Kolonialisme en geweld. Koloniale oorlogen in Indonesie

25 april 2018
| | | | | |

Kom op 25 april om 17.00 uur ook naar de presentatie van Kolonialisme en geweld. Koloniale oorlogen in Indonesië bij Spui25. Met Michel van de Waart, Frank van Vree, Henk Schulte Nordholt, Petra Groen, Piet Hagen en I Gusti Agung Wesaka Puja.

De Indonesische archipel heeft meer dan 450 jaar strijd geleverd tegen buitenlandse handelscompagnieën en mogendheden. Bijna altijd was er wel ergens oorlog, vaak op meer plaatsen tegelijk. Koloniale oorlogen in Indonesië is een nieuw standaardwerk dat een complete analyse biedt van de honderden militaire acties en expedities. Portugezen, Spanjaarden, Engelsen, Fransen, Japanners en met name ook de Nederlanders, voerden hun koloniale oorlogen in de archipel vooral vanwege economisch gewin – volgens het devies van Jan Pieterszoon Coen: ‘Geen handel zonder oorlog.’ Hun legers vormden de ruggengraat van het koloniaal systeem, dat ook door tijdgenoten in Europa al bekritiseerd is. Door zijn brede aanpak en uitgebreide registers is het boek tevens een naslagwerk over de geschiedenis van Indonesië. Het laat zien hoe behalve vrijheidsdrang ook de islam een belangrijk rol speelde in het verzet tegen vreemde overheersers.

Na een welkomstwoord van redacteur Michel van de Waart gaan Frank van Vree, Henk Schulte Nordholt en Petra Groen met elkaar in gesprek en worden de eerste exemplaren door Piet Hagen aangeboden aan de Indonesische ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja en aan NIOD-directeur Frank van Vree.

Over de sprekers

Petra Groen is als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Piet Hagen is journalist. Hij van zijn hand verscheen eerder Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten (2002) en Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra (2010), dat genomineerd was voor de Libris Geschiedenisprijs en bekroond werd met de driejaarlijkse Joast Halbertsmapriis van de Provincie Friesland.

Henk Schulte Nordholt is hoofd research KITLV Leiden.

Frank van Vree is directeur NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van Spui25 is gratis maar u moet uw komst we van tevoren aanmelden. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Delen op

MINDBOOKSATH : athenaeum