De 10 boeken die je als feminist gelezen moet hebben, met Madeleijn van den Nieuwenhuizen: 4. Drie vrouwen - Marie-Claire Melzer

08 juni 2024
| | |

Wat zijn de 10 boeken die je als feminist (v/m/x) gelezen moet hebben? Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag 2024 presenteren we met rechtshistoricus Madeleijn van den Nieuwenhuizen (bekend van het instagramaccount @Zeikschrift) dit jaar elke maand een must-read titel over feminisme, gelijkheid en vrouwengeschiedenis. Met als vierde tip: Drie vrouwen van Marie-Claire Melzer!

Op Internationale Vrouwendag staan we stil bij feminisme, gelijkheid en vrouwengeschiedenis. Maar eigenlijk is dit natuurlijk iets om het hele jaar door bij stil te staan, en daarom presenteren we dit jaar elke maand één boek die elke feminist gelezen zou moeten hebben.4. Marie-Claire Melzer - Drie vrouwen. De vergeten feministen van de jaren dertig

Madeleijn van den Nieuwenhuizen: 

Ra ra, wat gebeurde er tussen de eerste en de tweede feministische golf? Decennia vol oorlog, economische crisis en wederopbouw, zegt u? Klopt. Toch gaat er veel verloren wanneer we de feministische geschiedenis bekijken door de bril van golven, van afgebakende periodes. Vaak springen we van de strijd voor kiesrecht (pakweg 1870-1920) naar de bredere roep om gelijkheid en seksuele revolutie (1960-1980). De inspanningen voor gendergelijkheid tijdens die tussenliggende jaren van crisis en oorlog verdienen onze aandacht. Dat laten gelukkig verschillende schrijvers en historici zien, de laatste jaren.

Suzanna Jansen schreef bijvoorbeeld het mooie De omwenteling, of de eeuw van de vrouw (2022). Via de intieme perspectieven van haar moeder, haar oudere zus en haarzelf zien we dat de twintigste eeuw een trage, maar onvermurwbaar emanciperende eeuw was.

Recent publiceerde uitgeverij Alfabet het welkome boek Drie vrouwen, de vergeten feministen van de jaren dertig. Schrijver Marie-Claire Melzer verlegt de focus van de twee golven naar drie feministen die zich (onder meer) in het diep-conservatieve Nederland van de jaren dertig lieten horen. We volgen Corry Tendeloo, Charlotte Polak en Willemijn Posthumus - Van der Groot. Respectievelijk een echtscheidingsadvocaat (later politica), een doktersvrouw die zich inzette voor ongehuwde vrouwen, en de eerste gepromoveerde vrouwelijke econoom. Deze vrouwen en hun vergeten generatie feministen - allen geboren rond de eeuwwisseling - streden onder meer voor arbeidsrecht, abortus en kinderopvang en een huwelijksrecht dat vrouwen beter behandelde.

Melzer laat zien hoe het patriarchaat met zijn dwingende rolverdeling werd bestendigd door een samenwerking van de kerk, seculiere kranten en zelfs de wetenschap. (Extra leestip wat betreft dit laatste, het boek Ei, foetus, baby (2023) van historicus Trudy Dehue, over de geschiedenis van zwangerschap en wetenschap.) Met name de beschrijving van de strijd tegen het wetsvoorstel van de katholieke minister Romme, die alle gehuwde vrouwen een arbeidsverbod poogde op te leggen, is zeer geslaagd. Lees dat boek!'

Over Drie vrouwen

Hoe een vergeten generatie feministen vocht voor verworvenheden die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen.

Een echtscheidingsadvocaat met een eigen praktijk, een doktersvrouw die zich inzet voor ongehuwde moeders en een journalist met een agenda. Corry Tendeloo (1897-1956), Charlotte Polak-Rosenberg (1889-1944) en Willemijn Posthumus-van der Goot (1897-1989) zijn totaal verschillende vrouwen, maar alle drie overtuigd feminist. Medio jaren dertig vinden ze elkaar op de barricaden in hun strijd voor gelijke rechten in het oerconservatieve Nederland. Ze voeren slimme campagnes en winnen geleidelijk aan invloed. Eind jaren dertig weten ze zelfs de regering een halt toe te roepen als deze gehuwde vrouwen een arbeidsverbod wil opleggen. Maar dan breekt de oorlog uit en lijken al hun inspanningen vergeefs te zijn geweest. In Drie vrouwen brengt Marie-Claire Melzer de eerste decennia van de vorige eeuw op meeslepende wijze tot leven.

Over Madeleijn van den Nieuwenhuizen

Madeleijn van den Nieuwenhuizen is rechtshistoricus, mediacriticus en uitgesproken feminist. Ze werkt als Fulbright PhD-kandidaat aan de City University of New York. Op haar Instagram-account @Zeikschrift stelt ze misstanden in de Nederlandse media aan de kaak, waaronder genderstereotypering. Ze werkt momenteel aan een grootschalig oral history-project over handelingsonbekwaanheid van getrouwde voruwen in Nederland. 

De 10 boeken die je als feminist gelezen moet hebben, met Madeleijn van den Nieuwenhuizen: 4. Drie vrouwen - Marie-Claire Melzer

Delen op

€ 22,99
€ 23,99
€ 27,99
pro-mbooks1 : athenaeum