Recensieoverzicht: Amos Oz, Garth Risk Hallberg, Jeanette Winterson (11 november 2015)

16 november 2015

Deze week in de boekenpagina's aandacht voor: Amos Oz, Margriet van der Linden, Gert Peelen, David Vann, Vonne van der Meer, Jonathan Coe, Marente de Moor, Jeanette Winterson, Garth Risk Hallberg, Paul Willetts, György Konrad, Ben Bot, Dimitri Verhulst, Willem van Bennekom, Botho Strauss, Nell Zink, Margaret Atwood en Willem Otterspeer.

Oudere afleveringen van deze rubriek zijn te raadplegen in ons archief. Ook de Vlaamse kranten en weekbladen worden, elke maandag of dinsdag, opgenomen in het overzicht, met dank aan Johan Eeckhout. De titels verwijzen naar de fysieke boeken; tussen rechte haken staan e-books, gebonden en oorspronkelijke edities, en redactionele items op Athenaeum.nl.

De Morgen - logo

De Morgen Boeken opent met een dubbelinterview, ditmaal met Saskia de Coster [Wat alleen wij horen | e-book] en Niña Weijers [De consequenties | e-book]. De artikelenreeks die Dirk Leyman in De Morgen publiceerde over personages in romans is na grondige revisie en uitbreiding gevat in het boek Lezen, een gebruiksaanwijzing, met illustraties van Brecht Evens en medewerking van Charlotte Van Hacht en Christophe Vekeman. Een feest voor Eric Min, want Leyman doet precies wat een vakbekwaam recensent behoort te doen: ‘nieuwsgierigheid wekken, signaleren en situeren, warm maken, een tip van de sluier oplichten, enthousiasme overbrengen..’

Voor Hogarth Press bewerkten hedendaagse topauteurs toneelstukken van Shakespeare tot romans voor het publiek van nu. Jeanette Winterson koos hiervoor in Het gat in de tijd [e-book | The Gap of Time] voor The Winter’s Tale. Volgens Sofie De Smyter ‘staat ze ons toe The Winter’s Tale in het hier en nu te vinden en bepaalde dingen zelfs beter te begrijpen.’ Annick Vandorpe werd meegesleurd door het apocalyptische Quarantaine [e-book | leesfragment], van Wytske Versteeg: ‘ademloos en met een ongemakkelijk gevoel lees je verder, want de benauwenis dampt werkelijk van de bladzijden af.’ En Bo van Houwelingen vond dromerig en snijdend proza in De onervarenen [e-book] van Joke van Leeuwen.

Het verschijnen van L’autre Simenon van Patric Roegiers leidde in Franstalig België tot heel wat commotie. Dat de door Georges Simenon doodgezwegen broer Christian een collaborateur van het zuiverste water was, is een bekend gegeven, maar Roegiers gaat voor Dirk Leyman in zijn roman wel erg ver: ‘de toon is bij momenten fel en ongenuanceerd alsof hij een aanklacht indient.’ Anton Korteweg las De slag om Europa [e-book] van Thomas Piketty, ‘de profeet van de hedendaagse economie’ verstaat nog steeds de kunst moeilijke dingen glashelder uit te leggen, maar deze bundeling columns uit Libération gaat vooral over Franse aangelegenheden, én de econoom gaat met zijn toekomstvoorspellingen af en toe de mist in.

De boekrecensies van De Morgen verschijnen elke woensdag in de bijlage Boeken. De Morgen is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

De Standaard - logo

De Standaard der Letteren opent met een stuk van Johan De Boose over Zwarte aarde [e-book | Black Earth | recensie] van Timothy Snyder. Snyder wil een totaalbeeld geven én waarschuwen, ‘de vernietiging van staatsinstituties kan leiden tot een nieuwe Holocaust,’ redenen genoeg voor De Boose ‘om maar beter goed naar Snyder te luisteren.’ ‘Het vangen en vasthouden van onze aandacht is een cruciaal aspect van het kapitalisme geworden. Onze waarheid heeft commerciële waarde, en de geraffineerde manier waarop deze wordt geoogst – vaak tegen onze wil in – is verontrustend,’ een citaat uit het grote interview van Evert Nieuwenhuis met de Amerikaanse filosoof Matthew B. Crawford, auteur van De wereld buiten je hoofd [The World Beyond Your Head].

