gabriëls is als universitair docent verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij publiceerde over intellectuelen, racisme en lokale politiek, en doet momenteel onderzoek naar voedselbanken en het gebruik van Engels als voertaal in het hoger onderwijs.

Evelien Tonkens is socioloog en hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Eerder was onder meer bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam en Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ze schreef een groot aantal artikelen en boeken over veranderende idealen en praktijken van burgerschap en professionaliteit in de publieke sector.

Nanke Verloo (moderator) is antropoloog en politiek wetenschapper. Zij werkt als Universitair docent in Urban Planning op de afdeling Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de planologie van inclusieve steden en de rol die conflict daarin kan spelen.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van Spui5 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via [email protected] | T: 020 525 8142.

Delen op

pro-mbooks1 : athenaeum