Recensieoverzicht: Frans Kellendonk, Zia Haider Rahman, Tom Kristensen

11 mei 2015

Deze week in de boekenpagina's: Frans Kellendonk, Zia Haider Rahman, Tom Kristensen, Nicolien Mizee, Valeria Luiselli, Inge Schilperoord, Jumpha Lahiri, Leon de Winter, Rutger Pontzen, José Ortega y Gasset, Kate Atkinson, David Vann, Philip Kerr, Wim Brands, Charles Lewinsky, Sandro Veronesi, W.F. Hermans, Mohsin Hamid, Adam Zamoyski, P.F. Thomése en Hubert van Herreweghen.

Oudere afleveringen van deze rubriek zijn te raadplegen in ons archief. Ook de Vlaamse kranten en weekbladen worden, elke maandag of dinsdag, opgenomen in het overzicht, met dank aan Johan Eeckhout. De titels verwijzen naar de fysieke boeken; tussen rechte haken staan e-books, gebonden en oorspronkelijke edities, en redactionele items op Athenaeum.nl.

De Standaard - logo

De Standaard der Letteren plaatst het stripboek van Harry Mulisch' De aanslag door Milan Hulsing in de rubriek 'Boek van de week'. Marijke Arijs ging tijdens het Brusselse Passa Porta festival in gesprek met Valeria Luiselli. De grote belofte uit de Spaans-Amerikaanse letteren is met De geschiedenis van mijn tanden toe aan haar tweede roman. Die schreef ze aanvankelijk als vervolgverhaal voor arbeiders van een vruchtensapfabriek, is opgevat als een negentiende-eeuwse feuilletonroman, en legt de link met de kunstcollectie gefinancierd door de eigenaars van de fabriek. ‘De roman werkt als een brug tussen verschillende werelden,’ vindt Luiselli die zich ook opwindt over het feit dat de Mexicaanse kritiek viel over de speelsheid van haar werk. ‘Schrijven heeft te maken met experimenteren, met vrijheid. In die speelruimte kunnen een heleboel ideeën, spanningen en conflicten aan bod komen, maar het is geen bloedserieuze affaire,’ besluit ze. 

In Zeldzame aarden [e-book] van Sandro Veronesi komt het hoofdpersonage Pietro Paladini uit Kalme chaos [e-book] opnieuw aan het woord. Voor Michaël Bellon wil Veronesi ‘de interpreterende lezer uitdagen’ en ‘geeft hij een diepe inkijk in de condition van een hedendaagse man die de nodige houvast zoekt om grote en kleine morele vraagstukken het hoofd te bieden’. Kathy Mathys verwondert zich erover dat ‘de publieksvriendelijke roman zonder weerhaken’ Als je het licht niet kunt zien [e-book |All the Light We Cannot Seeleesfragment] van Anthony Doerr met de prestigieuze Pulitzer Prize aan de haal ging. 

Er viel voor Maria Vlaar veel te lachen in Montaigne, een indiaan en de neus van Max Kader [e-book |leesfragment] van Abdelkader Benali. Wat er echter op het spel staat of waar het verhaal eigenlijk over gaat, daar komt ze niet uit. Ze houdt het dan maar bij lof ‘voor de vermakelijke en lichte absurdistische trip van een schrijver in de chaotische wereld’. En De Standaard drukt ook een ingekorte versie af van de 5-mei lezing van David Grossman.

De boekrecensies van De Standaard verschijnen elke vrijdag in de bijlage De Standaard der Letteren. De Standaard is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

De Morgen - logo

‘Een briljante, noodzakelijke roman’, zo typeert Annick Vandorpe Muidhond [e-book | leesfragment] van Inge Schilperoord. De psychologe schreef vanuit haar ervaring met gedragsdelinquenten over een man met pedofiele neigingen. Dat levert ‘zo’n zeldzame roman op waarin geen enkele valse noot te bespeuren valt’. Ook Jamal Ouariachi schrijft over pedofilie, de roman Een honger is geïnspireerd op het leven van de Amerikaanse arts Gadjusek, Nobelprijswinnaar en eind jaren negentig veroordeeld voor pedofilie. In een interview met Marnix Verplancke wijst Ouariachi erop hoe preuts én bang we geworden zijn en welke mentaliteitswijziging de zaak Dutroux met zich meebracht.

