Recensieoverzicht: Eva Posthuma de Boer, Patrick Modiano, Alex Boogers (15 april 2015)

19 april 2015

De recensies samengevat, met: Christophe Van Gerrewey, Wim Brands, Marie NDiaye, Jenny Offill, Eva Posthuma de Boer, Robert Putnam, Alexandra Harris, Helen Rappaport en Esther J. Ending, Nikolaus Wachsmann, Alex Boogers, Richard Ford, Tom Kristensen, Auke Kok & Dido Michielsen en Riad Sattouf.

Oudere afleveringen van deze rubriek zijn te raadplegen in ons archief. Ook de Vlaamse kranten en weekbladen worden, elke maandag of dinsdag, opgenomen in het overzicht, met dank aan Johan Eeckhout. De titels verwijzen naar de fysieke boeken; tussen rechte haken staan e-books, gebonden en oorspronkelijke edities, en redactionele items op Athenaeum.nl.

De Standaard - logo

Boek van de week in De Standaard is Vissen hebben geen voeten [e-book] van Jon Kalman Stefánsson. ‘Een warme deken van mededogen,’ schrijft Alexander Van Caeneghem over Stefánssons roman. Hij vindt het zijn beste tot nu toe en hij ontdekt ook voor het eerst een gematigd optimisme. Met Aquarium [e-book] waagt David Vann zich aan een niet-autobiografische roman, stelt Kathy Mathys vast. Doordat Vann de regels van de sociaal-realistische romankunst volgt, laat hij dit keer de gebeurtenissen niet louter voor zich spreken en dat vindt Mathys jammer. Vann legt veel uit aan het eind, ‘op zoek naar een heldere afronding’ en is niet altijd even geloofwaardig.

Veerle Vanden Bosch wandelt met Patrick McGuinness door Bouillon. Hij verbleef hier in zijn kinderjaren vaak bij zijn grootouders en de stad is het decor van zijn memoires Other People’s Countries: A Journey into Memory. Verbijstering dat de ik verder mag leven dankzij een anonieme ander, dat is voor Filip Huysegems de grondtoon van Leven [e-book | leesfragment] van David Wagner. Het semi-autobiografische boek over verder leven na een levertransplantatie is ‘stilistisch vermakelijk’ en ‘geschreven uit oprechte erkentelijkheid jegens degene wiens lever nu in de verteller verder leeft’.

In Gaz, de tot novelle uitgewerkte toneelmonoloog van Tom Lanoye, komt de moeder van een zelfmoordterrorist aan het woord. Tom Lanoye zelf noemt het een pleidooi voor geduld, voor niet meteen met je oordeel klaarstaan, zo weet Mark Cloostermans.  Hij ‘gaat bewonderenswaardig behoedzaam te werk [...] en is pregnant, toonvast en vaak ontroerend’, oordeelt de recensent die ook een schaduwkant ziet. ‘De tekst is aan de bondige kant, het einde is abrupt.'

En Mark Cloostermans gaat ook in op de bloemlezing De Nederlandse literatuur van de 21ste eeuw. De nieuwe schrijvers van het nieuwe milennium [recensie]: 'In tegenstelling tot alle andere bundelingen van jong talent is dit boek geen hitparade. Het bevat niet de beste schrijvers, wel een overzicht van het hele landschap. Het is geen kransje van schrijvers die een afgerond verhaal leveren, maar een groepsportret aan de hand van fragmenten uit eerder gepubliceerd werk. Het boek van de Brandsen is een collage en dat concept werkt uitstekend. Sterker nog, misschien moeten we er maar een gewoonte van maken, twee- of driejaarlijks of zo.' De bundel bestaat voor negentig procent uit ‘comfortabel middenklassenproza over champagneproblemen’ meent Cloostermans. Doordat samensteller Wim Brands niet veel op heeft met stillisten ‘oogt de Nederlandse literatuur in dit boek nog net iets vlakker dan gewoonlijk’. Cloostermans hoopt dan ook op een echt overzicht de volgende keer, ‘zonder discriminatie van stilistisch uitdagender schrijvers’.

Jan-Frederik Abeloos signaleert Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers van Rutger Bregman en Jesse Frederik, geschreven ter ere van de Maand van de filosofie. Ook ziet hij het nu pas vertaalde Wat is eigendom? van de Franse peetvader van het anarchisme Pierre-Joseph Proudhon.

