Recensieoverzicht: Julian Barnes, Niccolò Ammaniti & Truman Capote (20 januari 2016)

25 januari 2016
| | | | | | | | | | | |

De boekenbijlage van NRC staat grotendeels in het teken van de Poëzieweek. In de andere bladen onder meer aandacht voor: Peter Verhelst, Alaa Al Aswani(De Standaard) Twan Huys, Lize Spit (De Morgen)Menno Wigman, Anne Folkertsma, Bill Bryson (Trouw), Witold Gombrowicz (Het Parool), Julian Barnes (Het Parool, Elsevier), Niccolò Ammaniti (Trouw, Elsevier), Ilja Leonard Pfeiffer, Pieter Boskma, Hanna Bervoets (De Groene Amsterdammer) Hans Maarten van den Brink, Truman Capote, Ilja Leonard Pfeijffer (Vrij Nederland).

De Standaard - logo

In Zing, zing brengt Peter Verhelst zes cycli over de zwanenzang van twee geliefden. Sarah Vankersschaever is enthousiast over de bundel die voor de lezers van Verhelst vertrouwd aanvoelt. ‘De beelden en muzikaliteit die Verhelst door de bundel verweeft blijven verbluffend,’  merkt Vankersschaever op die ook een verschil ziet met de bejubelde voorganger Wij totale vlam: de opbouw van de gedichten en de compositie van cycli met een slotgedicht is nu een stuk strakker. De diepe of geschokte herinnering is voor Stefan Hertmans de zingever van het heden en herinneringen tracht hij ook elke dag weer op te roepen. ‘Dichten is nu mijn poging om te bedenken wat ik heb gedaan. Ik hoop dat de lezers iets van die herinneringsrust meekrijgen als ze mijn gedichten lezen,’ zegt de auteur van het poëzieweekgeschenk Neem en lees.

Michaël Bellon knapte totaal af op Anna, Niccolò Ammaniti’s nieuwe roman, een dystopie waarin de beeldspraak keer op keer op hol slaat. De Egyptische schrijver Alaa al Aswani wordt door de autoriteiten scheef bekeken maar na het internationale succes van Het Yacoubian [Yacoubian Building] wordt nu ook De automobielclub van Caïro [e-book] wereldwijd vertaald. ‘Met het opvoeren van erg tegengestelde personages wil ik brandhout maken van de theorie van de collectieve verantwoordelijkheid die zowel in de Arabische wereld als in het Westen steile opgang maakt,’ vertrouwt Alaa Al Aswani aan Catherine Vuylsteke toe.

Rik Torfs raakte Maarten Boudry vanaf de eerste twee zinnen in Illusies voor gevorderden [e-book] al helemaal kwijt. De kerkjurist en rector voelde bij Boudrys betoog nergens herkenning, ‘wel biedt Boudry een houvast voor wie meegaat in een strikt sciëntistisch en militair discours voor wie zekerheid wil en geen twijfel’. En John Vervoort ziet hoe Tod Goldberg met Gangsterland [e-book] past in de traditie van de roman noir. Met de combinatie van harde humor en een uitzinnige plot ‘is dit de eerste sterke misdaadroman van het jaar’.

De boekrecensies van De Standaard verschijnen elke vrijdag in de bijlage De Standaard der Letteren. De Standaard is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

De Morgen - logo

De Morgen Boeken opent met een recensie van De Clintons [e-book | leesfragment] van de Nederlandse journalist Twan Huys door Joseph Pearce. Hij las een ‘boeiend, informatief en interessant boek, anderzijds onthutsend en terneerdrukkend’. Voor Annick Vandorpe overtreft debutante Lize Spit met Het smelt [leesfragment] de stoutste verwachtingen, Spit ‘schrijft in een vlotte, erg fraaie taal, en bouwt het verhaal uitstekend op’. Tegenover Marnix Verplancke erkent Tom McCarthy [Satin island | e-book] hoe schatplichtig hij is aan Hergé en hoe hij er van houdt in zijn werk rond te wroeten. ‘Dat de in onze burgerlijke maatschappij zo op handen gedragen authenticiteit niet bestaat en dat we alleen maar het verleden herhalen, vind ik een aantrekkelijk idee.’

