Presentatie: Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

12 mei 2016 tot 12 mei 2016
| | | | |

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met ingrijpende veranderingen voor jongeren, ouderen en mensen met een uitkering. Wetenschappers en journalisten maken de balans op, 12 mei vanaf 20.00 bij Spui25.

Vanaf 2015 vonden er ingrijpende veranderingen plaats voor vooral kwetsbare groepen, zoals jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van sociale werkplaatsen, mensen met een uitkering of degenen die een traplift of huishoudelijke zorg nodig hadden. Gemeenten moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen. Hoe kreeg die verbouwing vorm? InHoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt brengt een breed spectrum van wetenschappers en journalisten de nieuwe situatie scherp in beeld. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zijn zelfredzaamheid, uitgaan van eigen kracht, participatie haalbare doelstellingen?

Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold en Marcel Ham vertellen over de totstandkoming van het boek en hun bijdragen. Het boek zal vervolgens overhandigd worden aan wethouder Arjan Vliegenthart van Amsterdam, die het boek van commentaar zal voorzien.

Over de sprekers

Arjan Vliegenthart is wethouder Werk, Inkomen en Participatie voor de SP in Amsterdam.

Albert Jan Kruiter bestudeerde multiprobleemaanpakken in tal van grote steden, en schreef daar verschillende boeken over. Albert Jan Kruiter is werkzaam bij het Instituut voor Publieke Waarden.

Femmianne Bredewold is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek en onderzoeker bij het lectoraat Beroepsinnovatie Social Work aan Fontys Hogeschool.

Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van sociale-vraagstukken.nl. 

Aanmelden 

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend: wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Delen op

MINDBOOKSATH : athenaeum