Nominaties Beste Boek voor Jongeren 2018 bekend!

07 mei 2018
| | | | | | | | | | |

De tien nominaties voor het Beste Boek voor Jongeren 2018 zijn vandaag bekendgemaakt! Er zijn twee categorieën: Oorspronkelijk Nederlands en Vertaald. In elke categorie zijn vijf boeken genomineerd, van onder anderen Alex Boogers, Henk van Straten, Arjen van Veelen, Fatma Aydemir en Angie Thomas.

De tien nominaties zijn door een volwassen vakjury speciaal aanbevolen voor jongeren van 15 t/m 18 jaar. Een jongerenjury kiest welk boek gekroond wordt tot Beste Boek voor Jongeren 2018. Er zijn twee categorieën: Oorspronkelijk Nederlands en Vertaald. De twee winnaars ontvangen ieder een geldbedrag van €15.000,-.

Beste Boek voor Jongeren was voorheen de Dioraphte Literatourprijs. Vorig jaar wonnen Jowi Schmitz (Oorspronkelijk Nederlandstalig) en Sarah Crossan (Vertaald). In 2016 wonnen Ernest van der Kwast (Oorspronkelijk Nederlandstalig) en Jennifer Niven (Vertaald). In 2015 werd de prijs uitgereikt aan Johan Faber (Oorspronkelijk Nederlandstalig) en Rainbow Rowell (Vertaald).  

De nominaties voor Oorspronkelijk Nederlandstalig: 

- Alex Boogers, Onder een hemel van sproeten (Podium)
'Met een subliem uitgevoerde roundhousekick weet Alex Boogers de lezer te raken, je voelt je medeplichtig aan de misstanden in de samenleving waar de romanpersonages onder lijden, zonder dat je in staat bent om in te grijpen in hun lot. Boogers’ roman getuigt van waarlijk engagement en stroomt over van de vitaliteit, scheppingskracht en urgentie.'

- Nhung Dam, Duizend vaders [fragment](De Bezige Bij)
'Nhung Dam heeft een ontwapenend verhaal van mythische proporties geschreven over de vraag waar je thuishoort. Dam is een authentieke, nieuwe stem in de Nederlandse literatuur die met haar uitzinnige verbeelding aanzet tot contempleren over de zoektocht van kinderen met een migratieachtergrond.'

- Roelof ten Napel, Het leven zelf (Atlas Contact)
'De kracht van deze ingetogen, verstilde roman zit hem niet alleen in de puntgave poëtische stijl of de ragfijne gelaagdheid van het verhaal (o.a. door de vele intertekstuele verwijzingen), maar vooral ook in de organische opbouw. De personages van Ten Napel tasten, zoeken, filosoferen en beschouwen over vragen als "Hoe goed ken je een ander?" en ‘Welke rol speelt toeval in je leven?"'

- Henk van Straten, Wij zeggen hier niet halfbroer (Nijgh & Van Ditmar)
'Deze aangrijpende ontwikkelingsroman vertelt het universele en complexe verhaal van volwassenwording. In treffende pennenstreken maakt Van Straten ons deelgenoot van de zielenroerselen van een sensitieve, onrustige jongen op zoek naar een thuis, naar een plek om wortel te kunnen schieten.'

- Arjen van Veelen, Aantekeningen voor het verplaatsen van obelisken [fragment] (De Bezige Bij)
'Deze minutieus gelaagde en ontroerende  roman is een betoverende ode aan de vriendschap en aan het leven. Het tilt je kortstondig op van het aardse bestaan en geeft je door de vele historisch-filosofische passages een subliem gevoel van nietigheid. De verschillende verhaallijnen vloeien moeiteloos samen en de rijke, intertekstuele verwijzingen laten je begeesterd stilstaan bij de vraag wat voor jou werkelijk van waarde is.'

De nominaties voor Vertaald:

- Fatma Aydemir, Ellebogen [toelichting door vertaler] (Signatuur). Vertaald door Marcel Misset
'Genadeloos haalt Aydemir met haar roman stereotiepe, geïdealiseerde beelden onderuit. Ze toont op bewonderenswaardige wijze de complexiteit die onnoemlijk veel jongeren heden ten dage ondervinden bij het opgroeien. Deze strak gecomponeerde en geëngageerde ontwikkelingsroman zet aan tot introspectie én debat.'

- Edward Docx, Laat los mijn hand (Atlas Contact). Vertaald door Dirk-Jan Arensman
'Deze tragikomische road novel bevraagt verfijnd hoe je je verhoudt tot je familie, vooral als de familiebanden door een scheiding complex zijn. En passant gaat het ook over de vraag wat er werkelijk toe doet in het leven. Mogen degenen van wie we houden keuzes maken die ons pijn doen?'

- Karl Geary, Montpelier parade (Ambo|Anthos). Vertaald door Jan Fastenau
'Deze authentieke, verstikkende roman introduceert een met zichzelf en zijn omgeving worstelende puber die je onmiddellijk in je hart sluit. Karl Geary’s debuutroman over een adolescent in een desolaat milieu in de jaren ’80 kent een prachtig verstilde, duistere setting.'

- Sara Novic, Wie het mooist valt [fragment](Meulenhoff). Vertaald door Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap
'Sara Novic heeft een loepzuivere, psychologische debuutroman geschreven over een meisje dat door oorlogsomstandigheden zichzelf en haar familie kwijtraakt. De roman kent een heel geraffineerde compositie. Het geloofwaardige kinderperspectief maakt het grote klein en het kleine groot en het onverschrokken, eerlijke en afstandelijke twintigersperspectief maakt subtiel invoelbaar wat een oorlog aanricht in mensenlevens.'

- Angie Thomas, The Hate U Give [recensie]. Vertaald door Jasper Mutsaers
'Angie Thomas geeft in haar onverschrokken, eerlijke debuutroman een eigentijdse stem aan jonge, boze, gefrustreerde en gekwetste jongeren wereldwijd die op moeten boksen tegen vooroordelen. Ze breekt met stereotypen in de hedendaagse beeldvorming over kansarme jongeren door de gelaagdheid van haar authentieke personages.'

Delen op

€ 22,99
€ 23,99
pro-mbooks1 : athenaeum