In Erik Vlamincks De zwarte brug [e-book] vindt Dirk Leyman de vertrouwde thema’s terug: familiedoem en een eeuwig zoeken naar identiteit. De recensent stoort zich aan een zekere uitleggerigheid maar proeft ook ‘Vlamincks verzet tegen onrecht en het vuur waarmee hij zijn door het leven vermalen personage verdedigt’. Het stuk van Hans Bouman over de dystopische roman Goud roem citrus [e-book | leesfragment] van Claire Vaye Watkins stond eerder in de Volkskrant.

Paul Demets recenseert Lichtmeters [e-book] van Ruth Lasters en Mijn soort muziek [e-book] van Bart Meuleman, beide genomineerden voor de Herman de Coninckprijs hebben zijn voorkeur. ‘De poëzie van Ruth Lasters is indringend door de bijna opgewekte toon waarmee ze met verlies en vergankelijkheid omgaat, in meanderende gedachtespinsels’, schrijft Demets. In Meulemans poëzie ziet Demets zijn fascinatie voor de donkere kanten van de mens, de registrerende toon weet de lezer sterk te raken, maar er is ook humor. ‘Hoe melancholisch stemmend en tegelijk vrolijk makend zijn de gedachten van de dichter’, besluit Demets. En bij het verschijnen van De kunst is mijn slagveld [e-book], de door Nick ter Wal verzamelde brieven van Nanne Tepper, schetst Ringo Gomes leven en werk van de Groningse schrijver die na zijn debuut De eeuwige jachtvelden [e-book] gesloopt werd door ziekte en depressie en in 2012 een einde maakte aan zijn leven.

De rubriek “In een notendop” somt op:

De boekrecensies van De Morgen verschijnen elke woensdag in de bijlage Boeken. De Morgen is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

Trouw - logo bij links naar recensies

Van Janita Monna een stuk over Menno Wigmans nieuwe dichtbundel Slordig met geluk. 'De "ziekenhuisverzen" roepen de gedichten in herinnering die Gerrit Komrij schreef vlak voor hij stierf, of die van Jean-Pierre Rawie nadat hij door een hersenbloeding werd getroffen - niet alleen door hun thema, ook door klassieke toon, al klinkt Wigman toch flink zwarter,' stelt ze. Sofie Messeman bespreekt De laatste hand, de nieuwe roman van de 'de voornaamste Poolse schrijver van dit moment' Wieslaw Mysliwski [e-book]. 'De hele roman is één grote roes van de verbeelding,' schrijft Messeman. Rob Schouten laat zich positief uit over 't Jagthuys van 'rasschrijver' Merijn de Boer [leesfragment]. De Boer 'is een volwassen en sterk romancier geworden', merkt hij op. En het zou hem dan ook verbazen als de roman bij de 'prijsuitreikingen van komend jaar onopgemerkt bleef'.

Elke Geurts las Penelope Mortimers De pompoeneter [e-book | The Pumpkin Eater | leesfragment]. Ze vindt het boek 'zo ongrijpbaar en mooi als het leven zelf'. Het 'Beeldboek' van deze week is Annie van Gemerts Sporen van een afgeschermde wereld. 'Lege slaapzalen, isoleercellen en badruimtes ademen de sfeer van massaliteit en beklemming,' schrijft Christine Baart over de foto's van voormalige psychiatrische ziekenhuizen. Paul van der Steen recenseert verder Ivo van Wijdevens De rafelranden van Europa [e-book]. Het is 'vooral een heel erg degelijk boek. Voor iedereen die niet tot in details is ingevoerd in het verloop van de wereldhistorie biedt het inzichten die helpen bij het begrijpen van allerhande actuele ontwikkelingen'.