Voor zijn romans over het leven in Praag tijdens de Duitse bezetting schreef Jirí Weil De hartslag van Moskou [e-book | toelichting door de vertaler] geïnspireerd door zijn ervaring in Moskou in 1933 toen hij beschuldigd werd van een moordcomplot op een Stalingetrouwe. Alexandra De Vos las over hulpeloze personages, enkelingen onder de wals van een totalitair regime en prijst Weils mededogen en oprechtheid. Ze recenseert ook Abrikozen op sap [e-book], verhalen waarmee Alexander Solzjenitsyn ‘greep wou krijgen op de Russische geschiedenis’.

De boekrecensies van De Standaard verschijnen elke vrijdag in de bijlage De Standaard der Letteren. De Standaard is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

De Morgen - logo

Voor De Morgen trof Dirk Leyman de man die ernst en celebraliteit terugbrengt in de Vlaamse letteren, auteur en kersvers doctor in de architectuur Christophe Van Gerrewey. Die verzamelt in de bundel Over alles en iedereen zijn essays die eerder verschenen in o.a. De Morgen, DW B en Leeswolf. Van Gerrewey pleit vurig voor het kritisch schrijven over romans: ‘Elke roman leeft op een veel krachtiger manier wanneer er uitgebreid over gereflecteerd wordt.' Hij vindt het ook belangrijk collega-auteurs te recenseren: ‘Je verplicht op die manier schrijvers hun opvattingen explicieter te maken en te delen met het publiek.' Verder schrijft Leyman over Nooit meer typen, een fotoboek van Philippe Debeerst, met teksten van Peter Terrin, Christophe Vekeman en Dirk van Weelden over de schrijfmachinecollectie van Willem Frederik Hermans. 

Paul Demets belicht de postume bundel Die vleugels II [e-book] van Leo Vroman. De gedichten die voor Demets een expliciet dagboekachtig karakter kregen blijven ‘onverwachte verbanden aanwijzen’. Joseph Pearce bespreekt Wereldorde [e-book | World Order | leesfragment] van Henry Kissinger en Brandhaarden [e-book] van George Friedman. Robin Broos constateert dat Dree Peremans in Nog lang en gelukkig ‘iets heel eigenzinnigs doet’ met zijn passie voor sprookjes. De radiomaker en folkkenner vertelt originele sprookjes als nieuwe verhalen door het toevoegen van veel overdrijvingen en het weglaten van de traditionele moraal. Pieter Fannes maakte de illustraties bij dit boek.

Voor Fleur Speet, altijd geboeid door vader-kinderrelaties, komen de romans van Esther Freud als geroepen. In Meneer Mac en ik komen maar liefst drie vaders voor. ‘Freud tilt het persoonlijke boven de geschiedenis uit en vertelt een subtiel, pijnlijk verhaal over miskenning, over niet gezien zijn,' schrijft Speet die de Engelse auteur ‘nog het meest op een geconcentreerde, hedendaagse versie van Jane Austen’ vindt lijken. Een stuk van Peris Bekkering over Alleen met de goden [e-book | leesfragment] van Alex Boogers stond eerder in de Volkskrant.

De boekrecensies van De Morgen verschijnen elke woensdag in de bijlage Boeken. De Morgen is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

Trouw - logo bij links naar recensies

In Trouw veel aandacht voor nieuw onderzoek van directeur van het Niod, Marjan Schwegman. Zij onderzocht de rol van vrouwen in het verzet en concludeert dat deze uit de geschiedenisboeken is geschreven, of hooguit als ondersteunende werd geschilderd. 'De paradox is dat koeriersters werden opgehemeld, maar dat daardoor buiten zicht bleef dat ze tegelijkertijd een leidende rol in het verzet konden hebben.' De memoires van Jacoba van Tongeren, de enige vrouw die een verzetsgroep opzette en vijf jaar leidde, werden door Paul van Tongeren bewerkt tot Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden van Groep 2000

Meer onderzoek naar oorlog, nu naar de Armeense genocide. 'De ontkenners van 'onze' genocide zijn nog niet zo gemarginaliseerd als de Holocaust-ontkenners, maar ze zijn de strijd zo langzamerhand wel aan het verliezen.' Hoogleraar geschiedenis Ronald Grigor Suny bschreef de Armeense genocide die in Turkije nog steeds op grote schaal ontkend wordt. Zijn boek They Can Live in the Desert But Nowhere Else: A History of the Armenian Genocide probeert antwoorden te geven op de vragen die rond dit gebeuren hangen.

