Klassieke tips, met Darius, Alexander en marine, Briant, Bridges, Murray

31 januari 2015

Nieuwe boeken op de afdeling Klassieke Oudheid, met Pierre Briant, Emma Bridges en William Murray, over Darius en Alexander en Hellenistische marine. Wij tippen.

  • De Franse oudhistoricus en Alexander de Grote-expert Pierre Briant schreef Darius in the Shadow of Alexander, over Darius III, wat we zeker van hem weten en vooral wat er sindsdien over hem geschreven is in met name middelleeuwse bronnen. Bij verschijning in het Frans schreef Jan P. Stronk bij de Bryn Mawr Classical Review: 'This book ranks among the finest examples of French historical analysis: it is elaborate, eloquent, and full of displays of erudition.' En James Romm, in The Washington Journal: 'Mr. Briant is the world’s leading authority on the Persian empire that Alexander conquered, one of few living scholars with the linguistic mastery to study both the Greco-Roman and Persian sources and hence examine the reign of Darius from European and Asian perspectives. In the intensely thorough analysis he conducts here, he finds reasons to mistrust both traditions and thereby qualify the charge of cowardice that has shadowed Darius for more than two millennia.'
  • Emma Bridges schreef Imagining Xerxes: Ancient Perspectives on an Ancient King, over het Nachleben van die andere Perzische koning, door de hele oude geschiedenis heen, van Aischylos en Herodotos tot Perzische epigrafische bronnen en de Joodse geschreven bronnen. Edith Hall schreef een blurb over deze uitwerking van Bridges' proefschrift: 'Few events left such a vivid impression on history as the invasion of Greece by Xerxes, King of Persia. In this lively, erudite and nuanced cultural history of the ancient portraits of Xerxes, Emma Bridges throws fresh new light on the ancient – and modern – western images of Asia and its archetypal ruler.'
  • William Murray's Age of Titans: The Rise and Fall of the Great Hellenistic Navies is nu in paperback verschenen. De titel is spectaculair, het boek is vooral zeer interessant. Murray's studie naar hellenistische schepen 'is an exciting journey into one of the most interesting and turbulent periods in the history of ancient Greece, the Hellenistic period', schrijft het Onassis magazine. 'In general terms what W. M. Murray offers in this book is an utterly new, completely absorbing approach to an old problem, based on exhaustive research of written sources (which are presented in detail in the extensive annexes at the end of the book) and in-depth knowledge of naval and military technology from antiquity, based on the most recent archaeological finds on land and at sea.'

Eerder tipten we:

  • In 2009 publiceerde Emeritus hoogleraar Archeologie en oud-directeur van het Allard Pierson Museum J.M. Hemelrijk het eerste deel van Makron en zijn Makkers – Vaasschilders in Athene 525-475 v.Chr. Hierin benadrukt hij in 31 ‘colleges’ het belang van de Griekse vaasschilderkunst als basis van de westerse kunst en probeert hij het thema op een plezierige manier inzichtelijk te maken  voor een groot publiek. Na vijf jaar wachten is er naast een herdruk van het eerste deel eindelijk ook het tweede deel (Makron en zijn Makkers 2 – Vaasschilders in Athene 525-475 v.Chr) waarin de serie wordt gecompleteerd met nog eens 28 hoofdstukken.
  • ‘A Compendium of extraordinary stories, facts and anecdotes,’ zo wordt het nieuwe boek SPQR: A Roman Miscellany van de bekende oudhistoricus Anthony Everitt samengevat. Samen met journalist Roddy Ashworth schreef hij een geestig en onderhoudend boek over alles wat u wilde weten over het oude Rome. Bent u meer van de Griekse oudheid dan is Eureka!: Everything You Ever Wanted to Know About the Ancient Greeks but Were Afraid to Ask van classicus Peter Jones een aanrader.
  • Er is nu een vertaling  van Alessandro Barchiesi’s klassieker La Traccia del Modello, oorspronkelijk in 1984 uitgegeven in Italië, getiteld Homeric Effects in Vergil’s Narrative. Het boek gaat over de grote narratieve invloed van de teksten van Homerus op het schrijven van de Romeinse dichter Vergilius en kan nog steeds worden beschouwd als een standaardwerk op het gebied van de intertekstualiteit.
  • Als onderdeel van zijn dialogen beloofde Plato dat hij zijn beschrijvingen van 'de Staatsman' en 'de Sofist'  nog zou aanvullen met een derde werk over 'de' filosoof. Dit werk schreef hij nooit, maar classica Mary Louise Gill beweert in Philosophos: Plato’s Missing Dialogue dat Plato dit bewust niet heeft gedaan omdat hij zijn lezers en studenten wilde stimuleren dit portret zelf te creëren: 'Gill reveals how, in finding the philosopher through the exercise, the student becomes a philosopher by mastering his methods.'
  • Over de late oudheid deze maand een opnieuw uitgegeven klassieker van de bekende oudhistoricus Peter Brown: The Cult of the Saints – it’s Rise and Function in Latin Christianity, waarin de opkomst en het belang van heiligenverering in het vroege christendom centraal staan, en een mooi boek over de weinig onderzochte maar zeer kenmerkende octogonale architectuur van de laat-Romeinse keizerlijke graftomben: The Roman Imperial Mausoleum in Late Antiquity door kunsthistoricus Mark Johnson.
pro-mbooks1 : athenaeum