Leesfragment: Creatief zijn

05 november 2023 , door Rick Rubin

10 november verschijnt Creatief zijn. Een manier van leven (The Creative Act: A Way of Being), door gevierd muziekproducent Rick Rubin, vertaald door Petra C. van der Eerden. Lees bij ons een fragment en reserveer je exemplaar!

Men ziet creativiteit en kunstenaarschap meestal als een roeping voor die paar mensen die met dergelijke gaven geboren zijn. Gelukkig is dat niet het geval. Creativiteit is geen zeldzaam talent, maar een fundamenteel aspect van het mens-zijn. En het is voor ons allemaal weggelegd. Muziekproducent Rick Rubin heeft in de loop der jaren diep nagedacht over waar creativiteit vandaan komt en heeft geconcludeerd dat kunstenaarschap niet zozeer gaat over je specifieke output, maar veel meer over je relatie tot de wereld. Creativiteit heeft een plaats in ieders leven, maar wie dat wil, kan er meer ruimte voor maken.

Creatief zijn is een prachtige en genereuze studie die het pad van de kunstenaar belicht als een weg die we allemaal kunnen volgen. Rubin distilleert de wijsheid van een leven lang werken tot een heldere leeservaring en geeft ons handvatten hoe we onze blik kunnen verruimen om zelf beter te leren creëren. 

Iedereen creëert

Wie zich niet bezighoudt met kunst in traditionele zin zal zich misschien niet graag kunstenaar noemen. Hij zal creativiteit wellicht zien als iets buitengewoons of iets wat zijn mogelijkheden te boven gaat. Een roeping voor die paar mensen die met dergelijke gaven geboren zijn.
Gelukkig is dat niet het geval.
Creativiteit is geen zeldzaam talent. Het is niet moeilijk toegankelijk. Creativiteit is een fundamenteel aspect van het menszijn. Het is ons geboorterecht. En het is voor ons allemaal weggelegd.
Creativiteit heeft niet alleen betrekking op het maken van kunst. We zijn er allemaal dagelijks mee bezig.

Creëren is iets tot stand brengen wat eerder niet bestond. Dat kan een gesprek zijn, de oplossing voor een probleem, een briefje aan een vriend, het anders inrichten van een kamer, een nieuwe weg naar huis om een file te vermijden.
Wat je maakt, hoeft niet gezien, vastgelegd, verkocht of achter glas gezet te worden wil het een kunstwerk zijn. Door het simpele feit dat wij bestaan, zijn wij al makers in de diepste zin van het woord, door onze beleving van de realiteit vorm te geven en de wereld die we waarnemen te construeren.
We zijn elk moment ondergedompeld in een gebied vol ongedifferentieerde materie waaruit onze zintuigen stukjes informatie halen. De buitenwereld die wij waarnemen, bestaat als zodanig niet. Door een reeks elektrische en chemische reacties scheppen we inwendig een realiteit. We creëren bossen en oceanen, warmte en kou. We lezen woorden, horen stemmen en vormen interpretaties. Vervolgens produceren we in een oogwenk een reactie. Dit alles in een door onszelf gecreëerde wereld.
Ongeacht of we in formele zin kunst maken of niet, leeft ieder van ons als een kunstenaar. We observeren, filteren en verzamelen data, en stellen vervolgens een ervaring samen voor onszelf en anderen op basis van dat pakket informatie. Of we dit nu bewust of onbewust doen, door het simpele feit dat we leven, zijn we actieve deelnemers aan het doorlopende maakproces.

Als kunstenaar leven is een manier om in de wereld te staan. Een manier van waarnemen. Een gewoonte om op te letten. Om onze gevoeligheid af te stemmen op de subtielere tonen. Om op zoek te gaan naar wat ons aantrekt en ons afstoot. Om te bemerken welke gevoelstonen opkomen en waar ze naartoe leiden.
Door middel van al je afgestemde keuzes is je hele leven een vorm van zelfexpressie. Je bestaat als creatief wezen in een creatief universum. Een uniek kunstwerk.

 

Afstemmen

Zie het universum als een eeuwigdurende creatieve ontplooiing.
Bomen bloeien.
Cellen repliceren zich.
Rivieren vormen nieuwe zijstromen.
De wereld pulseert van de productieve energie, en alles wat op deze planeet bestaat, wordt door die energie voortgedreven.
Elke manifestatie van die ontplooiing doet haar eigen werk ten behoeve van het universum, op haar eigen manier, trouw aan haar eigen creatieve impuls.
Zoals bomen bloemen en vruchten voortbrengen, creëert de mensheid kunstwerken. De Golden Gate Bridge, The White Album, Guernica, de Hagia Sophia, de sfinx, de spaceshuttle, de Autobahn, Claire de Lune, het Colosseum in Rome, de kruiskopschroevendraaier, de iPad, Philadelphia cheesesteak.

[…]

 

© 2023 Nijgh Atelier
Copyright © Rick Rubin 2023
Copyright Nederlandse vertaling © Petra C. van der Eerden / Nijgh & Van Ditmar 2023

Delen op

Gerelateerde boeken

pro-mbooks1 : athenaeum