Daniël Rovers, schrijver van onder andere De zon is het probleem niet, schrijft over de verengelsing van Nederland. Is dit een goede ontwikkeling? 'Het blijft toch wel vreemd dat we buitenlandse studenten de moeite besparen om Nederlands te leren. De taal die veelal laagopgeleide migranten maar moeten zien te spreken, wordt voor hogeropgeleide buitenlanders te moeilijk geacht.'

Geen poëzie voor een luie lezer, typeert Janita Monna het werk van Wouter Godijn, De professor en de hyena. 'De kracht van de poëzie huist in de onvoorspelbaarheid.'

Meer aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Nikolaus Wachsmann schreef een geschiedenis over concentratiekampen, KL [e-book]. Dynamische instrumenten van de machthebbers, zo beschrijft hij de plekken waar miljoenen mensen stierven. Sofie Messeman: 'Moeiteloos verschaft Wachsmann de lezer inzicht in de continu veranderende systematiek van de kampen, de politiek en de intriges, en laat hij hem doordringen tot in de krochten van de kampen, tot in de ervaringen van de individuele gevangenen en bewakers.' Verder een boek over gevangen kinderen ten tijde van Nazi-Duitsland. Steve Sem-Sandberg gaf zijn personages, kinderen gevangen in de nazistische kliniek Spiegelgrund, een stem en slaagt daarin uitstekend, oordeelt Sofie Messeman. De schrijver van De kinderen van Spiegelgrund [e-book] 'verbeeldt de droevige levens van kinderen die omwille van hun afkomst of gezondheidstoestand al bij voorbaat gedoemd waren'.

Jaap Goedegebuure las De kunst van het crashen [e-book] van Peter Verhelst, waarin de schrijver zijn auto-ongeluk literair uitwerkt. De kracht van dit boek zit hem 'in de gedeelten die niet zozeer gaan over de kunst van het crashen, maar over de blijvende inzichten die je daaraan overhoudt. Bijvoorbeeld dat je je moet blijven verzetten tegen de zuigende werking van het gat in de tijd dat door dood en verlies wordt gemarkeerd'.

Foto's van de groente- en fruitteelt in Seeds door Jos Jansen. Een aanklacht tegen het onnatuurlijke? Filosoof Bas Haring schrijft in het begeleidend essay: 'Waarom zouden natuurlijke dingen - planten, dieren - beter voor ons zijn dan niet-natuurlijke? Als we de beste producten willen hebben, dienen we de natuur te kneden en in de gewenste richting te duwen.' 

Een personage in een boek die verandert van vrouw naar hond, het is een gevaarlijk recept aldus Ger Leppers over Marie NDiaye's Ladivine [e-book | Franse editie]. 'Een verhaal over de onbestendigheid van het karakter mag best, maar te geloven in het bestaan, al is het maar op papier, van mensen die in een hond veranderen, vraagt nogal wat van de welwillendheid van de lezer.'

Fantasy van Jeff VanderMeer getiteld Autoriteit [e-book], het tweede deel uit de Southern Reach-trilogie. Hanna de Heus: 'Jammer is dat het VanderMeer in dit tweede deel niet lukt om alle personages tot leven te wekken. Ze zijn "jongensachtig", "joviaal" of "afstandelijk".'

Historicus Pieter Eckhardt schreef met Marscha Holman Meisjes in de oorlog [e-book], waarvoor zij talloze oorlogsdagboeken doorspitten. De alledaagsheid van de aantekeningen trof Eckhardt: '[...] en weer een ander schrijft dat ze, als 's nachts het luchtalarm klinkt, niet meer naar de schuilkelder gaat - het wordt te vermoeiend, drie, vier keer opstaan per nacht.'

Denken aan vrijdag [e-book | luisterboek], deel vijf uit de thrillerserie van Nicci French over Frieda Klein, heeft meer aandacht voor karaktertekening dan voor het plot, schrijft Monique de Heer. 'Wie de dader is, wordt al vrij vroeg duidelijk.' Meer spanning zit er volgens Bas Maliepaard in Wij leugenaars [e-book] van E. Lockhart. 'Hoewel je aan alles voelt dat er een schokkend geheim onthuld gaat worden, slaagt Lockhart erin je volkomen te verrassen met een plotwending die het hele boek in een ander licht zet.'

