Leesfragment: Historisch Café: Albert Kersten, James Kennedy en Amanda Kluveld

In het Historisch Café van 12 mei praatte biograaf Albert Kersten over de diplomaat Joseph Luns, en gaan Amanda Kluveld en James Kennedy in debat over de vraag of de protestantse kerk zich meer op de maatschappij zou moeten richten, naar aanleiding van Kennedy's Stad op een berg. Er zijn geluidsopnames (MP3, fragmenten van ca. 10 minuten).

Interview: Albert Kersten over Luns. Een politieke biografie

In 1952 werd het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken geleid door twee ministers. Naast Johan Beyen meldde zich Joseph Luns: een politieke nieuwkomer, slechts 40 jaar oud en vooral naar voren geschoven om een conflict tijdens de kabinetsformatie te beslechten. Toch zou hij het departement van Buitenlandse Zaken maar liefst 19 jaar bestieren. Daarop volgden 14 jaren als secretaris-generaal van de NAVO. In die jaren was niet alles koek en ei. Luns' rol in de kwestie-Nieuw-Guinea, maar ook het uitkomen van zijn lidmaatschap van de NSB in 1979 maakten Luns omstreden.

Wie was Luns? Hoe ging hij om met zijn politieke opponenten en hoe ging hij te werk als diplomaat? Een gesprek met Albert Kersten, auteur van Luns. Een politieke biografie. Interviewer: Bram Mellink.


Albert Kersten over Luns' voorliefde voor defensie, zijn studententijd, zijn NSB-lidmaatschap en zijn wens om bij de marine te gaan. N.B. De eerste minuut is er wat achtergrondruis.


Luns' diplomatieke carrière, de vraag vanuit de KVP om minister te worden, zijn KVP-lidmaatschap en het gedeeld ministerschap met J.W. Beyen. Kerstens aanpak van zijn onderzoek, over Luns' notoire onbetrouwbaarheid, en dus de noodzaak om juist ook buitenlandse archieven te raadplegen.


Luns' missie om Nederland een minder bescheiden rol in de wereld te geven en zijn wat aggressieve benadering daarin, met als hoogtepunt een donderpreek tegen Robert Kennedy. Zijn niettemin aimabele band met collega's, zijn succes daardoor, en zijn slechte verliezerschap, bijvoorbeeld bij de Nieuw-Guineakwestie. En: de caviaarepisode.


Luns als secretaris-generaal van de NAVO, zijn positie tussen Europa en de Verenigde Staten, zijn band met verschillende presidenten. Alleen met Carter klikte het nooit zo. Luns meer als bemiddelaar dan als beleidsman, bijvoorbeeld bij Ronald Reagan in de discussie rond de kruisraketten.

De (protestantse) kerk: wat moeten we ermee?

Volgens James Kennedy moet de kerk zijn als een stad op een berg: een lichtend voorbeeld voor de samenleving, 'die zij uitnodigt om met haar mee te gaan op reis naar een nieuwe toekomst'. Hij besluit met dit pleidooi zijn nieuwe boek Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken. Kennedy meent verder dat de kerk zich naar de samenleving moet opstellen als 'contrasterende gemeenschap'. De kerk moet zich zowel op het 'hogere' richten als op een betere maatschappij, die dichterbij kan worden gebracht via onder meer taalcursussen, inloophuizen en koffieochtenden.

Amanda Kluveld gaat met Kennedy in debat over de vraag of dat nu inderdaad de kant is die de protestantse kerk op moet. In dit gesprek gaan we ook in op de geschiedenis van de kerk in Nederland, die zich de afgelopen anderhalve eeuw heeft ontwikkeld van staatkerk tot straatkerk - en nu misschien het meeste lijkt op een zoekende kerk. Gespreksleider: Paula van Rooij.


Een inleiding van James Kennedy, en de reactie van Amanda Kluveld. Kennedy zegt: kerken kregen de afgelopen eeuw een minder belangrijke rol in de maatschappij, maar hebben een toekomst als tegenwicht voor de maatschappij, als een contrasterende gemeenschap.


Deel 2 van de discussie.


Deel 3.


Slot.

Delen op

Gerelateerde boeken

pro-mbooks1 : athenaeum