Voor 'Vandaar dit boek' sprak Co Welgraven met Anne Folkertsma over haar biografie Hans Fallada. Alles in mijn leven komt terecht in een boek [e-book]. 'Wat ik vooral zo knap in zijn werk vind,' zegt Folkertsma in het interview, 'is dat hij weliswaar over hele zware onderwerpen als de economische crisis en de Tweede Wereldoorlog schrijft, maar er heel veel lichtheid in weet aan te brengen. En wat mij ook aantrekt is dat Fallada zijn personages niet opdeelt in alleen maar helden en slechteriken; daartussen zit een groot grijs gebied van gewone mensen, hij brengt nuances aan.' Ook van Welgraven een bespreking van Bill Brysons De weg naar Little Dribbling [e-book | The Road to Little Dribbling]. 'Bryson is de ideale reiziger en verteller die zelfs in een verdwenen bloemenperkje bij de ingang van een Londens metrostation een verhaal ziet, en daar ook alinea's lang over uitweidt,' aldus Welgraven.

Ronald de Rooy wijdt een stuk aan Niccolò Ammaniti's Anna [e-book | Italiaanse editie]. 'Hoewel niet alles even geslaagd is […] zien we in Anna toch overwegend Ammaniti op zijn best,' vindt hij. Harriët Salm schrijft over James Oswalds thriller Galgenlied. 'Drie boeiende verhaallijnen en Oswald vertelt ze prima. Maar toch zie ik liever in de volgende aflevering meer verdieping en iets minder verhaallijnen,' lezen we in de recensie. Wil Rouleaux dan, hij bespreekt Lutz Seilers Kruso [Duitse editie | recensie]. 'Seiler schrijft gevoelig en gedetailleerd, in een mooie en soms poëtische taal - door Herman Vinckers voortreffelijk vernederlandst,' merkt hij op. En Bas Maliepaard leverde een recensie van Daan Remmerts de Vries' Groter dan de lucht, erger dan de zon [e-book], 'een zeldzaam intiem portret, dat steeds meer beklemt'.

De boekrecensies van Trouw verschijnen elke zaterdag in Letter en Geest, en zijn voor abonnees te raadplegen op trouw.nl. Trouw is te koop bij het Nieuwscentrum.

de Volkskrant - logo bij links recensies

Arjan Peters las Nanne Teppers De kunst is mijn slagveld [e-book] en Geerten Meijsings Brieven aan Nanne Tepper. ‘Deze twee mannen die zich stelselmatig verkeerd begrepen voelen, hebben alles over voor de kunst en willen dat graag weten. Hoe ze elkaar tussen alle nachtmerries door proberen op te beuren, is een roerend schouwspel.’ Ook hield Peters een interview met Stefan Hertmans over zijn poëziegeschenk Neem en lees, waarvoor Hertmans gevraagd werd om te dichten over herinneringen. ‘Twee van de gedichten uit Neem en lees schreef ik naar aanleiding van krantenfoto's van vluchtelingen, die vaak niets anders hebben dan hun herinneringen.'

Erik van den Berg over Schuberts Winterreise [e-book] van Ian Bostridge: ‘Bostridge weet zijn pleidooi met zoveel goed gevonden details te onderbouwen, dat je hem gefascineerd blijft volgen. Zelfs de overmaat aan wanhopige jongemannen in de Romantische literatuur - de byroneske figuur die bij Müller een archetypische kracht krijgt - weet Bostridge te verklaren uit politiek-maatschappelijke verhoudingen. […] Lees Bostridge, luister naar de Winterreise en laat je overtuigen.’ Jaap Scholten interviewt György Dragomán: ‘Mijn vader maakte het succes van De witte koning [Der weiße König] niet meer mee. Net voordat het uitkwam, stierf hij. Hij was trots op mijn eerste boek, dat aan hem opgedragen was. Vuurstapel [e-book] is het eerste van mijn boeken waar hij geen zin van heeft gezien. Hij stond dicht bij mij. In veel opzichten is dit een boek van rouw over mijn vader.' Persis Bekkering over Daan Heerma van Voss’ De laatste oorlog: [e-book |leesfragment] ‘Zo zijn er meer zwaktes - de proloog probeert te geforceerd de spanning op te voeren, het laatste deel doet een wel erg groot beroep op het toeval. En toch, juist die grote greep maakt indruk. Eindelijk een personage dat hándelt, in plaats van verlamd toe te kijken, grotesk en tragisch tegelijk. De laatste oorlog is een fabel in clair-obscur over hoe mensch te zijn in onzekere tijden.’

