De Gouden Boekenuil 2015 gaat naar Mark Schaevers, de Prijs van de lezersjury is voor Niña Weijers

30 april 2015

De Gouden Boekenuil 2015 wordt toegekend aan Mark Schaevers voor Orgelman. De Prijs van de lezersjury gaat naar Niña Weijers voor De consequenties.

De Gouden Boekenuil is de belangrijkste literaire prijs van België. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste fictie of non-fictietitel van het afgelopen jaar. In 2014 won Joost de Vries, in 2013 Oek de Jong, in 2012 David Pefko, in 2011 werd de prijs niet uitgereikt, en in 2010 Cees Nooteboom.

Schaevers is de eerste Belg sinds 2008 (Marc Reugebrink met Het grote uitstel) die de prijs wint; hij is de eerste non-fictiewinnaar sinds 2005 (Frank Westerman met El Negro en ik). Weijers is de eerste vrouwelijke winnaar sinds 2010; de laatste schrijfster die de 'volwassen' (er was toen ook nog een jeugdliteratuurprijs) publieksprijs won was Pia de Jong met Lange dagen, in 2009.

De jury bekende tussen twee boeken het meest getwijfeld te hebben:

'Superdiversiteit kenmerkte het afgelopen boekenjaar. De jury van De Gouden Boekenuil nomineerde dan ook een superdivers vijftal: een debuut van Ni?a Weijers, een essayboek van Joost de Vries, een biografie van Mark Schaevers, een roman van Jeroen Brouwers, en een verhalenbundel van Rob van Essen. [...] Na beraadslagingen met de meest superdiverse argumenten kwamen twee soortgelijke boeken bovendrijven, twee boeken zoals er nog geen bestonden. Mark Schaevers reconstrueerde het door Hitler uitgegomde leven van de Duits-joodse schilder Felix Nussbaum en deed dat uitputtend, meeslepend en met een indrukwekkende volharding. Jeroen Brouwers schreef de eerste Nederlandse roman over misbruik in de rooms-katholieke kerk en deed dat overrompelend, meesterlijk en met een gevoelige betrokkenheid. [...] Na veel wikken en wegen, orgelen en hout vasthouden, heeft de jury een unanieme keuze gemaakt. De Gouden Boekenuil 2015 gaat naar een boek dat een onderbelicht gebleven deel van ons verleden evoceert en ook vandaag relevant is. Een boek dat uit verontwaardiging geboren is en ons allen dwingt in de spiegel te kijken. Een boek met een slimme compositie en vlekkeloze taaltoets. Een boek dat imponeert, verbluft en ontroert. Een boek dat een tijdsbeeld en een mentaliteitsgeschiedenis biedt, een schildersleven, een oorlogsdood en een literaire verrijzenis. [...] De Gouden Boekenuil 2015 gaat naar Orgelman van Mark Schaevers.'

Dit was de shortlist:

pro-mbooks1 : athenaeum