Christophe Vekeman getuigt van zijn liefde voor het oeuvre van Bob den Uyl, dankzij de heruitgave van Er kon niks verkeerd gaan [e-book] valt er weer te genieten van ‘zijn in zeer fraai Nederlands gegoten, schaduwkleurige humor’. Een vooruitblik op de uitreiking van de Libris Literatuurprijs van Dirk Leyman. De kansen van Peter Terrin (Monte Carlo) en van Kees ’t Hart (Teatro Olimpico) schat hij niet hoog in en over Roxy van Esther Gerritsen zit de jury vast niet op één lijn. Adriaan van Dis (Ik kom terug) kan de te kloppen man zijn, al bedenkt Leyman dat de jury niet aan Gustaaf Peeks Godin, held voorbij kan als de jury een statement wil maken. Peeks roman over de liefde zou ‘de gedroomde exponent van de zo vaak gepredikte aflossing van de wacht in de Nederlandse letteren’ kunnen zijn. En dan is er ook nog Niña Weijers’ De consequenties. De jury toonde in long- en shortlist al een voorkeur voor aanstormende vrouwelijke auteurs maar het zou Leyman verwonderen als de jury een debutant bekroont. 

Verder aandacht voor literair tijdschrift DWB. Zij viert haar honderdzestigste verjaardag met de special Het portret waarvoor Koen Peeters vijfentwintig Vlaamse en Nederlandse auteurs uitnodigde om een portret te schrijven. Rik Van Puymbroeck gaat na hoe ze dat aanpakken.

De boekrecensies van De Morgen verschijnen elke woensdag in de bijlage Boeken. De Morgen is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

Trouw - logo bij links naar recensies

Letter & Geest opent met een essay van emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde Jaap Goedegebuure over de brieven van Frans Kellendonk. Samen met Oek de Jong stelde hij het boek De brieven samen van alle correspondentie van de in 1990 overleden auteur. 'Het markantste detail uit zijn puberjaren, door Kellendonk prijsgegeven toen hij in 1983 op aandrang van uitgever Jeroen Koolbergen over zijn godsbeeld schreef, kom je nu uitgerekend in zijn brieven niet tegen, ook niet in de meest openhartige,' verklapt Goedegebuure.

'Zijn nieuwe bundel, Ghostwriter, legt de vinger op de zere plek(ken) van deze tijd met gedichten die bij vlagen veel weg hebben van "ouderwetse protestsongs",' schrijft Janita Monna over de Vlaamse dichter Kurt de Boodt.

Als voorbode op vaderdag schreef Jaap Goedegebuure een bespreking van 'on the road'-romans. Een groepje mannen onderweg, het blijkt een beproefd recept dat nog steeds werkt. Zo komt Altijd Viareggio [e-book] van Rick Nieman langs ('een warm bad van rolbevestigende clichés'), Leon Verdonschots Alles van elkaar  [e-book] ('van hetzelfde laken een confectiepak'), Remington [e-book |l eesfragment] van Bert Natter ('Niet bedorven door platte clichés, maar wel door een al te literaire vormgeving'), Peter Zantinghs De eerste maandag van de maand [e-book] ('een slappe en in herhaling vallende roman') en tot slot Paradise Village [e-book] van Arthur Umbgrove, waarover Goedegebuure enthousiaster is. 'De charme van Paradise Village schuilt in de op elkaar botsende perspectieven van de twee vertellers.'

Rob Schouten las Geronimo [e-book] van Leon de Winter, waarin De Winter een 'if-history' over Osama bin Laden uit de doeken doet. 'Het heeft er alle schijn van dat De Winter zich heeft overeten aan televisieseries als Homeland en House of Cards, een indigestie die hij in Geronimo weer probeert uit te braken, anders kan ik het verhaal in deze roman niet duiden.'

