Vrede: Utopie of haalbaar ideaal? (Spui25)

14 september 2016 tot 14 september 2016
| | | |

Op woensdag 14 september 2016 (van 17.00 tot 18.30 uur) vindt bij Spui25 de lezing Vrede: Utopie of haalbaar ideaal? plaats. In de loop van de geschiedenis zijn tal van vredescongressen georganiseerd en vredesorganisaties opgericht. De Nobelprijs voor de vrede is ingesteld om personen te eren die zich op uitzonderlijke wijze voor de vrede hebben ingezet. Cynici menen echter dat de toestand van vrede nooit te bereiken zal zijn. Sterker nog: elke vrede vormt de opmaat van een nieuwe oorlog. Wie heeft er gelijk? Met Beatrice de Graaf, Maarten Prak en Ad van Liempt.

Is de mens meer geneigd tot oorlog of vrede? Wie de statistieken bekijkt, moet welhaast concluderen dat eeuwige vrede een illusie is. Vanaf het begin van onze beschaving zijn volgens een grove schatting meer dan achtduizend oorlogen gevoerd. Even zovele vredesverdragen werden gesloten, maar tevergeefs. Toch geeft iedere vrede nieuwe hoop. Ook in de Nederlandse geschiedenis zijn Europese vredes groots en meeslepend gevierd, zoals de De Vrede van Münster (1648) en het einde Tweede Wereldoorlog (1945). Maar hoe bestendig zijn vredessluitingen eigenlijk?

Drie kenners van de Europese politieke geschiedenis gaan hierover met elkaar in debat. Bij deze gelegenheid wordt het nieuwe boek van Lotte Jensen gepresenteerd: Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815. Dit boek laat zien dat vredessluitingen een belangrijke impuls aan de nationale identiteit gaven: dromen van een gouden toekomst gingen hand in hand met discussies over de ideale Nederlandse samenleving.

Over de sprekers

Prof. dr. Beatrice de Graaf is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en auteur van talloze publicaties op het terrein van politiek geschiedenis, veiligheid en terrorisme in Europa. Momenteel werkt ze aan een nieuwe studie The Balancers. How Europe Waged Peace after 1815.

Prof. dr. Maarten Prak is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en publiceerde onder meer De Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek (2012) en Nederland en het poldermodel. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland (2013, met J.L. van Zanden).

Ad van Liempt is journalist, schrijver en voormalig chef geschiedenis bij de NTR. In 2009 schreef hij het boek bij de tv-serie De Oorlog, en in 2013 bij de serie Na de Bevrijding. Zijn meest recente boek is Aan de Maliebaan (2015) over deze Utrechtse straat in de oorlogsjaren 1940-1945.

Dr. Lotte Jensen is universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Recente publicaties zijn Verzet tegen Napoleon (2013) en The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815 (2016).

Op de website van Spui25 kunt u zich voor deze activiteit aanmelden. Toegang tot de activiteiten van Spui25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend, wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl of 020 525 8142.

Delen op

MINDBOOKSATH : athenaeum