Leesfragment: Interview met Philipp Blom

03 oktober 2009 , door Merlijn Olnon
| | | | | |

Historicus, romancier, journalist en vertaler Philipp Blom was enkele dagen terug te gast bij de Athenaeum Boekhandel aan het Spui. Hij sprak daar met Merlijn Olnon (historicus en wetenschappelijk boekverkoper bij Athenaeum) over zijn laatste boek The Vertigo Years: Change and Culture in the West 1900-1914, waarvan eerder dit jaar bij De Bezige Bij de Nederlandse vertaling verscheen onder de titel De duizelingwekkende jaren: Europa 1900-1914. Athenaeum nodigt u deze nacht uit alsnog virtueel bij het gesprek aan te schuiven.

N.B. Blom kwam in het najaar van 2010 met een nieuw boek: Het verdorven genootschap. Athenaeum bracht een voorpublicatie.

 

Philipp Blom werd geboren in Duitsland, studeerde in Oxford en zijn huidige woonplaats Wenen, maakt radio, schreef boeken over verzamelwoede, wijn en de Encyclopédie, en vertaalde Geert Maks Kleine Geschiedenis van Amsterdam in het Engels. Vanwege nauwe familiebanden met Nederland spreekt en leest hij vloeiend Nederlands.

Wat bewoog hem ertoe een periode die altijd gezien wordt als "de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog" los te schrijven van juist die noodlottige climax? Wat ontdekte hij daarmee over die jaren? Wat is het belang van die inzichten? Hoe verhouden zij zich tot de geschiedenis van de 20ste eeuw en tot onze huidige tijd?

Een uiterst spraakzame en zeer voorkomende Philipp Blom reageert op deze en andere vragen in een vijftiental korte audiofragmenten. U hoort de karakteristieke geluiden van de Amsterdamse binnenstad op de achtergrond:

01) over zijn fascinatie voor de periode 1900-1914

02) over de vergeten impact van het feminisme van 1900-1914

03) over het beschouwen van 1900-1914 alsof er geen toekomst was

04) over wat wij delen met de periode 1900-1914

05) over het einde van de vooruitgang en onze angst voor de toekomst

06) over de vroeg-20ste-eeuwse constructie van de Ander; Vrouw en Jood

07) over identiteit en de hedendaagse constructie van de Ander; Moslim

08) over de onzin van historisch determinisme

09) over de drang naar een reactionaire, zuiverende, oorlog

10) over de incompetentie van de macht, ook die van het volk

11) over het primaat van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis

12) over Hobsbawms lange negentiende eeuw en Europa's tweede dertigjarige oorlog

13) over 1900-1914 als bakermat van onze tijd

14) over het maximale assimilatievermogen van generaties, onze vertigo, en nativisme

15) over de lessen van 1900-1914

pro-mbooks1 : athenaeum