Vertaalengel voor Athenaeum.nl, Vertaalduivel voor DWDD

14 februari 2014
| | |

De Vertaalengel 2014 is toegekend aan de redactie van de website van Athenaeum Boekhandel voor de uitstekende wijze waarop ze boeken, en vooral ook vertalingen, onder de aandacht brengt in de sociale media en met name op Athenaeum.nl. De jury, bestaande uit de literair vertalers Molly van Gelder, Els van der Pluijm en Martine Vosmaer, heeft daartoe besloten. De Vertaalduivel, een aanmoedingsprijs, gaat naar het 'Boek van de Maand' van De Wereld Draait Door.

De Vertaalengel is een prijs die is ingesteld door de Werkgroep Literair Vertalers van de VvL. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon - een niet-vertaler - of een instantie die zich op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor het vertaalvak, bijvoorbeeld door op te komen voor de belangen van vertalers, door de aandacht voor het vertalen te bevorderen of door een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het vertalen. De Vertaalduivel is misschien nog symbolischer dan de engel en kan worden toegekend aan een persoon of een instantie die in de gelegenheid is iets positiefs te doen voor de positie van vertalers of voor het aanzien van het vertalersvak, maar dat tot nu toe niet heeft gedaan. Dat kan zijn uit pure nalatigheid, of door middel van een activiteit waarmee het vak van het vertalen, een specifieke vertaling, een bepaalde vertaler of de vertalers als beroepsgroep te weinig recht is gedaan.

De jury over de redactie van www.athenaeum.nl:

‘… de reden dat we juist de redactie van de website van Athenaeum met onze Engel in het zonnetje willen zetten is dat er zo veel meer wordt geboden: activiteiten, presentaties, debatten, interviews, lezingen in Spui25boekfragmentenrecensies, een overzicht van recensies in de landelijke pers, en niet te vergeten de fantastische rubriek met openingszinnen waarin vertalers beschrijven welke problemen ze tegenkwamen bij de vertaling daarvan, en waarom ze voor een bepaalde oplossing hebben gekozen.’

De Vertaalduivel 2014 is toegekend aan de redactie van ‘Het Boek van de Maand’, programmaonderdeel van het tv-programma De Wereld Draait Door en is bedoeld als aanmoediging om bij het aanprijzen van een in het Nederlands vertaald boek de naam van de vertaler niet over te slaan. De jury schrijft:

‘… alle lof voor de ruimte die u vrijmaakt voor boeken, maar vergeet niet de vertaler te noemen.’ ‘Die vertaling is met veel liefde, tijd en vakkundigheid vervaardigd, om de oorspronkelijke auteur zo veel mogelijk recht te doen. We weten natuurlijk dat het niet wettelijk verplicht is de naam van de vertaler te noemen zolang er niet uitvoerig wordt geciteerd uit de vertaling, maar er is wel degelijk sprake van een morele plicht.’

Beide prijzen worden op 3 maart 2014 uitgereikt in De Balie (Kleine Gartmanplantsoen 10, Amsterdam) tijdens de jaarlijkse Vertaalslag, georganiseerd door de SLAA en de VvL-Werkgroep Literair Vertalers, dit jaar met het thema ‘De vertaler als auteur’.

pro-mbooks1 : athenaeum