Lezing Bettine Vriesekoop: Chinese wijsheid in een balletje

16 mei 2024
| |

Kom naar Boekhandel Van Rossum in de Beethovenstraat, donderdagavond 16 mei om 19.00, voor de lezing van Chinese wijsheid in een balletje door Bettine Vriesekoop, waarin Vriesekoop uitlegt hoe een taoïstische levenshouding haar steun en houvast hebben gegeven in haar sportloopbaan en in haar leven.

Je bent van harte welkom op donderdagavond 16 mei om 19.00 (inloop vanaf 18.30). Je kan je aanmelden via [email protected].

Haar liefde voor tafeltennis leidde bij Bettine Vriesekoop tot een diepgaande interesse in China. In haar sportloopbaan en haar verdere leven zou een taoïstische levenshouding haar steun en houvast geven. Wat houdt deze Chinese filosofie van de wijsgeer Laozi dan in, wat heeft Bettine ervan geleerd en wat kunnen ook wij van de Tao leren? Bettine legt dit uit aan de hand van persoonlijke ervaringen: als tafeltennisster die mede door haar Chinese inzichten de absolute top haalde, als correspondente voor NRC Handelsblad in Peking, als schrijfster en tegenwoordig ook als tafeltennistrainster.

Naast deze biografische schetsen bezorgt Vriesekoop ons ook een – bescheiden – leerboek aan de hand van verzen uit het Tao-boek Dao de jing.

pro-mbooks1 : athenaeum