Hans Bouman is onder de indruk van Colm Tóibíns Nora [e-book | Nora Webster | recensie]. ‘Het knapste aan Colm Tóibín romans Nora (oorspronkelijke titel Nora Webster) is misschien wel hoe hij bijna 400 pagina's lang telkens de mogelijkheid om een plot te ontwikkelen negeert en toch een boek heeft geschreven dat je als lezer niet loslaat. […] Nora is een roman over een personage dat fascineert zonder per se sympathie te wekken. Dat kunnen alleen echt begaafde schrijvers.’ Aleid Truijens noemt Jacqueline Bels Bloed en rozen [recensie] ‘een eindeloze inspiratiebron voor literatuurlessen’. ‘Dat is het knapste aan Bloed en rozen: het is een ruimhartige, onbekrompen, brede literatuurgeschiedenis. Bel is op geen enkele manier vooringenomen en gehoorzaamt geen ideologische of wetenschappelijke dogma’s.’

Korte besprekingen, ten slotte:

  • Aleid Truijens over Wars van alle bullshit van René Stoute : ‘Hij beschrijft meedogenloos zijn eigen ijdelheid en zucht naar roem. Het is een mooi tijdsbeeld: schrijvers moeten voortaan op tv komen (op “de doos”) om gelezen te worden.’
  • ‘Zelden zag je haar zo meticuleus ontleed en ontdaan van mysteriën, en zelden kreeg je daar zo'n schitterend complex beeld van diezelfde raadselachtige gevoelstoestand voor terug,’ aldus Jessica Durlacher over Alfred Hayes’ De prijs van de liefde [e-book].
  • Daniëlle Serdijn: ‘In Het gelukkige schrijven [e-book | leesfragment], een verzameling vrolijke essays over literatuur, probeert Kees 't Hart vat te krijgen op wat hij de hoogste trap in het schrijven noemt: het gelukkige schrijven, het moment waarop alles klopt.’
  • ‘De eendimensionale drijfveren van de hoofdpersonages maken het verhaal futloos, hoezeer De Boer zich ook uitput in lyrische beschrijvingen,’ aldus Bo van Houwelingen over Merijn de Boers ’t Jagthuys [leesfragment].
  • Pjotr van Lenteren las Ted van Lieshouts Rond vierkant vierkant rond: ‘En eindelijk is poëzie ook eens toegankelijk voor wie niet graag leest.’

De boekrecensies van de Volkskrant verschijnen elke zaterdag in Sir Edmund, en zijn te raadplegen op volkskrant.nl/boeken - een selectie is slechts voor abonnees toegankelijk. De Volkskrant is te koop bij het Nieuwscentrum.

NRC Handelsblad - logo bij links naar recensies

Hans Steketee opent de bijlage met een bespreking van Tom Blass' 'magnifieke boek' The Naked Shore of the North Sea. En Arie van den Berg blikt alvast vooruit op de uitreiking van de VSB Poëzieprijs. Net als Piet Gerbrandy in De Groene Amsterdammer kan Van den Berg zich niet in de nominatie van Toon Tellegens De werkelijkheid [e-book] vinden. 'Het is mij een raadsel waarom dit een van de vijf beste bundels zou zijn,' schrijft hij. Maud Vanhauwaerts Wij zijn evenwijdig biedt volgens Van den Berg 'boeiende observaties, maar is uiteindelijk toch vooral afstandelijk'. Over Geert van Istendaels Het was wat was [e-book] schrijft hij dat het hem 'niet echt de potentiële winnaar' lijkt, al staan er toch 'een paar juweeltjes' in de bundel. Over Idyllen van Ilja Leonard Pfeijffer is Van den Berg enthousiaster maar hij denkt niet dat deze bundel dit jaar zal winnen. Pfeijffer hanteert de klassieke vorm van rijmende alexandrijnen 'vaardig, maar nu en dan toch iets te werktuiglijk'. Wat de recensent betreft ontvangt Pieter Boskma de prijs voor zijn Zelf [e-book]: 'Een verrassing is mogelijk, maar mij lijkt Boskma toch het patent te hebben op de VSB Poëzieprijs 2016. Als de jury daar anders over oordeelt, zal ik mijn schoenen niet opeten, maar zeker lang in mijn mouw bijten.' Daarnaast een stukje van Thomas de Veen, hij noemt Rond vierkant vierkant rond 'een volstrekt originele jeugddichtbundel die eveneens een poëzieleescursus en beeldende kunst en een doe-het-zelfhandleiding is'. Arjen Fortuin beveelt verder de volgende zeven dichtbundels aan voor de Poëzieweek:

Guus Middag is niet bijzonder enthousiast over Mark Boogs De rotonde [e-book]. 'We kunnen zijn tocht volgen in een verhaal dat wordt verteld in korte versregels, zonder veel rijm of andere dichterlijke elementen. Na elke drie kwatrijnen volgt er een korte drieregelige afsluiting waarna het verhaal weer doorgaat. Drieëndertig van die etappetjes vormen één afdeling, en in totaal zijn er drie afdelingen. Daarmee zal Boog wel willen verwijzen naar de structuur van Dante's De goddelijke komedie, ook een louteringstocht immers, maar daarmee houdt alle overeenkomst ook meteen op. Een nieuwe Dante is Boog nog niet, en een nieuwe Goethe al evenmin,' schrijft Middag. Van Arie van den Berg ook nog een korte bespreking van het poëziegeschenk, hij vindt Stefan Hertmans' Neem en lees 'wondermooi'.

Rob van Essen wijdt een recensie aan Julian Barnes' Het tumult van de tijd [e-book | The Noise of Time]. Het tumult van de tijd mist de verrassing van Barnes' beste boeken,' aldus Van Essen. Michel Krielaars prijst de vertaling van Wieslaw Mysliwski's De laatste hand en noemt het een 'rijk boek' [e-book]. Jan Donkers las Golden Years van Ali Eskandarian [e-book | Engelse editie]. 'Eskandarian heeft een lenige stijl en verlevendigt zijn verhaal met amusante, zij het soms moeilijk navolgbare visioenen, opgestookt door liefdesvuur of drugs,' lezen we. Nikolaos van Dam dan, hij schrijft over De vergeten geschiedenis van mijn grootvader Sulayman Hadj Ali van Meltem Halaceli, volgens hem 'een historisch waardevol document' [e-book]. Toef Jaeger bespreekt Jon Krakauers Missoula [Engelse editie]. 'Blijkt […] Krakauer tegen wil en dank toch een journalistieke aanklacht te hebben geschreven, waarin hij door zijn gehamer weinig vertrouwen toont in de lezer die zelf de empathie invult,' merkt Jaeger aan het eind van haar recensie op. Karel Berkhout leverde een stuk over Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad van Peter C. Gøtzsche. 'In zijn beschrijvingen van de statistiek is Gøtzsche zeer overtuigend. Hij toont aan hoe in de door hem opnieuw geanalyseerde onderzoeken is geknoeid door enkele zieke patiënten uit de tabellen te verwijderen. Terecht zet hij vraagtekens bij de criteria voor goedkeuring: een kankermiddel geldt als werkzaam wanneer de tumor krimpt, ook als door het middel meer mensen overlijden,' schrijft Berkhout onder meer. Rob Hartmans, ten slotte, recenseert Udo Bermbachs 'gedegen biografie' Houston Stewart Chamberlain.

De boekrecensies van NRC Handelsblad verschijnen elke vrijdag in Boeken, en zijn voor abonnees te raadplegen op nrc.nl. NRC Handelsblad is te koop bij het Nieuwscentrum.