Tot slot een groot interview met Ad Fransen over zijn Vaderskind [e-book | leesfragment], waarin hij op zoek gaat naar het verhaal achter het gedachtegoed van zijn vader. 'De ouders van mijn moeder waren tegen het huwelijk, tijdens het bruiloftsdiner wilde er niemand naast mijn vader zitten... Als ik daar aan denk, voel ik wéér medelijden met die man. Ik weet het wel, hij heeft het aan zichzelf te danken, maar toch: volgens mij heeft hij in de oorlog veel minder gevochten dan in de jaren erna.'

De boekrecensies van Trouw verschijnen elke zaterdag in Letter & Geest, en zijn voor abonnees te raadplegen op trouw.nlTrouw is te koop bij het Nieuwscentrum.

de Volkskrant - logo bij links recensies

Gidi Heesakkers sprak met Eva Posthuma de Boer over haar Connie Palmenroman: 'Mijn doel met Ica [e-book] was onderzoeken wat fictie is, hoe ver ik met fictie zou kunnen gaan in dit boek. Ik hoop dat ik laat zien dat fictie grenzeloos is. Over het feit dat Connie Palmen zo vaak arrogantie wordt verweten in hoe ze reageert op kritiek denk ik: moet ze zich gaan verdedigen dan? Moet ze het gaan uitleggen? Nee. Zo probeer ik nu ook te denken. Ik vind dit een geslaagd boek. Hak mijn hoofd er maar af, ik zet het er zelf wel weer op.'

Recensies: Arjan Peters geeft drie sterren aan Josine Marbus' Waar je ook heen gaat ('Ademstokkend is het niet, maar een roman volgens de methode-Marbus is vrij van hysterie en daarom een verademing.'), Persis Bekkering looft Katja Petrowskaja's Misschien Esther [e-book | Vielleicht Esther] ('Petrowskaja kiest haar stijl dan ook treffend: ze schrijft associatief, waardoor er motieven ontstaan die de snippers alsnog verwantschap geven, en haar zinnen zijn vaak erg lang, alsof ze met haar taal de gaten wil toedekken.'), en Loes Reijmer krijgt twee pagina's voor Jon Ronsons So You've Been Publicly Shamed ('Het goede - en angstaanjagende - van Ronsons beschrijvingen is juist de willekeur: de ene foute tweet raakt onopgemerkt in vergetelheid, een ander wordt opgepikt met desastreuze gevolgen. Het is vaak maar net wie je misstap ziet en retweet.').

Hans Bouman looft Jenny Offills 'fragmentarisch opgebouwde maar zeer toegankelijke roman' Verbroken beloftes [e-book | Dept. of Speculation | leesfragment], 'zo'n boek waarbij het geheel meer blijkt dan de som der delen', 'een fraai geschakeerd portret van een turbulent gevoelsleven onder een schijnbaar "mutsig" oppervlak'. Janny Groen geeft ook vier sterren, nu aan Stern & Bergers IS. Staat van terreur ('Wat Berger en Stern wel brengen, is een rijk gedocumenteerd verslag van de geboorte van een nieuw terreurtijdperk.').

Hans Wansink las Edmund Fawcetts Liberalism: The Life of an Idea [Nederlandse vertaling] (****, 'Liberalen moeten vooral niet denken, waarschuwt hij, dat de geschiedenis per definitie aan hun kant staat. Een wijze raad aan het slot van een rijk boek.'), Ranne Hovius Joachim Meyerhoffs Wanneer wordt het eindelijk weer zoals het nooit geweest is [e-book | Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war ('een liefdevolle en aangenaam leesbare geschiedenis van zijn coming of age in een bijzondere omgeving'), en Daniëlle Serdijn Willem Zadelhoffs De nachten van Hofman [e-book] ('Het is niet keihard gieren. Eerder grinniken. Daarnaast heeft Van Zadelhoff een feilloze timing. Alsof er iets van dat modernistische bouwen aan zijn schrijfstijl is blijven kleven. Het is volkomen efficiënt, functioneel.')

Martin Sommer, ten slotte, geeft vijf sterren aan Robert Putnams Our Kids: The American Dream in Crisis: 'Vakbondsleden, dit is jullie boek in de strijd tegen nulurencontracten, flex en freelance. Minister Asscher, lees dit in een weekeinde en u hebt munitie voor tien gesprekken over hongerloontjes in het transport of het terughuren van schoonmakers. Werkgevers en andere VVD'ers, als je dit uit hebt, kom je niet meer aan met fantasieën over achterhaalde cao's. Piketty-aanhang, vergeet het vermogen van de rijken, klachten daarover hebben altijd de geur van linkse jaloezie. Lees Putnam, veel beter.' Want: 'Dit boek leert een belangrijk ding: een vaste baan is in allerlei opzichten beter, bovenal voor de onderkant.'