Ine Roox vond ‘heerlijke en hemeltergende anekdotes’ in Alan Friedmans biografie Silvio Berlusconi, maar gezien de Italiaanse oud-premier zelf de regie bepaalde wordt weinig stilgestaan bij de schade die hij zijn land toebracht. In ‘Blikvanger’ aandacht voor Sinatra 100, een fotoboek in Engelstalige en Franstalige versie vanwege zijn honderdste geboortejaar en Astrid Houthuys heeft het over het door Jozef Janssens uitstekend in zijn context geplaatste Middelnederlandse Floris ende Blancefloer. En Kathy Mathys noemt Jeanette Wintersons Shakespeare bewerking Het gat in de tijd [e-book | The Gap of Time] ‘een voltreffer [...], een vurige ambivalente en intieme hervertelling.’ In De stilte van het licht [e-book |leesfragment] trof Toon Horsten een Zwagerman die zich in de behandelende kunstwerken lijkt te willen verliezen, ‘zijn grootste sterkte was dat hij zo goed kon kijken.’ In Een wilde zwaan [A Wild Swan] zet Michael Cunningham tien sprookjes naar zijn hand, een tussendoortje in zijn oeuvre, meent Peter Jacobs: ‘niet bijster origineel maar de op- en afwerking zijn bijna perfect.’ De vraag die aan de grondslag ligt van de Noorse onwaarschijnlijke bestseller De man en het hout van Lars Mytting is voor Alexander van Caeneghem wat het betekent een man te zijn. In het praktische én persoonlijke boek zitten echo’s van Henry David Thoreau, David Vann en Sylvain Tesson.

De boekrecensies van De Standaard verschijnen elke vrijdag in de bijlage De Standaard der Letteren. De Standaard is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum. 

Trouw - logo bij links naar recensies

Arjen Visser vraagt de Tien geboden uit bij Margriet van der Linden (De liefde niet [e-book | leesfragment]. Bij 'Eer uw vader en uw moeder': 'Ik zal niet ontkennen dat ik, denkend aan beelden en geuren van vroeger - van de heerlijk ruikende bovenarmen van mijn moeder tot de erwtensoep aan toe - menig avondje heb zitten jammeren, maar ik heb dit boek niet geschreven met het idee dat zij het ook zullen lezen.' Plus: een interview met Julian Baggini (Herwonnen vrijheid) door Leonie Breebaart: 'Wie je bént, hangt af van je ervaringen, je biografie, je herinneringen. Dat begrijpt iedereen. Als je die uit je hersenen zou halen, zou je jezelf niet meer zijn. Je bent dus helemaal niet je brein.'

In Trouws Letter & Geest breekt Jan Oegema een lans voor de poëzie van de onlangs overleden Gert Peelen, 'hartsberichten, meestal geserreerd van vorm en toon maar desalniettemin', en herdenkt hij hem. Janita Monna leest Delphine Lecompte, Dichter, boksers, koningsdochter. Gedichten! [e-book], 'korte afgemeten zinnen, met na iedere regel een scherpe bocht die een volkomen onverwachte, bizarre slinger aan het verhaal geeft'. 'Het is ook vermoeiend, al die grilligheid [...], geen bundel om in een keer uit te lezen.'

Jaap Goedegebuure leest Arjen Fortuins Geert van Oorschot, uitgever [recensie] naast Willem van Toorns Emanuel Querido [e-book | recensie]. 'Journalist Arjen Fortuin heeft de schilderachtige kant van deze bohémien-uitgever stevig in de verf gezet en verlucht met anekdotes. [...] Zo'n karakter vereist een biograaf die afstand van zijn held weet te houden. Die afstand heeft Arjen Fortuin heel zorgvuldig weten te bewaren, dankzij een weldadige mix van milde ironie, psychologisch inzicht en Hollandse nuchterheid.' Minder lof voor de 'moeizame en hortende zinnen [...] en de vele onnauwkeurigheden' van Van Toorn.