Het Parool - logo bij links naar recensies

Arie Storm las deze week Witold Gombrowicz' Verhalen/Ferdydurke/Trans-atlantisch/Pornografie/Kosmos [leesfragment]. 'Gombrowicz laat de kracht en de valkuilen van de verbeelding zien. En dat zorgt ervoor dat zijn werk nog altijd modern is,' stelt hij in zijn bespreking. Dirk-Jan Arensman wijdt daarnaast een stuk aan Het tumult van de tijd van Julian Barnes [e-book | Noise of Time]. '[Z]eker, Barnes maakt de angst onder de Sovjet-dictatuur vakkundig voelbaar. En in zijn beschouwende alinea's zijn fraaie, aforistische zinnen te vinden over de kracht en de beperkingen van de kunst. Maar als romanpersonage is de componist zó geobsedeerd door die ene kwestie , dat andere aspecten (zijn intieme relaties, zijn muziek) erdoor worden overschaduwd of zelfs volledig van de pagina's gedrukt,' lezen we in de recensie.

Guus Luijters laat zich enthousiast uit over Heliodorus' Een Ethiopische liefdesgeschiedenis. Theagenes en Charicleia. Hij noemt het boek een 'feest' en schrijft dat het een 'krankzinnige puzzel [is] die perfect in elkaar valt'. Maarten Moll dan, hij bespreekt het 'mooie boek' New York Specials van Willem Post en Ton Wienbelt dat je doet 'verlangen weer, of voor het eerst, naar New York te gaan'. Dieuwertje Mertens, ten slotte, wijdt een stukje aan De Tagia Zwijntjes van Astrid Lampe [e-book]. 'Het is goed dat er dichters zoals Lampe zijn die laten zien wat taal nog méér kan zijn,' vindt ze.

De boekrecensies van Het Parool verschijnen elke donderdag in PS. Het Parool is te koop bij het Nieuwscentrum.

Elsevier - logo bij links naar recensies

Irene Start vindt Julian Barnes' Het tumult van de tijd [e-book | Noise of Time] een '[m]ooie parabel over hoe heldenmoed niet voor iedereen is weggelegd. Daarnaast van Start een stukje over Niccolò Ammaniti's nieuwe roman Anna [e-book | Italiaanse editie]. 'Het verhaal echoot William Goldings klassieker Lord of the Flies (1954). Ook in Anna ontstaat een pikorde, en ontbreken tirannieke en wilde kinderen niet,' aldus de recensente. Ze noemt het een '[s]pannend overlevingssprookje gezet in naïeve taal, met tegentonen die zorgen voor een streepje licht'.

Elsevier verschijnt elke donderdag en is voor abonnees toegankelijk via weekblad.elsevier.nl. Elsevier is te koop bij het Nieuwscentrum.

De Groene Amsterdammer - logo bij links recensies

Tot grote spijt van Piet Gerbrandy zijn Marwin Vos’ Oorlogspaarden tot in de buitenwijken, Maarten van der Graaffs Dood werk [e-book] en Jacob Groots Nieuwe zon niet genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2016. Over de genomineerden zegt hij:

  • ‘De beelden zijn vaak wel treffend, maar het geheel gaat nergens heen,’ over Wij zijn evenwijdig van Maud Vanhauwaert.
  • De werkelijkheid is pretentieus geleuter,’ over De werkelijkheid van Toon Tellegen [e-book].
  • ‘[…] de degelijkheid van zijn formuleringen maakt dat het een genoegen is zijn poëzie te lezen,’ over Geert van Istendaels Het was wat was [e-book].
  • ‘Knap gedaan, al die ronkende alexandrijnen over een voze en foute wereld, maar hoe komt het toch dat ik alleen maar leegte en kilte ervaar?’ over Idyllen van Ilja Leonard Pfeiffer [e-book | luisterboek].
  • ‘Zijn poëzie is oeverloos, huilerig, narcistisch, hopeloos ouderwets in zijn expliciete romantiek en vaak veel te weinig pregnant geformuleerd, maar blinkt uit in iets wat onontbeerlijk is voor ware literatuur: innerlijke noodzaak.’ Over Zelf van Pieter Boskma.