De boekrecensies van de Volkskrant verschijnen elke zaterdag in Sir Edmund, en zijn te raadplegen op volkskrant.nl/boeken - een selectie is slechts voor abonnees toegankelijk. De Volkskrant is te koop bij het Nieuwscentrum.

NRC Handelsblad - logo bij links naar recensies

Arjen Fortuin had tot zijn schaamte nog niets van Nobelprijswinnaar Patrick Modiano gelezen, maar heeft inmiddels een inhaalslag gemaakt. Fortuin begon met Dora Bruder [e-book | Franse editie] en raakte in de ban van de Franse Nobelprijswinnaar: 'Het is een verslaving waarvan het einde nog niet in zicht is. Zoals het leegeten van een zak drop soms een gedachteloze noodzaak kan zijn, zo schijnt het mij volstrekt van levensbelang te zijn om tussen al die dagen van vluchtigheden, tweets en incidenten boeken te lezen waarin mensen obsessief proberen de kruimels van het verleden bijeen te vegen en er iets toonbaars van te maken.' Naast dit stuk van Fortuin een bespreking van Modiano's 'schitterende' en 'schrijnende' Om niet te verdwalen [e-book | Franse editie] door Margot Dijkgraaf. En Jos Palm sprak met Ad van Liempt over zijn Aan de Maliebaan [e-book]. '[I]k kan er slecht tegen als het allerergste niet gekend is. Het ergste moet geweten worden, dat is de motor van al mijn schrijven over de oorlog,' zegt Palm in het interview.

Arie van den Berg recenseert Luuk Gruwez' indringende en intrigerende De eindelozen [e-book] en Arjen Fortuin noemt Eva Posthuma de Boers Ica [e-book] 'een boek waarvan het idee overtuigender is dan de literaire uitwerking'. Sebastiaan Kort laat zich erg enthousiast uit over Muidhond [e-book | leesfragment], het debuut van Inge Schilperoord. Hij vindt het 'een duizelingwekkend en diep humaan boek, geschreven door een moedige schrijfster die dóór heeft durven zoeken waar de meeste mensen zich niet durven te begeven'. Auke Hulst las verder Weer opstaan op een christelijk tijdstip van Joshua Ferris [e-book | Engelse editie]. Hulst vindt de roman geen onverdeeld succes maar prijst niettemin 'daverende stijl' en 'scherpe observaties' van de schrijver.

Van Margot Dijkgraaf een stuk over Marcu Biancarelli's Corsicaanse rapsodie. 'Rauw, ruw en ongepolijst is de taal van Marcu Biancarelli,' schrijft ze onder meer. En Toef Jaeger wijdt een recensie aan Paul Austers Levenswerk [e-book | Engelse editie | leesfragment]. 'Auster is op zijn sterkst wanneer hij vanuit zijn eigen fascinatie leest,' stelt Jaeger. Floris Don dan, hij bespreekt Ian Bostridges Schubert's Winter Journey. Hij vindt dat Bostridge wel erg veel met het boek wil. Mirjam Noorduijn recenseert Vuil vel van Marita de Sterck. '[B]ehalve dat het platte, ongekunstelde karakter van alle vertellingen knap wordt overgebracht, klinken de teksten vermoedelijk nog steeds zoals ze ooit klonken toen ze werden verteld en herverteld door zwoegende akkerbouwers op de West-Vlaamse klei, die elkaar zo vermaakten en hielpen de wisselvalligheden van het lot te trotseren,' lezen we in het stuk.

