Leesfragment: Fringe Phenomena

| | |

Deze zomer verscheen André Thijssens Fringe Phenomena, een uitgave van twee fotoboeken en tweemaal 144 pagina's foto's 'voorbij de ons omringende realiteit'. Vanavond kunt u in het boek kijken en enkele alinea's lezen uit de inleidingen van Erik Kessels en Chris Reinewald. En uw exemplaar bestellen.

André Thijssen maakt foto’s van beelden die voor de meeste mensen in het dagelijks leven onopgemerkt blijven. Alledaagse situaties worden bijzonder door de manier waarop hij er naar kijkt.

Thijssen kijkt letterlijk voorbij de ons omringende realiteit. Deze fascinatie met randverschijnselen levert beelden op die hij Fringe Phenomena noemt. Beelden die intrigeren doordat het gefotografeerde zich vaak niet onmiddellijk prijsgeeft. De foto’s dagen ons gevoel voor perceptie uit en dwingen tot langdurig kijken.

De fotografie van André Thijssen is in vele internationale publicaties te zien geweest. Zijn foto’s zijn gepubliceerd in NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en Hollands Diep. Voor het eerst zijn ze nu in een boek bijeengebracht. Erik Kessels en de fotograaf zelf hebben hiervoor een selectie gemaakt van bijzondere en niet eerder gepubliceerde foto’s uit het archief van Thijssen.

Fringe Phenomena vraagt aandacht voor datgene dat zich gewoonlijk ergens in onze ooghoeken afspeelt en de meeste mensen ontgaat. Het is een unieke bundeling die de rijkdom van opzij kijken toont.

Fringe Phenomena 1 & 2 worden als één boek gepresenteerd in een losliggend omslag.

Beluister de fotograaf ook bij Kunststof.

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

Uit de inleidingen:

'It is evident from André Thijssen's work that he takes pictures anytime and anywhere. And yet, despite his incredibly prolific output, all of his photographs have something in common.

Remarkably often this concerns situations where Thijssen almost literally looked beyond the obvious subject. He sees beauty in things that most photographers are absolutely not interested in. Images that normally speaking are left behind.

Thijssen is a photographer who concentrates on the periphery of the frame. A puddle of water on a street, a cut-out in a curtain to provide the plant on the window-sill with light, three carefully set up garden tables and two fallen bicycles that have become entangled; none of them particularly interesting subjects at first sight. Except to André Thijssen.

[...]

For instance, we see eight sandwiches lying on the street, whose centres have been partially eaten and the crusts carelessly tossed away. Only through Thijssen's eyes does this scene gain an unintentional aesthetic quality. A similar image is that of twelve construction workers who have removed their rubber boots right in the middle of a square. Coincidence? Is it a square in front of a mosque? Or did a shipment of boots fall off a lorry? Who knows...

André Thijssen's uninhibited, almost naïve vision ensures that we at last get to see these images. The kinds of situations that we generally see only out of the corner of our eye, thinking: if only I could capture that on camera!'

- Erik Kessels

'Zo er in de fotografie een "decisive moment" bestaat, het begrip dat Henri Cartier-Bresson muntte, moet daar ook een tegenhanger van zijn: de terloops vastgelegde, volstrekte non-gebeurtenis, zoals kunstenaar André Thijssen die maakt. Een dergelijk "undecisive moment" levert een ongerijmd beeld op, die je als een vorm van vervreemding zou kunnen beschouwen. Maar dan wel één zonder politieke of culturele bijbedoelingen. De maker eist van zijn toeschouwers immers niet dat zijn beelden ons tot een of andere revolutie aanzetten. Kijken volstaat.

Door hun concreetheid en het besef dat een persoon ze doelbewust maakte, zijn foto's zelden vrijblijvend. Toch gissen we via de registrator graag naar de betekenis van dat realistische en tegelijk ondoorgrondelijke beeld. Zeker bij Thijssen. Hij prijst toeschouwers wanneer ze volgens hem "lekker kijken". Dat wil zeggen: hem weten te volgen maar toch wenst hij zijn beelden niet expliciet uit te leggen. Hij beperkt zich tot plaats en datering. Door hun gelaagdheid behouden de beelden hun autonomie. Daarom lenen ze zich goed om als op zich zelf staand beeld tegen een tekst - of een ander van zijn beelden - gezet te worden.

In die hoedanigheid vertolken de beelden een synchrone mening die als discours ruimte schept voor het verder denken over het onderwerp.

[...]'

- Chris Reinewald

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

uit: André Thijssen, Fringe Phenomena

© André Thijssen

André Thijssen

Delen op

Gerelateerde boeken

pro-mbooks1 : athenaeum