Marja Pruis las Hanna Bervoets’ Ivanov [e-book | leesfragment]. ‘Ik vind haar een van de beste Jonge Schrijvers […] omdat zij oprecht vernieuwend is in haar thematiek en bronnen. Als geen ander weet ze low tot high te verheffen, en breekt ze overtuigend de muur af tussen populaire en literaire cultuur. Ivanov is echter een mispeer, een niet heel erg spannend academisch avonturenboek, waarin Bervoets’ talent om onwelkome waarheden over de menselijke natuur te vervlechten in een meeslepend verhaal ondergesneeuwd raakt door een gezocht en in mijn ogen niet heel interessant gegeven.’

Cyrille Offermans was sceptisch over het begin van Amos Oz’ Judas [e-book], maar verloor dit al snel. ‘De hoofdstukken waarin Oz het lijdensverhaal opnieuw, vanuit het perspectief van Judas vertelt, zijn van een bittere en zeldzame schoonheid. Alleen al om deze, uiteindelijk toch nog geloofwaardig met de andere thema’s verbonden fragmenten, verdient Judas de hoogste lof.’ Christiaan Weijts las Julian Barnes’ Het tumult van de tijd [e-book]. ‘De mijmeringen en essayistiek krijgen steeds meer de overhand, maar zolang die boeiend zijn – en Julian Barnes is een meesterlijk essayist – is dat geen bezwaar.’ Ook vindt Weijts dat je Barnes eigenlijk tweemaal moet lezen ‘om zijn geraffineerde composities voldoende recht te doen’. En Nina Polak  over Lauren Groffs Furie en fortuin [e-book]: ‘Furie en Fortuin ontwikkelt zich namelijk vrij laat tot een onverwacht plotterig boek. Daarmee raakt het geduldige, talige van het begin een beetje op de achtergrond en kruipt er een zekere hysterie het verhaal in die ook past bij de Mathilde die hier in een totaal ander licht gezet wordt. Dat licht is genadelozer en cynischer.’

De Groene Amsterdammer is elke woensdag al te koop bij het Nieuwscentrum. Athenaeum Boekhandel verzorgt de boekverkoop voor de website van De Groene.

Vrij Nederland - logo bij links recensies

Sander Pleij interviewt Hans Maarten van den Brink over zijn binnenkort te verschijnen roman Dijk. ‘Natuurlijk heeft alles in een roman betekenis, maar dat wil nog niet zeggen dat die betekenis voor iedere lezer dezelfde moet zijn of dat de schrijver al die betekenissen er ook in heeft gestopt,’ zegt Van den Brink onder meer. Jeroen Vullings recenseert verder Waar de wereld begint van Truman Capote. ‘De jonge Capote met zijn babygezicht, kanariegele haar en felschijnende ogen was getuige deze bundel veelbelovend, en vaak beduidend meer dan dat,’ aldus Vullings.

Rob Schouten schreef een portret over Ilja Leonard Pfeijffer. ‘In elk geval past ook zijn laatste project, Idyllen [e-book | luisterboek], bij de nieuw Pfeijffer. […] Misschien probeert Pfeiffer in zijn laatste werk zijn zin te krijgen, namelijk dat we door zijn retorica heenprikken en de ware mens achter de coulissen aantreffen. Het is de vraag of we daar in willen tuinen of in alles de retorische illusie blijven zien.’ Psychiater Antonie Ladan schrijft in zijn boek Het verlangen naar oorlog & andere zaken dat oorlog aan drie sterke behoeften voldoet: contrast, feest en liefde. Carel Peeters: ‘Door de innerlijke “oorlogen” op dezelfde manier te behandelen als echte oorlog, maakt Ladan het leven tot een hachelijke zaak, zeker nu het zich door het terrorisme in een permanente uitzonderingstoestand bevindt.’

Vrij Nederland verschijnt elke woensdag, een selectie van de recensies is op vn.nl/boeken raadpleegbaar. Vrij Nederland is te koop bij het Nieuwscentrum.

Recensieoverzicht: Julian Barnes, Niccolò Ammaniti & Truman Capote (20 januari 2016)

Delen op

€ 27,99
€ 9,99
€ 15,00
€ 10,00
€ 24,99
€ 24,99
pro-mbooks1 : athenaeum