Pieter Steinz verdiepte zich in In moerassen en donkere wouden [e-book], het boek met Tacitus-fragmenten dat onlangs verscheen. Steinz' prijst Tacitus' stijl en Vincent Huninks vertaling. 'Het is allemaal kernachtig en met veel respect voor het oorspronkelijke Latijn vertaald door Hunink, die de verschillende fragmenten bovendien inleidt met uitstekend historisch commentaar,' aldus Steinz over de vertaler. Wilfred Takken schrijft daarnaast over Eddy Posthuma de Boers fotoboek Door het oog van de tijd. Posthuma de Boers 'foto's laten een levenslang poserende schrijver zien, met een aantrekkelijke, strenge kop,' schrijft Takken over de portretten van Reve. Atte Jongstra, ten slotte, las Johannes Goropius Becanus (1519-1573), de biografie van Eddy Frederickx en Toon van Hall. De emblematische invalshoek van de biografie schenkt deze volgens Jongstra 'onnoemelijk veel lucht'. En Jongstra noemt in zijn recensie ook Van Adam tot Antwerpen, dat 'een goed beeld van het Goropius-proza' geeft.

De boekrecensies van NRC Handelsblad verschijnen elke vrijdag in Boeken, en zijn voor abonnees te raadplegen op nrc.nl. Een selectie ervan is vrij toegankelijk via nrc.nl/boeken. NRC Handelsblad is te koop bij het Nieuwscentrum.

Het Parool - logo bij links naar recensies

Arie Storm opent groot met Alexandra Harris' Virginia Woolf. Een schrijversleven [e-book]: 'Harris legt de nadruk volledig op het werk van Woolf - haar romans, haar essays en haar literaire kritieken. Ze stelt voor dat Woolf misschien iets meer "voor het plezier" moet worden gelezen.' Terecht, stelt Storm vast.

Hans Renders las over de dochters van Nicolaas II: 'De kracht van het door de Britse historica Helen Rappaport geschreven De gezusters Romanov [e-book | Four Sisters: The Lost Lives of the Romanov Grand Duchesses] is de beschrijving van het dagelijks leven van de starenfamilie.' Vijf sterren.

Korte besprekingen: Kazuo Ishiguro's Vergeten reus [e-book | Buried Giant | recensie] (Dirk-Jan Arensman, ***: 'Zijn proza is elegant en elegisch. Maar de symboliek ligt er te dik bovenop om dit sprookje voor volwassenen tot het eind te laten bloeien.') en Ida Simons' In memoriam Mizzi [e-book | recensie] (Guus Luijters, ***: 'Het is een wonderlijk verhaal dat Ida Simons vertelt in dit mooie boekje.').

Dries Muus ten slotte las Esther J. Endings Een eigen eiland [e-book]: 'Esther J. Ending schetst in haar derde roman een geloofwaardig beeld van het prachtige, goddeloze eiland, even idyllisch als verdorven. [...] Een roman met een duidelijke spanningsboog, half thriller, half liefdesverhaal. Beide helften groeien langzaam maar onafwendbaar naar elkaar toe.' En 'een onderhoudende maar wisselvallige roman. Het voelt alsof er meer in had gezeten'.

De boekrecensies van Het Parool verschijnen elke donderdag in PS. Het Parool is te koop bij het Nieuwscentrum.

De Gids

In De Gids naast de Kousbroeklezing door Tommy Wieringa en de Kellendonklezing door Maarten Asscher ook literaire kritiek. Wil Rouleaux grijpt de honderdste sterfdag van de dichter Georg Trakl aan om boeken over hem en poëzie van hem (Achtzig Gedichte | Sämtliche Gedichte) te bespreken. 'De literatuurwetenschapper-essayist Görner, die eerder studies over Rilke en Stefan Zweig publiceerde, schrijft [in Georg Trakl. Dichter im Jahrzehnt der Extreme] helder en toegankelijk en verrast met de these dat Trakl geen zelfmoord heeft gepleegd, maar door de oorlogsgruwelen aan het front overbelast was en gewoon een keer wilde uitslapen. Gezien de eerdere zelfmoordpogingen van de dichter en zijn fantasieën hieromtrent is deze theorie nogal twijfelachtig.' Nee, dan de twintig jaar oude biografie van Hans Weichselbaum, Georg Trakl. Eine Biographie. Rouleaux noemt ook nog Gunnar Deckers fotoboek en Hilde Schmölzers Dunkle Liebe eines wilden Geschlechts. Georg und Margarethe Trakl.

Daarnaast analyseert Merlijn Olnon Auke Hulsts Slaap zacht, Johnny Idaho [e-book | leesfragment | beknoptere recensie], 'een machtige walvisjager opgetrokken uit maatschappelijk engagement, literaire bronnen en religieuze symboliek'. 'Wat ooit leek te beginnen als een als roman vermomde maatschappijkritiek, blijkt uiteindelijk een vernuftige en levendige literaire allegorie te zijn.'