Elke Geurts over Nell Zinks De rotskruiper [e-book | The Wallcreeper | leesfragment], 'droogkomisch, onorthodox en bovenal oorspronkelijk': 'Zowel de kracht als de zwakte van de roman zit 'm in de uitgestelde reactie van de personages. Het verwachtingspatroon van de lezer wordt nooit ingelost.' Beeldboek van de week is Leesbaar Amsterdam. En Gerwin van der Werf las Amos Oz' Judas [leesfragment], 'niet zozeer een roman over verraad, maar een heuse Bildungsroman, zo goed en aanstekelijk geschreven dat je er blij van wordt'.

Sofie Messeman vindt Carl Frode Tillers Omcirkeling [e-book] 'een bijzonder overtuigende roman', Mila van Oosten licht tegenover Hinke Hamer haar boek Even leek alles normaal [e-book] toe, en Co Welgraven heeft wel aanmerkingen bij Ben Bots 'vuistdikke memoires' Achteraf bezien ('nogal opsommerig'), maar het is 'toch zeker de moeite waard'. Ook noemt hij Hans Nieuwenhuis' Een steeds hechter verbond. Europa op weg naar Europa [e-book].

We besluiten met Bas Maliepaard over Rob Ruggenbergs Haaieneiland [e-book], 'een opnieuw spectaculair ruig boek', en Harriët Salm over Andrew Michael Hurleys De Loney [e-book]: 'Het is de combinatie van kille, woeste natuurbeschrijvingen, vermoedens van naderend kwaad en de aanstaande pelgrimage, die dit boek zo bijzonder maakt.'

De boekrecensies van Trouw verschijnen elke zaterdag in Letter en Geest, en zijn voor abonnees te raadplegen op trouw.nl. Trouw is te koop bij het Nieuwscentrum.

de Volkskrant - logo bij links recensies

In een interview met David Vann door Haro Kraak werpt Kraak een blik op zijn oeuvre tot dusver. Vann vertelt – omdat hij dat als geen ander weet – hoe je het zinloze bestaan betekenis kunt geven. Zijn vierde roman Aquarium verscheen in april en kreeg net als zijn eerdere werk lovende kritieken. ‘Voor mijn roman Aquarium gebruikte ik het contrast tussen de warme, vredige tank en de boze buitenwereld. Hoofdpersoon Caitlin, een meisje van 12, gaat elke dag uit school naar het openbare aquarium, terwijl ze wacht totdat haar moeder haar ophaalt na haar werk. Kijkend naar de vissen voelt ze zich veilig en rustig, net als ik vroeger.'

In het manuscript van Hersenschimmen [e-book] las Arjan Peters wat een andere jas voor een bekende tekst kan doen. Hij ondervond dat een andere jas iets bekends ook pregnanter kan maken, zoals bij het in bibliofiele uitgave verschenen gedicht ‘San Pietroin Montorio’ van Frida Vogels, omdat het gedicht uit 1957 eenentwintig jaar geleden tussen driehonderd anderen stond in De harde kern. In het boek Hallelujah heeft Henk Hofstede in het Nederlands vertaalde liedjes en gedichten verzameld van de bard Leonard Cohen. Arjan Peters: een voorbeeld van dat een andere jas de bron ook kan ridiculiseren.

Volgens Pieter van den Blink heeft de Franse literatuur, met Georges Perec voorop maar ook met de onlangs verschenen roman Wereld, wereld! van Régis Jauffret, een fascinatie voor meervoudigheid: ‘In diens Het leven een gebruiksaanwijzing gaat het om de parallelle levens van een aantal bewoners achter dezelfde voordeur, in Wereld, wereld om het eindeloze aantal beelden dat iemand van zichzelf kan hebben op basis van steeds dezelfde levensfeiten, in afwachting van steeds hetzelfde etentje.’

