Verbonden door erfgoed: Japan en Nederland

07 april 2016 tot 07 april 2016
| | | | | | | | | |

Hoe komt de gedeelde geschiedenis van Nederland en Japan naar voren in de objecten van het Rijksmuseum? Conservators Menno Fitski en Jan de Hond vertellen 7 april vanaf 20.00 bij Spui25 over deze geschiedenis naar aanleiding van twee bijzondere voorwerpen uit de museumcollectie. Vervolgens gaan zij in gesprek met emeritus hoogleraar Willem van Gulik, Japankenner Marion Tijsseling en Jean-Paul Corten (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).

In dit vierde deel van de reeks ‘Verbonden door erfgoed’ vertellen conservators Menno Fitski en Jan de Hond naar aanleiding van het verschijnen van hun boek De smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600 over de betekenis van erfgoed voor de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Japan. Hoe zit deze geschiedenis in elkaar, en hoe zien we dit terug in erfgoed? Hoe hebben de wederzijdse perspectieven zich ontwikkeld? Zijn de twee landen werkelijk nader tot elkaar gekomen? Is er sprake van een gemeenschappelijk verleden en hoe ziet dat verleden er dan precies uit?

De voorwerpen die als startpunt voor de avond fungeren zijn o.a. een porseleinen doos in de vorm van een geknoopte doek en een munt geslagen bij het bezoek van een Japans gezantschap aan Nederland in 1862. Na de presentaties volgt een tafelgesprek tussen de auteur, Willem van Gulik, Marion Tijsseling en Jean-Paul Corten. Publiekshistoricus Paul Knevel treedt op als moderator. Na afloop kan er nagepraat worden tijdens een borrel. 

Over de sprekers

Menno Fitski studeerde Japanse Taal en Cultuur in Leiden en Oxford en is sinds 1997 conservator Oost-Aziatische kunst in het Rijksmuseum.

Jan de Hond studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Nijmegen en promoveerde op een proefschrift over oriëntalisme in de Nederlandse cultuur, 1800-1920. Sinds 2007 is hij conservator bij de afdeling geschiedenis van het Rijksmuseum.

Willem van Gulik was na zijn studies Chinees en Japans conservator van de afdeling Japan en Korea bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden en in 1983 directeur van dat museum. In 1985 werd hij bijzonder hoogleraar Materiële cultuurkunde en kunstgeschiedenis van Japan en Korea en vervolgens tot 2009 hoogleraar Materiële cultuurkunde en kunstgeschiedenis van Oost Azië aan de Universiteit Leiden.

Marion Tijsseling studeerde Sinologie met als bijvak Japans aan de universiteit van Leiden en in Singapore en voltooide haar doctoraal aan de School of Oriental and African Studies in Londen. Daarna was zij werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in o.m. Den Haag, Tokio, Rome, New York en Shanghai. In totaal woonde ze vijftien jaar in Tokio voor cultureel en politiek werk. Haar laatste functie was in Den Haag, waar zij verantwoordelijk was voor het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed. Inmiddels is Tijsseling reisschrijver; vorig jaar verscheen haar gids voor Japan in de Dominicusserie.

Jean-Paul Corten is programmaleider Gedeeld Cultureel Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij is gespecialiseerd in de revitalisering van historische binnensteden en adviseert op dat gebied in het buitenland.

Paul Knevel (moderator) is als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep Nederlandse Geschiedenis van de UvA en is coördinator van de master Publieksgeschiedenis.  

Verbonden door erfgoed: de Landenreeks in Spui25

De Landenreeks is een boekenserie van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum uitgegeven door uitgeverij Vantilt. Aan de hand van voorwerpen uit de collectie van in de eerste plaats het Rijksmuseum wordt het gedeelde verleden beschreven van Nederland en respectievelijk Indonesië, Japan, China, India, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Ghana, Suriname en Brazilië. In Spui25 bespreken we brandende vragen omtrent die gemeenschappelijke geschiedenissen. Handel, ontmoetingen, culturele uitwisseling, en overheersing: wat voor rol speelt erfgoed toen en nu? En erfgoed niet als ‘nation building’ maar als grondstof voor internationale samenwerking: (hoe) werkt dat?

Aanmelden 

Toegang tot de activiteiten van Spui25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Delen op

MINDBOOKSATH : athenaeum