Tijdens de eerste verlichte periode in de Japanse geschiedenis (van 1968 tot 1912) ontdekten de Japanners de fotografie. In Zartrosa und Lichtblau zijn honderden van dit soort foto's gebundeld. Christine Baart: 'Dit boek toont, door middel van foto's, de kern van Japan.' En Annemarié van Niekerk las In haar lichaam besloten [e-book], de derde roman van Ann-Marie MacDonald over haar moederschapservaringen. 'Mary Rose is met elke vezel van haar lichaam ingesteld op haar kinderen.' Het levert een mooi beeld op van een moeder die haar grip op het leven verliest. Meer aandacht voor vrouwen. Zo sprak Jakob Lothe met Holocaustoverlevenden en speciaal met vrouwen die terugkeerden uit de kampen. Hij bundelde hun verhalen in Getuiges van de tijd [e-book]. 'Wees er maar niet zo zeker van dat de geschiedenis zich niet herhaalt, want het kan zo weer, zeggen de vrouwen in het boek.' En ook deze bijzondere vrouw. 'Over het roerige leven van Oriana Fallaci heeft de Italiaanse boekenrecensente en auteur Cristina De Stefano een goed leesbaar en bij vlagen onthullend boek geschreven,' aldus Co Welgraven over Oriana een vrouw [e-book]. 'Zij heeft vrijwel alle mensen die er in de jaren zeventig en tachtig toe deden aan een interview onderworpen, meestal voor het weekblad l'Europe.' 

'Macmillan laat zien wat anno 2015 de invloed van internet is.' Monique de Heer schrijft over Laat me niet alleen [e-book], de thriller van Gilly Macmillan waarin een kind ontvoert wordt en de familie aan een ontwrichtend onderzoek wordt onderworpen. Jhumpa Lahiri schreef voor het eerst in het Italiaans, de taal die zij zich op latere leeftijd eigenmaakte. Het is meteen ook een thema in haar nieuwe boek Met andere woorden [e-book]. Ronald de Rooy: 'Deze nieuwe focus op taal biedt ook een fascinerende verdieping van thema's die centraal stonden in Lahiri's eerdere boeken: identiteit, vervreemding, ergens thuishoren.'

De Amerikaanse schrijver Evan Osnos woonde een aantal jaar in China en raakte gefascineerd door de snelle ontwikkelingen en hun invloeden op de levens van de Chinese burgers. Vooral de opkomst van het internet wordt onder de loep genomen in De ambities van China [e-book]. 'Voor Chinese burgers met eigen ideeën blijft het "dansen in ketens". Vrijheden kwamen maar gingen ook weer.' Onmogelijke vrede [e-book |leesfragment] van Jonathan Holslag is het andere boek over China dat Tabitha Speelman las. 'Onmogelijke vrede stelt belangrijke vragen: hoe zal de opstelling van China in de wereld veranderen naarmate het steeds meer een geopolitieke grootmacht wordt? Niemand moet zich illusies maken over China's "vreedzame opkomst", is de boodschap.'

Tot slot een jeugdboek over de dieren uit Diergaarde Blijdorp ten tijde van het bombardement op Rotterdam en later in de oorlog, Een aap op de WC van Joukje Akveld. Jann Ruyters: 'Martijn van der Linden maakte mooie realistische tekeningen van de dieren, en Akvelds teksten brengen het verleden zo tot leven dat je niet alleen de dieren in Blijdorp maar ook die in andere dierentuinen anders gaat zien.'

Verder in bijlage Tijd een verhaal van Maartje Wortel 'over de vrouw die niet kon ruiken'.

De boekrecensies van Trouw verschijnen elke zaterdag in Letter & Geest, en zijn voor abonnees te raadplegen op trouw.nlTrouw is te koop bij het Nieuwscentrum.

de Volkskrant - logo bij links recensies

'In de keuze die de Volkskrant als voorpublicatie mag afdrukken, zien we de spontaniteit en brille die hij aan de buitenwereld zelden toonde, maar die hij zich durfde toe te staan zolang er niemand meekeek en hij zich schriftelijk tot echte vrienden, naaste familie en goede bekenden kon richten,' schrijft Arjan Peters in zijn inleiding bij de voorpublicatie uit De brieven van Frans Kellendonk. Mooie brieven, aan Jan Duyx, A.F.Th. van der Heijden, Ed Spanjaard... Pieter van den Blink voegt er een pleidooi voor Kellendonks oeuvre aan toe: 'Kellendonk lezen is in de eerste plaats genieten van vlijmscherp proza; grappen om van te huiveren, tragiek om bij te schateren. Je smult van de ene zin na de andere en pas als je het op hebt, begrijp je welke pil je hebt doorgeslikt. De barsten die Kellendonk in onze samenleving zag, zijn er nog steeds. Sommige zijn scheuren geworden. De gevoelige plek, de Hunkering, waar hij de vinger op legt, dragen wij allemaal in ons.'