Van Emanuel Querido en Geert van Oorschot zijn zojuist biografieën verschenen: Arjen Fortuins Geert van Oorschot [recensie] en Willem van Toorns Emanuel Querido 1871-1943 [e-book | recensie]. Het zijn twee uitgevers die in het midden van de twintigste eeuw de Nederlandse literatuur op een hoger plan brachten, maar de biografieën zijn zeer verschillend. ‘Dat komt vooral doordat Fortuin de beschikking had over een gigantisch archief: de duizenden brieven die de uitgever wisselde met zijn auteurs en de administratieve boeken van het bedrijf. Veel mensen die Van Oorschot hebben gekend, zijn nog in leven. […] Van Toorn kon over veel minder bronnen beschikken.’

Volgens Gijsbert Kamer schreef Elvis Costello een bijzondere en gedurfde autobiografie met Unfaithful Music & Disappearing Ink [Trouweloze muziek en verdwijnende inkt]. ‘Dat de wereld buiten New Orleans eindelijk kennis kon nemen van Toussaints prachtmuziek, zag Costello als zijn grootste verdienste. Een ruimhartige man, in een overweldigend boek.’

Deze week verscheen de autobiografie Achteraf bezien van Bernard Bot, de man met vijftig jaar ervaring op het hoogste niveau van de buitenlandse politiek. Bot in een interview door Jan Tromp: ‘Vertrouwen, dat is inderdaad ten diepste wat eraan schort. Maar tegelijkertijd komen de landen nog elke dag in Brussel bij elkaar. Weet u, niemand wil het laten klappen.'

Arjan Peters recenseerde Tommy Wieringa’s Honorair kozak [e-book] en gaf vier sterren. ‘Hoe druk Wieringa zich ook verplaatst en hoeveel voorwerpen (het brilletje van Babel in Odessa) en mensen (de tennisster Amélie Mauresmo als vreeswekkende vreetschuur aan het ontbijt in het Antwerpse Hilton) om een notitie vragen, altijd weer komt hij de verlatenheid tegen.’

 Korte besprekingen, ten slotte:

  • Recensent Hans Wansink meent dat Tom-Jan Meeus in Haagse invloeden [e-book] een scherpe blik achter de schermen van de Haagse politiek biedt.
  • ‘In de bundel Gezellige verhalen [e-book | leesfragment] [...] dwingt Marente de Moor de meest lievige en goedbedoelende burgers vakkundig naar de afgrond,’ aldus Persis Bekkering.
  • Volgens Hans Bouman is De brug van San Luis Rey [toelichting door de vertaler] van Thornton Wilder ‘zowel een bespiegeling over het vraagstuk van de ingrijpende God als over de liefde’.
  • Daniëlle Serdijn vindt Winter in Gloster Huis [e-book] van Vonne van der Meer een warme roman met een bloedserieuze strekking.
  • Bo van Houwelingen over Big Magic [e-book] van Elizabeth Gilbert: ‘Gilbert geeft een goede peptalk, met veel vaart en humor.’

De boekrecensies van de Volkskrant verschijnen elke zaterdag in Sir Edmund, en zijn te raadplegen op volkskrant.nl/boeken - een selectie is slechts voor abonnees toegankelijk. De Volkskrant is te koop bij het Nieuwscentrum.

NRC Handelsblad - logo bij links naar recensies

Michel Krielaars las voor deze boekenbijlage Judas, de nieuwe roman van Amos Oz. '[Het] essayistische karakter maakt van Judas een soms complexe roman over thema's als religie, twijfel en idealisme,' schrijft Krielaars. 'Maar ook is het een wijs en doorleefd boek over drie generaties Israëliërs die worstelen met een onmogelijk land.' Bas Blokker bespreekt daarnaast Pieter Hilhorsts De belofte [e-book]. 'Hilhorst noemt zichzelf een politicus die "een ander soort politiek" en "een ander soort debatstijl" voorstaat: dat is geen zelfkritiek, dat is zelfpromotie. Hij vindt de andere politici namelijk minder, al waakt hij ervoor het met zoveel woorden op te schrijven.' En, schrijft Blokker: 'Hilhorst is domweg te kort en te onsuccesvol politicus geweest om zijn ex-collega's de maat te mogen nemen.'

