Kieswijzer levensbeschouwing

06 april 2017 tot 06 april 2017
| | | | |

Levensbeschouwelijk kiezen, hoe doe je dat met wijsheid? Heeft zweven, zwerven en zwoegen je voorkeur? Of heb je je vaste plek al gevonden? In het nieuwe boek Kieswijzer levensbeschouwing gaat godsdienstantropoloog André Droogers in op dit soort vragen. Met Manuela Kalsky, Joep de Hart, Halleh Ghorashi en Julia van Rijn.

Steeds meer mensen zoeken hun levensbeschouwelijke heil buiten de gebaande paden. Vroeger bepaalden kerken de richting. Nu maakt de meerderheid van de Nederlandse bevolking zelf uit wat zinnige antwoorden zijn op vragen als ‘wat is de reden van mijn bestaan?’. Het keuzeaanbod is groter en gevarieerder dan ooit en kan desoriënterend werken. Kieswijzer levensbeschouwing werkt als een praktische zingevingsgids, om je te helpen je te oriënteren op het uitgebreide spirituele landschap.

Over de sprekers

Prof. Dr. Manuela Kalsky (1961) is houder van de Edward Schillebeeckx-leerstoel aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit.

Ze gaat als moderator in gesprek met auteur André Droogers (1941), emeritus hoogleraar Culturele Antropologie, in het bijzonder Religieuze en Symbolische Antropologie, aan de Vrije Universiteit. Recent publiceerde hij Zingeving als spel (2010), God 3.0 (2014), Religion at Play (2014) en Boodschap aan elkaar (2016).

Prof. Dr. Joep de Hart (1954) is cultuur- en godsdienstsocioloog, senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en hoogleraar ‘Kerk en Wereld’ aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij zal o.a. ingaan op de transformatie van godsdienst en levensbeschouwing in de afgelopen decennia.

Prof. Dr. Halleh Ghorashi (1962) is cultureel antropoloog en hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij zal ingaan op het thema levensbeschouwing en diversiteit.

Ds. Julia van Rijn (1958), scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam, verzorgt een gesproken column.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl.

Tickets

MINDBOOKSATH : athenaeum