Campertprijzen voor Annemarie Estor, Jan van Aken en Marja Pruis

25 oktober 2018
| | | | | | |

De Campertprijzen 2018 zijn bekendgemaakt: Jan van Aken wint de F. Bordewijkprijs, Marja Pruis de Jan Greshoffprijs, en Annemarie Estor de Jan Campertprijs!

De afgelopen jaren ging de Campertprijs naar Marije Langelaar (2017), Jan Baeke (2016), Ilja Leonard Pfeijffer (2015), Piet Gerbrandy (2014), Micha Hamel (2013), Wouter Godijn (2012), Erik Spinoy (2011), Hélène Gelèns (2010), Alfred Schaffer (2009). De jury:

‘In dit wervelende prozagedicht, dat zich bij elke lezing dieper aan de lezer openbaart, wordt een wereld opgeroepen die zowel surrealistisch als hedendaags is. Estors taal balanceert daarbij op vele randen: ze is zuiver én rauw, ze leent clichés én is oorspronkelijk. Kortom: verrukkelijke poëzie.’

De afgelopen jaren ging de Bordewijkprijs naar Jeroen Olyslaegers (2017), Anton Valens (2016), Annelies Verbeke (2015), Jan van Mersbergen (2014), Oek de Jong (2013), Gustaaf Peek (2011), Stephan Enter (2012) Koen Peeters (2010), Marie Kessels (2009). De jury:

In deze zinderende roman Van Aken de lezers aan de hand van de vondelingIsidoor van Rillington door het Europa van de decennia rond 1400, waar ’s levens felheid regeert, de dood altijd op de loer ligt en zijn even briljante als opportunistische hoofdpersoon probeert zich een positie te verwerven waarin hij een kathedraal kan bouwen. Van Aken vertelt met razende vaart, kruidt het verhaal met historische feiten en soms een welgekozen anachronisme.’

Lees een fragment uit De ommegang op Athenaeum.nl, een bespreking en de podcast van het openbare interview met hem.

De tweejaarlijks J. Greshoffprijs  ging de afgelopen jaren naar Kees 't Hart (2016), Bas Heijne (2014), Lucas Hüsgen (2012), David Van Reybrouck (2010), Luuc Kooijmans (2008), en eerder onder anderen Frank Westerman, Douwe Draaisma, Atte Jongstra, Patricia De Martelaere, Charlotte Mutsaers, K. Schippers. De jury:

‘“Ik” moet je verdienen, schrijft journalist, criticus en schrijver Marja Pruis. Zoals zij voluit en schaamteloos denkt en schrijft verdient haar “ik” de J.Greshoff-prijs. Want het vraagt moed om het essay niet te laten kapen door je beheerste zelf. Zoals het ook intellect vergt om slim ongeremd te zijn.’

Lees op Athenaeum.nl een fragment uit Genoeg nu over mij.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Nelleke Noordervliet de Constantijn Huygensprijs ontvangt. De jury:

‘Uit haar werk spreekt steeds de actualiteit van het verleden en de historiciteit van het heden. Ze gebruikt haar aanzienlijke stilistische en vertelkwaliteiten om in literatuur iets wezenlijks te zeggen over de wereld.’

Delen op

€ 22,99
€ 10,99
€ 26,99
pro-mbooks1 : athenaeum