Kees Vuyk wint de Socratesbeker 2018!

09 april 2018
| | |

Kees Vuyk wint de Socratesbeker 2018 met zijn boek Oude en Nieuwe ongelijkheid!

De jury heeft gekozen voor het boek dat naar haar mening de meeste discussie zal opwekken en een belangwekkende bijdrage kan leveren aan de oplossing van een van de grote vraagstukken van deze tijd: wanneer participatie in de moderne samenleving vraagt om een opleidingsniveau waaraan niet iedereen kan voldoen, hoe kun je dan toch zorgen dat recht gedaan wordt aan de vrijheid en gelijkheid van allen?

Over het werk schrijven ze: 'Vuyk gaat in op de nieuwe tweedeling in de samenleving, tussen degenen die zich wel voelen en baat hebben bij de globalisering en de Europese integratie en degenen die niet kunnen profiteren van deze grote internationale ontwikkelingen. Vuyks stelling is dat het oude recept van de sociaaldemocratie om de kloof met de onderklasse te dichten, verheffing door onderwijs, niet meer voldoet. De sociale mobiliteit die dit kan bewerkstelligen heeft inmiddels zijn grenzen bereikt. Daarmee zet hij een urgent probleem stevig op de agenda: hoe wordt voorkomen dat ongelijkheid in opleidingsniveau ook leidt tot ongelijkheid in deelname aan de samenleving?'

De shortlist van 2018 was:

  • René ten Bos met Dwalen in het Antropoceen
  • Ignaas Devisch met Het empathisch teveel
  • Lieve Goorden met De sprong in de techniek
  • Ger Groot met De geest uit de fles [fragment]
  • Kees Vuyk met Oude en nieuwe ongelijkheid

De Socratesbeker wordt elk jaar uitgereikt aan 'de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar verscheen'. Vorig jaar won Marjan Slob met haar boek Hersenbeest. In 2016 ontving René ten Bos de prijs voor Bureaucratie is een inktvis en in 2015 won Wouter Kusters met Filosofie van de waanzin. In 2014 ging de prijs naar Jan Bransen voor zijn boek Laat je niets wijs maken en in 2013 naar Paul van Tongeren voor Leven is een kunst. In won 2012 Coen Simon met En toen wisten we alles, en in 2011 Hans Achterhuis met De utopie van de vrije markt.

pro-mbooks1 : athenaeum