Grote bespreking van de nieuwe Leon de Winter, Geronimo [hardback], door Arjan Peters. 'Het is allemaal overtrokken en opgeschroefd. Te veel, te erg, te sentimenteel, het is te gek voor woorden. [...] Op andere momenten is De Winters verhaal dermate tranentrekkend mierzoet dat het moeite kost hierdoor ontroerd te raken. [...] Hem komt een uitmiddelpuntige aanprijzing toe. Geen fantasie kan de krankzinnigheid van de werkelijkheid benaderen, maar met dit universum van onwaarachtige complotten, ongehoorde acties en ontelbare schokeffecten komt hij een heel eind.' Vier sterren.

Kortere besprekingen, eerst Daniëlle Serdijn over Rutger Pontzens Nu ik [e-book] ('Weinig auteurs durven zich zo nietsontziend te tonen, of het moet Frida Vogels zijn. Verschil is dat Pontzens vertelling licht blijft. Er valt ook te lachen.'), dan Gert J. Peelen over George Harincks 'onderhoudend geschreven en rijk gedocumenteerde boek' Aan het roer staat het hart. Reis om de oude wereldzee in het voetspoor van Abraham Kuyper, en Wineke de Boer over Marie NDiayes Ladivine [e-book | Franse pocket] ('Ook een mindere roman van Marie NDiaye is nog steeds erg goed.').

Frank Heinen las Samuel Bjørks 'kloeke debuut' Ik reis alleen [e-book] ('Wie zich overgeeft aan de zoektocht, wie Munch en Krüger hun roekeloze gang laat gaan, kan niet anders dan zich laten meeslepen.'), Jannah Loontjens Tim Kristensens Vernieling [e-book] ('Vernieling is een scherpe en geestige portrettering van een man die regelrecht op zijn ondergang afgaat, maar dit ervaart als een zoektocht naar verlossing.'), en Joost Pollmann bekeek Gipi's Eenverhaal ('zijn Italo Calvino-achtige gegoochel met verteltijden en -perspectieven komt beslist niet uit de verf') en Olivier Schrauwens Arsène Schrauwen ('Als tekenaar en verteller is Schrauwen volstrek origineel, enig, uniek.').

Paul Onkenhout dan over Frank van Kolfschootens Hoe simpel wil je het hebben? Eigenzinnige lessen en spraakmakende anekdotes uit het topvoetbal van Raymond Verheijen [e-book] ('een hybride boek [...], een langgerekt interview dat (vooral) insiders zal aanspreken: voetbaltrainers'), Peter Swanborn over Karel Schoemans Het uur van de engel ('En toch is Het uur van de engel een prachtig, lyrisch verhaal, wat geheel te danken is aan de meesterlijke stijl.) en Persis Bekkering over Donald Niedekkers Als een tijger, als een slak ('Als een tijger wil de fictie overstijgen, omdat de vertelstem niet zozeer fictief is, maar de Fictie zelf. [...] Het werkt, omdat het proza niet zelden adembenemend is, humoristisch bovendien.').

Ariejan Korteweg las John Grays De ziel van de marionet. Een zoektocht naar de vrijheid van de mens [e-book | The Soul of the Marionette] ('De kijk van Gray op ons aardse gedoe is grimmig en weinig opbeurend. Al lezend wil je dat hij ongelijk heeft en bedenk je redenen om desondanks vast te houden aan een aanhoudend crescendo. Tegelijk is het verleidelijk je te laten meevoeren naar de verborgen werelden die hij ontvouwt.') en Hans Bouman ten slotte over Zia Haider Rahmans In het licht van wat wij weten [e-book | In the Light of What We Know], 'een bewonderenswaardige proeve van bekwaamheid, die nog beter had kunnen zijn wanneer de literator Rahman het vaker had gewonnen van de didacticus'.

