Filosofietips voor mei: Giorgio Agamben, Judith Butler, José Ortega y Gasset en Slavoj Žižek

23 mei 2015

Wat hebben Giorgio Agamben, Judith Butler, José Ortega y Gasset en Slavoj Žižek met elkaar gemeen? Er zijn deze maand nieuwe uitgaven van hun werk! Onze filosofietips van de maand mei.

  • Gisteren citeerde Arnon Grunberg in de Volkskrant nog met instemming John Grays bespreking van Peter Singers nieuwste boek The Most Good You Can Do: How Effective Altruism is Changing Ideas About Living Ethically in The New York Review of Books ($). Singer pleit voor altruïsme op rationele gronden; Gray zegt dat mensen niet alleen het goede, maar ook het aangename nastreven. Ook met die kanttekening is het betoog van Singer, die bekend werd met zijn werk over dierenrechten, prikkelend: geef niet aan kunst, maar aan diegenen die er het meest aan hebben. Nicholas Kristof schreef in The New York Times: ‘Still, Singer’s argument is powerful, provocative and, I think, basically right. The world would be a better place if we were as tough-minded in how we donate money as in how we make it.’
    Beluister Singer zelf:
  • Profanaties is de nieuwe Nederlandse vertaling van Profanazioni, een bundeling essays van de Italiaanse filosoof Giogrio Agamben. Waar hij eerder werkte aan een serie over de homo sacer, is zijn perspectief in Profanaties verschoven naar heiligschennis van de dingen om ons heen. Leland de la Durantaye legt de titel uit: 'For Agamben, profanation is [...] best understood in relation to another term: consecration. “If consecration was the term that denoted the leaving of the sphere of human law, profanation signified returning something to the free usage of mankind.” To profane was thus to return the things that had become subject to a state of sacred exception — things that had been consecrated—to their original context.' Lees verder in het stuk van Leland de la Durantaye, 'Giogio Agamben's Profane Philosophy'.

  • Senses of the subject is een nieuwe bundel essays van Judith Butler. In dit boek schrijft ze over 'the self that seeks to make itself finds itself already affected and formed against its will by social and discursice power,' maar ook dat het wel degelijk zin heeft om daar over na te denken en invloed op uit te oefenen. Waar kennen we Butler ook alweer van?

  • 'De merkwaardige paradox van De opstand van de massamens is dat het boek een priemende analyse geeft van hoe de moderne samenleving een nieuw soort mens heeft geschapen, maar dat het een tamelijk belegen recept voor genezing biedt,' schrijft recensent Thijs Kleinpaste in NRC Handelsblad van 8 mei. De herontdekte Spaanse filosoof José Ortega y Gasset schreef dit werk al in 1930. Hij constateerde dat, ondanks alle welvaart en vrijheden, populisme en massacultuur opkomen en er een zeer ontevreden bevolking ontstaat. Diederik Boomsma vertaalde het werk en lichtte het 'hoofdwerk van de "Don Juan van den geest"' toe.
  • Karthick Manoharan schreef: Event is Žižek’s most accessible book after First as Tragedy, Then as Farce (2009) and is a must read for those seeking a quick peek into what Žižek has been trying to do in the past decade. What is more radical about Žižek than his original thoughts is the original way in which he presents the thoughts of others to his readers.' Event is het tweede boek uit de Penguin Philosophy in Transit-serie. De Sloveense filosoof Slavoj Žižek verwoordt niet alleen eigen ideeën, maar ook andere belangrijke filosofen als Hegel en gaat dieper in op onder andere de liefde.

Delen op

€ 21,50
€ 27,99
€ 26,50
€ 21,50
€ 27,99
€ 26,50
pro-mbooks1 : athenaeum