Volgens Juurd Eijsvoogel vertelt Scott Shane in Objective Troy. A Terrorist, A President and the Rise of the Drone 'een opmerkelijk verhaal over Barack Obama'. En Janet Luis noemt Vonne van der Meers Winter in Gloster Huis een 'lichtvoetige pamfletroman' [e-book]. Pieter Steinz is enthousiast over Number 11 van Jonathan Coe. 'Coe houdt wel van een beetje horror - What a Carve Up! eindigt met een massamoord in een vervallen landhuis - maar zijn eigenlijke doel is een meedogenloos portret van Groot-Brittannië na de New Labour-revolutie. […]Over díe horror gaat Number 11. Gelukkig dient Coe hem op met humor en vaart, zodat je als lezer niet terneergeslagen achterblijft - hoogstens omdat je zou willen dat de roman nog honderd pagina's doorging,' aldus Steinz.

Arjen Fortuin dan, hij recenseert Marente de Moors bundel Gezellige verhalen [e-book | leesfragment]. 'Eigenlijk had de bundel "Ongezelligheid" moeten heten, zo programmatisch zit het geheel in elkaar,' merkt Fortuin op. 'De Moor benadrukt keer op keer de verwachting van contact, van gezelligheid in de oorspronkelijke betekenis van het woord - iemand die met ons optrekt - waarna haar karakters bedrogen uitkomen.' Sebastiaan Kort schrijft verder over Krijn Peter Hesselinks Moederziel. 'De grootste aanwijzing dat iemand zich hier autobio heeft gegraven is dat de behoefte precies te vertellen hoe-het-was sterker is geweest dan de controle over de compositie. Hierdoor blijft Moederziel te lang een opsomming van anekdotes en pingpongdialogen. Desondanks verdient dit debuut het voordeel van de twijfel,' vindt Kort.

Van Henk Kern een dubbelbespreking, hij las zowel Olaf Koens' Oorlog en kermis [e-book] als Fleur de Weerds Het land dat maar niet wil lukken. Een reis door het grillige Oekraïne [e-book]. 'De Weerd en Koens vullen elkaar […] mooi aan. In beide boeken wordt de lezer getrakteerd op sprekende verhalen over de maar al te menselijke reacties in totaal verbijsterende situaties,' staat er onder meer in het stuk. En Kees 't Hart heeft zich zeer vermaakt met Sigurd von Ilsemanns Wilhelm II in Nederland 1918-1941. 'Dit dagboek is een mijlpaal. Er was al eerder een vertaling, maar daarbij ontbrak een goede inleiding. Die is er nu wel en ook de vertaling is grondig herzien. Voor wie wil weten hoe het aan vorstenhuizen destijds toeging is dit een absolute must, ik kreeg er soms de slappe lach van. Maar ook voor geïnteresseerden in de Nederlands-Duitse geschiedenis is dit geweldig,' stelt 't Hart.

De boekrecensies van NRC Handelsblad verschijnen elke vrijdag in Boeken, en zijn voor abonnees te raadplegen op nrc.nl. Een selectie ervan is vrij toegankelijk via nrc.nl/boeken. NRC Handelsblad is te koop bij het Nieuwscentrum.

Het Parool - logo bij links naar recensies

Dirk-Jan Arensman las Stad in brand [e-book | City on Fireleesfragment | recensie], en is vol lof. 'Zelfs als het boek uiteindelijk niet helemáál het overrompelende meesterwerk werd waar Hallberg op mikte, dan komt het er wel hartveroverend dicht in de buurt.' En: 'Je geniet nauwelijks minder van de schoonheid van dat proza, trouwens. Zoals elk schoonheidsfoutje toch ruimschoots wordt overschaduwd door wat er allemaal verbijsterend knap is aan dit debuut.'