In de wetenschapspagina's ook een interview door Margreet Vermeulen met Jan Derksen (Iedereen een psychische aandoening?) en een voorproefje uit Martijn van Calmthouts Echt quantum. Waarom de deeltjeswereld steeds alledaagser wordt.

De boekrecensies van de Volkskrant verschijnen elke zaterdag in Sir Edmund, en zijn te raadplegen op volkskrant.nl/boeken - een selectie is slechts voor abonnees toegankelijk. De Volkskrant is te koop bij het Nieuwscentrum.

NRC Handelsblad - logo bij links naar recensies

In NRC twee artikelen over de nieuwe uitgave van De opstand van de massamens van José Ortega y Gasset. Thijs Kleinpaste schrijft in zijn bespreking van het boek: 'De merkwaardige paradox van De opstand van de massamens is dat het boek een priemende analyse geeft van hoe de moderne samenleving een nieuw soort mens heeft geschapen, maar dat het een tamelijk belegen recept voor genezing biedt.' En Ger Groot prijst in zijn stuk onder meer de 'nieuwe, sprankelende' vertaling van Diederik Boomsma. Ellen de Bruin interviewde Kate Atkinson, van wie onlangs de roman Gevallen God [e-book | Engelse editie] verscheen. '"[I]k was altijd naar Gevallen God toe aan het werken. Nu ik dat geschreven heb…" - ze moet weer erg lachen - "… kan ik doodgaan. En omdat ik mijn beste boek al heb geschreven ben ik ook vrijer, ja. Ik kan nu gewoon van alles schrijven."' En Toef Jaeger recenseert Zia Haider Rahmans In het licht van wat wij weten [e-book | Engelse editie]. Ze vindt de roman 'knap en ambitieus, maar de pil doet je snakken naar een small American novel'.

Thomas de Veen bespreekt zowel Simon van der Geests Spijkerzwijgen als Anna Woltz' Gips [e-book]. Het boek van Van der Geest dwingt 'op veel momenten bewondering af', stelt hij, maar Woltz weet 'uiteindelijk toch meer te ontroeren'. Sebastiaan Kort dan, hij wijdt een stuk aan Chrétien Breukers' Lot [e-book], volgens hem een 'zeer vermakelijk' boek. En Janet Luis las Nicolien Mizees De halfbroer [e-book | recensie], 'niet alleen een bijzonder aanstekelijke roman, maar er schemert ook een bruikbaar filmscenario doorheen, met veel mooie scènes'. Jan Donkers laat zich verder positief uit over Aquarium, de nieuwe roman van David Vann [e-book | Engelse editie]: 'in sommige opzichten David Vanns gruwelijkste boek, gruwelijk ook van schoonheid, en daarnaast nogal geniaal van opbouw.'

Arnout le Clercq is minder enthousiast over Charles Lewinsky's Alleen maar helden [e-book], hij noemt het 'een boeiend, maar ook wel erg licht verteerbaar oorlogsverhaal'. En Robert Gooijer vindt Het meisje in de trein van Paula Hawkins een 'geslaagde mobiele variatie op Hitchcocks Rear Window'. Auke Hulst recenseert Miranda July's De eerste foute man [e-bookEngelse editie | recensie], die 'gaat van pijnlijk-geestig, via grotesk naar wijs en ontroerend, en kan dus zeer geslaagd worden genoemd' [e-book | Engelse editie]. Menno Lievers schrijft over Wat is God? van Ton de Kok en Waldo Swijnenburgs De schoonheid en de troost van een wereldbeeld zonder god [e-book]. Lievers loopt niet bepaald warm voor de boeken en bedeelt ze alle twee maar met twee ballen. Dirk van Delft verdiepte zich in David Banekes 'voortreffelijke overzichtsstudie' De ontdekkers van de hemel en Bernard Hulsman las Architectuur in Nederland van Tom Avermaete e.a., dat 'begint optimistisch […] maar in de verschillende essays die op de inleiding volgen sijpelt de twijfel door'. Robin te Slaa, ten slotte, laat zich bijzonder kritisch uit over D. Kampmans De NSB en de NSB'ers. 'Ondanks alle wetenschappelijke pretenties en de bijbehorende terminologie in Kampmans boek een plompe vorm van geschiedvervalsing. De verbijsterde lezer blijft achter met de vraag waarom de VU University Press dit bedenkelijke schotschrift uitgaf.'

