Nieuwe Oudheid: Seneca volgens Wilson en Hunink, de Byzantijnse Republiek en die van Caesar

01 maart 2015

Nieuwe Oudheid, vooral Romeinse Oudheid deze maand, met de Seneca van Emily Wilson en die van Vincent Hunink, Tom Stevensons Caesar en het Byzantijnse Rijk, pardon Republiek, van Anthony Kaldellis.

 • Emily Wilsons Seneca: A Life (in de Verenigde Staten uitgegeven met de prikkelende titel The Greatest Empire) wil de definitieve biografie zijn van de stoïcijn en tragicus, de sobere rijkaard en de dienaar van de tiran Nero. Emily Wilson (University of Pennsylvania), vertaalster van zijn tragedies en auteur van The Death of Socrates: Hero, Villain, Chatterbox, Saint, komt in 512 pagina's behoorlijk in de buurt. Maar zoals Mary Beard stelt in de New York Review of Books is het een bijna onmogelijke opdracht, om de veelzijdigheid - hypocrisie misschien zelfs - van de filosoof te duiden:

  'Wilson has a much stronger line, in suggesting that the search for consistency—elusive, even impossible, though it might have been—was precisely Seneca’s project, and his problem. As she cleverly insists, “the most interesting question is not why Seneca failed to practice what he preached, but why he preached what he did…given the life he found himself leading.” Ultimately, she claims, he was trying to assert mastery (or “empire” as her title has it, taken from one of the Letters) both over himself and over the world. It is a bravely argued case.'

  Wilson licht het zelf toe - al is het geluid wat onaangenaam, en begint het pas vanaf 5:16:

 • Meer Seneca vinden we in het vijfde en laatste deeltje van Vincent Huninks handzame Seneca-vertalingen, De goede dood, dat met passages uit de brieven en de essays én sterfscène volgens Tacitus, Seneca laat zien zoals hij graag herinnerd zou willen worden. Los daarvan: zijn overwegingen over de laatste levensdagen, pijn, ellende en euthanasie blijven uiterst relevant. We publiceerden voor op Athenaeum.nl.
 • Een stap terug in de tijd naar Caesar, neemt Tom Stevenson in Julius Caesar and the Transformation of the Roman Republic ons mee naar het leven van de voorganger van Nero. In deze inleidende studie kiest de Australische wetenschapper voor de theorie dat Caesar niet streefde naar alleenheerschappij. In een interview:

  'A number of famous historians, in the wake of the German master Theodor Mommsen, have argued that Caesar could see from a young age that the Roman Republic was doomed. It was dominated by a corrupt and violent nobility, whose members fought one another but were united in exploiting the ordinary inhabitants of Rome and the provinces. The only answer was for him to aim at supplanting the decadent nobility by becoming Rome’s king, supported by the common people. This reconstruction, however, seems plainly influenced by hindsight, viz. the dictatorship of his final years has colored the interpretation of his entire career. The reality was much less certain, and much less aimed at autocratic dominance of the Roman state.'

 • En dan een grote stap vooruit, naar het meest Griekse onderdeel van dit lijstje. Anthony Kaldellis verbindt het Byzantijnse Rijk sterker met de Italiaanse voorganger: in feite was die monarchie ook een republiek. Vandaar de titel The Byzantine Republic: People and Power in New Rome. De klassieke wetten en de soevereiniteit van het Byzantijnse volk staan centraal in zijn analyse.
  Paul Stephenson van de Radboud Universiteit las het boek al: 'This is an important book that establishes beyond a doubt that the image we have of Byzantium, the Roman Empire in the East, is in need of revision. Kaldellis breaks down the artificial and damaging divide between Roman and Byzantine studies with his encyclopedic knowledge of the full run of Byzantine historiography.'
  Kaldellis is dezer dagen sterk vertegenwoordigd op onze afdeling, met naast een tweedelige vertaling van de vijftiende-eeuwse historicus Laonikos Chalkokondyles in de Dumbarton Oaks Medieval Library, ook een vergezellend boek, A New Herodotos: Laonikos Chalkokondyles on the Ottoman Empire, the Fall of Byzantium, and the Emergence of the West. Laonikos was een van de eerste historici die een seculiere en neutrale blik op de islam en de Ottomanen had. Zijn navolging van Herodotus, in Thucydidisch Grieks, beschrijft de opkomst van het Ottomaanse Rijk vanaf begin veertiende eeuw, met geografische en etnografische uitstapjes.

Vorige maand tipten we:

 • De Franse oudhistoricus en Alexander de Grote-expert Pierre Briant schreefDarius in the Shadow of Alexander, over Darius III, wat we zeker van hem weten en vooral wat er sindsdien over hem geschreven is in met name middelleeuwse bronnen. Bij verschijning in het Frans schreef Jan P. Stronk bij de Bryn Mawr Classical Review: 'This book ranks among the finest examples of French historical analysis: it is elaborate, eloquent, and full of displays of erudition.' En James Romm, in The Washington Journal: 'Mr. Briant is the world’s leading authority on the Persian empire that Alexander conquered, one of few living scholars with the linguistic mastery to study both the Greco-Roman and Persian sources and hence examine the reign of Darius from European and Asian perspectives. In the intensely thorough analysis he conducts here, he finds reasons to mistrust both traditions and thereby qualify the charge of cowardice that has shadowed Darius for more than two millennia.'
 • Emma Bridges schreef Imagining Xerxes: Ancient Perspectives on an Ancient King, over het Nachleben van die andere Perzische koning, door de hele oude geschiedenis heen, van Aischylos en Herodotos tot Perzische epigrafische bronnen en de Joodse geschreven bronnen. Edith Hall schreef een blurb over deze uitwerking van Bridges' proefschrift: 'Few events left such a vivid impression on history as the invasion of Greece by Xerxes, King of Persia. In this lively, erudite and nuanced cultural history of the ancient portraits of Xerxes, Emma Bridges throws fresh new light on the ancient – and modern – western images of Asia and its archetypal ruler.'
 • William Murray's Age of Titans: The Rise and Fall of the Great Hellenistic Naviesis nu in paperback verschenen. De titel is spectaculair, het boek is vooral zeer interessant. Murray's studie naar hellenistische schepen 'is an exciting journey into one of the most interesting and turbulent periods in the history of ancient Greece, the Hellenistic period', schrijft het Onassis magazine. 'In general terms what W. M. Murray offers in this book is an utterly new, completely absorbing approach to an old problem, based on exhaustive research of written sources (which are presented in detail in the extensive annexes at the end of the book) and in-depth knowledge of naval and military technology from antiquity, based on the most recent archaeological finds on land and at sea.'
pro-mbooks1 : athenaeum