Korte besprekingen:

  • Dieuwertje Mertens las Remco Camperts Verloop van jaren [e-book]: 'Dat Campert op 86-jarige leeftijd nog schrijft in zulke klare zinnen die getuigen van zoveel levenskracht, is ongelooflijk knap.'
  • Arie Storm las Vonne van der Meers Winter in Gloster Huis [e-book]: 'Die afstandelijkheid is een probleem in dit proza en het is duidelijk waar die vandaan komt. [...] Van der Meer maakt een karikatuur van wat er aan de hand is.'
  • Maarten Moll las Tommy Wieringa's Honorair kozak [e-book]: 'Hij schetst, laat kort zijn licht op een plek op de wereld schijnen, tekent geschiedenissen op van mensen die we makkelijk zouden vergeten, zonder te oordelen.'
  • Marjon Kok las Beverly Naidoo's Wie is de koning?, en 'haar eigen, prachtige taal'.

En een langere: Hans Renders over Paul Willetts' Rendez-vous in de Russian Tearooms [e-book], 'een mengvorm van fictie en non-fictie [...], een ander verhaal, namelijk over de Russische en Duitse contraspionnen op de Britse eilanden'. 'Als Willetts het niet zo goed had opgeschreven, zou je het niet geloofd hebben.'

De boekrecensies van Het Parool verschijnen elke donderdag in PS. Het Parool is te koop bij het Nieuwscentrum.

Elsevier - logo bij links naar recensies

Jelte Wiersma sprak György Konrád (Slingerbeweging [e-book]), niet als literator, maar als politiek denker. 'Na het nazisme en het communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die de mensheid bedreigt,' zegt hij, en over migratie: 'Ik ken de hysterie van massa-emigratie. In 1956 heb ik die ervaren. Mijn neven gingen weg, zelfs mijn vrouw. Ze realiseerde zich op een gegeven moment dat ze in Oostenrijk was, liep verder en toen was ze weer op Hongaars grondgebied. Dat bleef zo doorgaan, toen kwam ze maar terug. Het was een koorts, een drang: nu gaan we allemaal weg. Het idee van: een vriendin ging gister, vandaag ga ik. Als ik dat niet doe, gaat de kans voorbij en ben ik een loser.' En: 'Europa doet zichzelf pijn. Maar ik wil geloven dat de structuren van de Europese cultuur sterk genoeg zijn. We maken een fout, maar we kunnen inzien dat we zondaars zijn, en leren van onze fouten.'

Ook in Elsevier: een gesprek door Carla Joosten met Bernard Bot over zijn memoires, Achteraf bezien: 'Door het hele boek probeer ik te betogen dat, omdat Nederland met zijn handel voor wel 70 procent afhankelijk is van het buitenland, je van tijd tot tijd moet deelnemen aan opdrachten waarvan je misschien op het eerste gezicht denkt: moet ik mijn hals daar wel in steken? Je moet tonen dat je ook positief bijdraagt aan de internationale gemeenschap, maar realpolitik moet de ondertoon blijven van ons buitenlands beleid.'

Gerry van der List spreekt Jo Tollebeek, die zijn Huizingalezing zal houden over historische objecten, en de historische sensatie: 'Minstens zo indrukwekkend vind ik zelf anonieme voorwerpen. Zo stelt het Rijksmuseum in Amsterdam vier schoenen tentoon die zijn gevonden op Nova Zembla. Het zijn beelden zonder woorden. Kaal, naakt. Als je ze ziet, heb je het gevoel de geschiedenis als het ware op heterdaad te betrappen.'

Dan de recensies. Irene Start las de nieuwe John Irving, Avenue van de mysteriën [gebonden | e-book | Avenue of Mysteries], een 'flirt met het magisch realisme', een 'onderhoudend boek, perfect voor de lange winteravonden'. Ze las ook de nieuwe Verhulst, Bloedboek [e-book]: 'Verhulst insemineert zijn bijbelversie met nogal wat theatrale stijlelementen. Hij toont zich opgewonden, babbelziek en doorkruist de Bijbel gehaast en met grote stappen.' Nikki Sterkenburg, ten slotte las Zarqa Nawass' De kleine moskee op de prairie [e-book]. 'Nawass schrijft met bijtende zelfspot,' schrijft ze, een 'geestige aanvulling' op de eerste comedyserie over moslims in het Westen.