De boekrecensies van NRC Handelsblad verschijnen elke vrijdag in Boeken, en zijn voor abonnees te raadplegen op nrc.nl. Een selectie ervan is vrij toegankelijk via nrc.nl/boeken. NRC Handelsblad is te koop bij het Nieuwscentrum.

Het Parool - logo bij links naar recensies

Arie Storm sprak Philip Kerr, nu zijn thriller Transfermaand [e-book] en roman De vrouw van Zagreb e-book] net verschenen zijn. 'Kijk, het lijkt misschien een hele productie, maar zo voelt het voor mij niet. Schrijven is als duwen tegen een rotsblok. Begin je aan een boek, dan gaat het eerst heel langzaam, zeg maximaal vijfhonderd woorden per dag. Na twee of drie weken zit ik aan de duizend woorden per dag en dan kom ik als het ware opeens over een bepaald punt heen. Het is alsof het rotsblok dan van een berg rolt.'

Thomas Verbogt las Tom Kristensens roman Vernieling [e-book], dat bij aanvang weinig veelbelovend lijkt ('zelden zoiets dors en taais gelezen'), maar verderop 'mooie pijnlijke zinnen en passages' bevat. 'Hier kijk je van een afstandje toe, soms met ingehouden adem.'

Korte besprekingen voor Hans Bots & Jan Schillings, De heimelijke echtgenote van Lodewijk XIV. Madame de Maintenon 1635-1719 (Guus Luijters: 'ondanks alle gebreken toch onderhoudend') en Barry Smit, Tahrir [e-book] (Dries Muus: 'De vaart, de zelfverzekerde toon en de aandacht voor de buitenwereld vormen de kracht van Tahrir - maar met iets meer aandacht voor Vincents binnenwereld was Smits tweede roman aangrijpender geweest.'). En een lange, onbestemde, door Dieuwertje Mertens, van Wim en Nikki Brands' Nederlandse literatuur van de 21ste eeuw. De nieuwe schrijvers van het nieuwe millennium [gebonden | recensie]. Beetje gek dat ze Ricus van de Coevering bijna twintig jaar ouder maakt. 'Maar de generatie schrijvers die rond het jaar 1980 werd geboren, is dominant vertegenwoordigd.' En: 'Wel valt op dat er binnen de selectie generatiebreed veel vanuit het ik-perspectief wordt geschreven.'

De boekrecensies van Het Parool verschijnen elke donderdag in PS. Het Parool is te koop bij het Nieuwscentrum.

Vrij Nederland - logo bij links recensies

Jeroen Vullings sprak Charles Lewinsky, wiens Alleen maar helden [e-book | Kastelau | leesfragment] onlangs verscheen. 'Ik wil verhalen vertellen, daar is het schrijven voor. Iemand vertelt in het Stenen Tijdperk een verhaal en de anderen zeggen: en dán? Als hij geen antwoord geeft, klieven ze zijn schedel. Dus hij verzint wat. [...] Iets verzinnen is leuk, het gepubliceerde boek inzien en nog eens genieten van het ontsloten vergezicht is leuk. Maar tussen dat begin- en eindstadium in is schrijven heel hard zwoegen en vaak... verschrikkelijk.'

Ook in Vrij Nederland: een essay van Sandro Veronesi (Zeldzame aarden) over kijken en wegkijken. 'Achter een drone-aanval bevindt zich dus een menigte van verantwoordelijke personen, maar aangezien er geen sprake zal zijn van een directe esthetische daad is het alsof niemand er "bemoeienis" mee heeft, en de individuele verantwoordelijkheid verwatert steeds meer om uiteindelijk te verdwijnen. [...] En dan is er nog de beschouwing, de meest creatieve en ondoorgrondelijke esthetische daad. [...] Mijn blik maakt [mijn baby] tot de mooiste van de wereld.' Plus Carel Peeters in zijn Literaire kroniek over David Brooks' The Road to Character: 'Om het kwaad van de overmoed, zelfoverschatting, zelffelicitatie en eigenmachtigheid te bestrijden, begint Brooks zelf als een seculiere dominee te overdrijven.'

