Menselijke Voorwaarden: de literaire Japanse bestseller vertaald

13 februari 2018
| | | | |

Menselijke voorwaarden is in alle opzichten een buitengewoon boek. Het is voor het eerst dat deze unieke roman in vertaling verschijnt, terwijl het in Japan uitgroeide tot een bestseller waarvan meer dan 13 miljoen exemplaren werden verkocht. Tijdens de boekpresentatie in Spui25, 13 februari om 20.00, geeft vertaler Jacques Westerhoven een algemene introductie  op deze roman. Vervolgens zal professor Willem Boot hem interviewen over het belang van dit boek en de vertaling. Ten slotte vertelt professor Ivo Smits over de relatie tussen de roman en de verfilming van Masaki Kobayashi. Na afloop is er gelegenheid om het glas te heffen.

 

 

Het boek vertelt tegen de achtergrond van de strijd tussen de Japanners en Russen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Mantsjoerije het verhaal van de jonge, aanvankelijk pacifistische Kaji, die zich ondanks alles in de Japanse kolonie en als dienstplichtig soldaat staande probeert te houden.Menselijke voorwaarden is een oorlogsroman, liefdesverhaal en bovenal een overrompelende vertelling over menselijkheid en het lot. Kaji accepteert een baan bij de mijn van Laohuling in Mantsjoerije om aan de oproep voor militaire dienst te ontkomen. Hij trekt erheen met zijn geliefde Michiko, met wie hij dankzij deze beslissing eindelijk kan trouwen. Ter plekke blijken er Chinese dwangarbeiders en krijgsgevangenen te werken onder erbarmelijke omstandigheden. Zij worden uitgebuit en mishandeld. Hoewel zijn goede bedoelingen steeds worden gedwarsboomd, probeert de idealistische Kaji zulke misstanden van binnenuit aan te pakken. Wanneer hij ondanks eerdere toezeggingen toch in het leger terechtkomt, moet hij zijn vrouw achterlaten en als hij ook daar voor anderen opkomt, maakt hij juist promotie vanwege durf en moed. Het lot dwingt hem zijn idealen te verwaarlozen om te overleven, in het leger, tijdens gevechten en op de weg terug naar huis. Kaji wordt gaandeweg steeds minder mens en ontwikkelt zich tot een koele moordenaar, maar blijft desondanks steeds verlangen naar één persoon: Michiko.

Tijdens de boekpresentatie in SPUI25 geeft vertaler Jacques Westerhoven een algemene introductie  op deze roman. Vervolgens zal professor Willem Boot hem interviewen over het belang van dit boek en de vertaling. Ten slotte vertelt professor Ivo Smits over de relatie tussen de roman en de verfilming van Masaki Kobayashi. Na afloop is er gelegenheid om het glas te heffen.

Over de sprekers

Junpei Gomikawa (1916-1995) schreef zijn magnum opus Menselijke voorwaarden op basis van zijn eigen ervaringen in Mantsjoerije tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar hij zowel bij een ijzermijn werkte als dienst moest doen in het leger. Vervolgens werkte hij mee aan het script voor The Human Condition, de bejubelde filmtrilogie (1959-1961) van Masaki Kobayashi, die op deze roman is gebaseerd. Gomikawa ontving in 1978 de gezaghebbende literaire Kikuchi Kan-prijs, in het bijzonder voor Menselijke voorwaarden.

Jacques Westerhoven (1947) is vertaler van een groot deel van het oeuvre van Haruki Murakami en van werken van Mishima en Tanizaki. In 2000 won hij als enige Nederlander tot nu toe de prestigieuze Nomaprijs voor vertaalde Japanse literatuur. Hij woont al meer dan veertig jaar in Japan en is emeritus hoogleraar Amerikaanse letterkunde aan de Universiteit van Hirosaki.

Willem Boot is emeritus hoogleraar Japans aan de Universiteit Leiden. Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar de vroegmoderne geschiedenis van het land, de contacten over en weer met bijvoorbeeld China en de Japanse literatuur.

Ivo Smits is hoogleraar letteren en culturen van Japan aan de Universiteit Leiden. Hij doceert daar over literatuur en film in Japan.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Delen op

pro-mbooks1 : athenaeum