Elsevier verschijnt elke donderdag en is voor abonnees toegankelijk via weekblad.elsevier.nl. Elsevier is te koop bij het Nieuwscentrum.

De Groene Amsterdammer - logo bij links recensies

Van Kees 't Hart in De Groene Amsterdammer een stuk over Das Magazin. '[Het] geloof tegen beter weten in een literaire tempel op te richten, geeft Das Magazin iets onbevangens en aantrekkelijks,' vindt 't Hart. 'Het blad houdt een fictie overeind: een fictie waarvan je weet dat het een fictie is en ook dat dit niet erg is. Dit blad wil werkelijk een tempel zijn waarin literatuur wordt geofferd (niet opgeofferd), aangeboden en aanbeden.' Anet Bleich las verder Willem van Bennekoms De jaren van Maarten van Traa [e-book], waarin Van Bennekom volgens haar recht doet aan zijn personage. 'De enige smet op dit interessante boek is de overvloed van details,' schrijft Bleich. Christophe Van Gerrewey bespreekt Herkomst van Botho Strauss [e-book]. 'Strauss blikt terug op zijn kinderjaren, en in het bijzonder op het leven van zijn vader. Het verleden ontsnapt hem, niet omdat hij het niet kan beschrijven, maar omdat het niet langer toegankelijk is - omdat zoveel van vroeger voorgoed voorbij blijkt, en zich zelfs niet meer in een actuele versie aandient,' staat er onder meer in de recensie.

'Winterson-boeken zijn denkboeken. In een interview met The Paris Review verzuchtte ze eens dat haar personages niets anders doen dan denken, net als zijzelf. Dat is hier anders. Door tamelijk nauwsluitend de verhaallijnen van Shakespeare te volgen krijgt Wintersons proza een filmische vaart en spanning die we […] nog niet van haar kenden,' aldus Christiaan Weijts over Jeanette Wintersons Het gat in de tijd [e-book | The Gap of Time]. En Nina Polak recenseert The Wallcreeper van Nell Zink [De rotskruiper | leesfragment]. 'The Wallcreeper is een esthetische, filosofische en humoristische ervaring. En als je je afgeschrikt voelt door de tamelijk gruwelijke plot […], laat je dan vooral overtuigen door het plezier, de slimheid en de virtuositeit waarmee de kleine roman gemaakt is. Nell Zink is een uitzonderlijk stilist,' merkt Polak op.

De Groene Amsterdammer is elke woensdag al te koop bij het Nieuwscentrum. Athenaeum Boekhandel verzorgt de boekverkoop voor de website van De Groene.

Vrij Nederland - logo bij links recensies

Jeroen Vullings bespreekt Jeanette Wintersons Het gat in de tijd [e-book | The Gap of Time] en Margaret Atwoods Als laatste het hart [e-book | The Heart Goes Last], beide hervertellingen van toneelstukken van Shakespeare. 'Moet ik kiezen tussen Atwoods aanpak en die van Winterson, dan verkies ik de laatste. Beide schrijvers vertonen veel geestkracht tegenover het oorspronkelijke materiaal - Atwood gaat daarin het verst -, maar in reliëf aanbrengen en in zeggingskracht biedt Winterson het meest,' aldus Vullings. En Carel Peeters noemt Willem Otterspeers Weg met de wetenschap in zijn 'Literaire kroniek' 'een vernuftig en onorthodox pamflet dat zich vrijmoedig buiten de huidige consensus begeeft' [e-book].

Vrij Nederland verschijnt elke woensdag, een selectie van de recensies is op vn.nl/boeken raadpleegbaar. Vrij Nederland is te koop bij het Nieuwscentrum.

Delen op

€ 24,99
€ 13,99
€ 7,99
€ 24,99
€ 13,99
€ 7,99
pro-mbooks1 : athenaeum