Vrij Nederland verschijnt elke woensdag, een selectie van de recensies is op vn.nl/boeken raadpleegbaar. Vrij Nederland is te koop bij het Nieuwscentrum.

Elsevier - logo bij links naar recensies

In Elsevier geen recensies, wel een groot stuk van JW Drukker over hoe W.F. Hermans en Rijksuniversiteit Groningen in 1973 uit elkaar gingen. 'Het College gaf het duo Cluysenaer en Baudet carte blanche om de boel af te ronden, zoals in hun plan werd voorgesteld. Hermans werd in het diepste geheim ten huize van dr. Rijkmans gekeurd en voor 100 procent arbeidsongeschikt verklaard.' En: 'Al met al lijkt de bewering niet overdreven dat zijn inkomen in de buurt kwam van het huidige salaris van de president van de Nederlandsche Bank en dat in een aantal jaren waarschijnlijk ruimschoots overtrof.' Willem Otterspeer verklaart een aantal onderdelen van het verhaal al in een reactie als onzin.

Elsevier verschijnt elke woensdag en is voor abonnees toegankelijk via weekblad.elsevier.nl. Elsevier is te koop bij het Nieuwscentrum.

De Groene Amsterdammer - logo bij links recensies

Jan Postma bespreekt in De Groene Amsterdammer Mohsin Hamids Discontent and its Civilizations, waarin Hamids 'bedachtzame veelstemmigheid […] overheerst'. Kees 't Hart las De halfbroer van Nicolien Mizee [e-book]. 'In de grond is het verhaal in deze roman snel verteld en niet al te wereldbestormend (wat een opluchting!). Maar de schrijfster besefte dat het gaat om haar literair verlangen, om haar toon en stijl en blik en daar zette ze zich helemaal voor in,' schrijft 't Hart onder meer. Rob Hartmans las verder De fantoomterreur van Adam Zamoyski [Engelse editie], hij vindt het boek 'bijzonder lezenswaardig en onderhoudend'.

Van de hand van Marja Pruis een recensie van P.F. Thoméses De onderwaterzwemmer [e-book | leesfragment]. 'Thomése beroert de trom van het verlies, de futiliteit, het verdriet, de afwezigheid, met overgave,' stelt ze. Piet Gerbrandy, ten slotte schrijft over Hubert van Herreweghens De bulleman en de vogels. 'Men zou deze poëzie kunnen beschouwen als een statement. De dichter, die in zijn werkende leven journalist en televisiemaker was, is zonder twijfel niet blind voor wat zich in de wereld afspeelt, maar hij zet er een alternatief naast. Hij vraagt aandacht, stille en milde aandacht, voor de mispel, de malve en de papaver, voor de torenklok en de wolken, en voor de man die in alle rust een graf delft op het met notenbomen omzoomde dorpskerkhof. Klinkt dat braaf en onwaarschijnlijk idyllisch, Van Herreweghen is een dermate virtuoos klankschilder dat je er blij van wordt. De gedichten zingen en dansen en hebben zelfs waar het om de dood gaat een vrolijke lichtheid,' lezen we.

De Groene Amsterdammer is elke woensdag al te koop bij het Nieuwscentrum. Athenaeum Boekhandel verzorgt de boekverkoop voor de website van De Groene.

Delen op

€ 35,99
€ 23,99
€ 22,99
€ 23,99
€ 22,99
€ 29,99
€ 22,99
€ 19,99
€ 9,99
€ 18,50
€ 15,50
€ 35,99
€ 23,99
€ 22,99
€ 23,99
€ 22,99
€ 29,99
€ 22,99
€ 19,99
€ 9,99
€ 18,50
€ 15,50
pro-mbooks1 : athenaeum