De Gids verschijnt zesmaal per jaar, en is verkrijgbaar bij het Nieuwscentrum.

De Groene Amsterdammer - logo bij links recensies

Frank van Vree bespreekt KL. Een geschiedenis van de naziconcentratiekampen van Nikolaus Wachsmann. 'De kracht van Wachsmanns boek is niet alleen gelegen in de omvattende en analytische behandeling van zijn materiaal, maar ook in zijn benadering,' merkt van Vree onder meer op. Kees 't Hart wijdt een recensie aan Alleen met de goden, de nieuwe roman van Alex Boogers [e-book | voorpublicatie]. Hij prijst Alleen met de goden om het '[m]ooi dwingend proza' en noemt de roman 'een hoogtepunt in zijn oeuvre'. Rob Hartmans schrijft verder over Herman de Liagre Böhls Amsterdammer in de polder, hij vindt het 'een evenwichtig boek, dat ruime aandacht besteedt aan de capaciteiten en wapenfeiten van Lammers, en tegelijkertijd […] kritisch is'.

Graa Boomsma leverde een stuk over Richard Fords Het had erger gekund [e-book | Engelse editie | recensie]. Het boek is volgens hem 'een oase van subtiele, bedachtzame rust en van contemplatie over het leven op de rand van het niet meer bestaan'. En Gerard Zeegers recenseert Scott McClouds De beeldhouwer [Engelse editie]. 'De beeldhouwer is een van de beste graphic novels van de laatste tijd, dat staat vast, maar het zal nooit zo beklijven als McClouds eerdere boeken. Daarvoor is het net te mainstream en te perfect,' schrijft hij.

De Groene Amsterdammer is elke woensdag al te koop bij het Nieuwscentrum. Athenaeum Boekhandel verzorgt de boekverkoop voor de website van De Groene.

Vrij Nederland - logo bij links recensies

Jeroen Vullings bespreekt deze week Vernieling, de roman van Tom Kristensen [e-book]. 'Vernieling lezen is een bezoeking, het aantal te lezen pagina's bleef drukken als een loden last,' schrijft Vullings. 'Maar tegelijkertijd biedt Vernieling ook een prachtige literaire ervaring die ik niet had willen missen.' En Carel Peeters besteedt in zijn 'Literaire kroniek' aandacht aan John Grays De ziel van de marionet [e-book | Engelse editie]. Hij vindt het 'een wel erg ingewikkeld essay waarin de filosofie van het gnosticisme een te mistige hoofdrol speelt'.

Vrij Nederland verschijnt elke woensdag, een selectie van de recensies is op vn.nl/boeken raadpleegbaar. Vrij Nederland is te koop bij het Nieuwscentrum.

Elsevier - logo bij links naar recensies

Simon Rozendaal las voor Elsevier Auke Kok en Dido Michielsens De redding van de familie Van Cleeff [e-book]. 'Het boek haalt net niet het niveau van De verrader en Oorlogsliefde, op het einde loopt het een tikje weg. Maar het maakt opnieuw duidelijk hoe zelfs een Joodse familie die tijdens de oorlog op wonderbaarlijke wijze intact bleef, later alsnog uiteengereten werd door de verzwegen herinneringen,' aldus Rozendaal. Peter ter Mors schrijft verder over Riad Sattoufs schrijnende maar grappig opgetekende De Arabier van de toekomst, volgens hem '[t]erecht bekroond als beste album op het stripfestival van Angoulême' [Franse editie | recensie]. En Servaas van der Laan recenseert Tom Knipping en Iwan van Durens Slag om de skyboxen [e-book]. 'Jammer dat de auteurs nergens echt tot de kern van deze constructies doordringen. Maar de tragikomische anekdotes over met geld strooiende Russen zijn veelzeggend.'

Elsevier verschijnt elke woensdag en is voor abonnees toegankelijk via weekblad.elsevier.nl. Elsevier is te koop bij het Nieuwscentrum.

Delen op

Ica
€ 22,99
Ica
€ 9,99
€ 9,99
€ 25,99
€ 14,99
€ 32,95
€ 28,99
€ 9,99
€ 27,99
€ 44,99
Ica
€ 22,99
Ica
€ 9,99
€ 9,99
€ 25,99
€ 14,99
€ 32,95
€ 28,99
€ 9,99
€ 27,99
€ 44,99
pro-mbooks1 : athenaeum