Recensieoverzicht: Maartje Wortel, Ruth Lasters, Wytske Versteeg (25 november 2015)

30 november 2015

Hubert Smeets, Marilynne Robinson, Jeanette Winterson, Tessa Leuwsha, Frans Kellendonk, Bart Funnekotter, Maartje Wortel, Jonathan Holslag, Annejet van der Zijl, Garry Kasparov, Elisabeth Lockhorn, Saskia De Coster, Wytske Versteeg en Mohsin Hamid: een kersvers recensieoverzicht!

Oudere afleveringen van deze rubriek zijn te raadplegen in ons archief. Ook de Vlaamse kranten en weekbladen worden, elke maandag of dinsdag, opgenomen in het overzicht, met dank aan Johan Eeckhout. De titels verwijzen naar de fysieke boeken; tussen rechte haken staan e-books, gebonden en oorspronkelijke edities, en redactionele items op Athenaeum.nl.

De Morgen - logo

Voor de reeks ‘Dubbelgesprekken’ zocht De Morgen Inge Schilperoord [Muidhond | e-book] en Jamal Ouariachi [Een honger | e-book] op.

Na het bekroonde Het geheim van de keel van de nachtegaal  maakten Peter Verhelst en Carll Cneut De jongen, de neushoornvogel, de olifant, de tijger en het het meisje, De Morgen publiceert hieruit voor.

Paul Demets wijst op de ‘meedogenloos ironische blik’ van Erik Spinoy in zijn nieuwe bundel Nu is al te laat [e-book]. Het besef dat we ondanks de ontwrichtende realiteit maar doorgaan met uiterlijke schijn dringt diep door en levert ‘grote poëzie op, waardoor de verbeelding genadeloos geprikkeld wordt’.

Marcel Hulpas is het grondig oneens met de recepten voor een eeuwige jeugd die Kris Verburgh uiteenzet in Veroudering vertragen.

Na een langdurige ziekenhuisopname besloot Philip Huff een aantal romans te herlezen die zijn wereldbeeld vormden, dat resulteerde in Het verdriet van anderen [e-book | leesfragment]. Het zijn ‘ingetogen en vaak enthousiasmerende essays’, volgens Dirk Leyman, ‘fraai verwoord’ ook, ‘al maakt de bundel soms een rondtastende indruk, alsof Huff zijn ideeën nog aan het aftoetsen is’.

Op basis van de brieven tussen koningin Elisabeth en Albert Einstein schetst Rosine de Dijn in Einstein & Elisabeth [e-book]een beeld van een intrigerende vriendschap, een signalement door Joseph Pearce.

En voor Dirk Leyman is Margje [e-book] van Jan Siebelink een meer dan makkelijk vervolg op zijn succesroman  Knielen op een bed violen [e-book]. Siebelink verrast met een ‘inhoudenere en tedere’ roman en ‘trapt op de rem wanneer de gezwollenheid dreigt’.

De boekrecensies van De Morgen verschijnen elke woensdag in de bijlage Boeken. De Morgen is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

De Standaard - logo

Een jeugdboek als ‘Boek van de week’ in De Standaard der Letteren. Veerle Vanden Bosch koos voor Bosch van Thé Tjong-Khing. Ze schrijft verderop ook over Groter dan de lucht, erger dan de zon [e-book] van Daan Remmerts de Vries.

Oud-minister en professor Frank Vandenbroucke gaat dieper in op Ongelijkheid  van de Britse econoom Anthony B. Atkinson en Geerdt Magiels wijst op vier nieuwe boeken die ingaan op honderd jaar relativiteitstheorie:

 

 

Met Eerste hulp bij klimaatverwarring wou historicus Pieter Boussemaere de nodige basiskennis over de klimaatmachine en de mechanismen achter het debat blootleggen, een missie waarin hij voor Pieter van Dooren  ruimschoots in is geslaagd.

‘Concreet onrecht aankaarten’ dat doet Assita Kanko volgens Tinneke Beeckman met De tweede helft [e-book], ‘een must in deze complexe samenleving’.

Ook in De Standaard een voorpublicatie van het net vertaalde Oorlogsdagboek van Astrid Lindgren.

Koen Sels is criticus en redactiesecretaris van het literaire tijdschrift nY en debuteert met de roman Generator. ‘Het tegendeel van escapistische fictie,’ schrijft Christophe Van Gerrewey, waarin iedereen met herinneringen aan de voorbije drie decennia aanknopingspunten vindt, over ‘indrukken en fenomenen van de Vlaamse periferie die door de geschiedenis zijn vergeten, maar ooit het belangrijkste ter wereld leken’.  Sels bouwt zinnen ‘die recht doen aan de rijkdom van de werkelijkheid’ en schreef een ‘oorspronkelijk en erg lezenswaardig debuut’.

In al zijn werk wou W.G. Sebald recht doen aan wat verloren is. Stefan Hertmans vond dit ook terug in zijn postuum uitgegeven gedichten, nu verzameld in Over het land en het water.

De boekrecensies van De Standaard verschijnen elke vrijdag in de bijlage De Standaard der Letteren. De Standaard is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

Trouw - logo bij links naar recensies

In Trouw de Verdieping spreekt Arjan Visser thrillerauteur Michael Berg. 'Elk boek is een variatie op de Bijbel. Je zou het jatwerk kunnen noemen, maar het gaat volgens mij toch om een andere vorm van toe-eigenen: ik ga op mijn manier met de oude thema's aan de slag en maak er een Berg-boek van. Wat dat is? Hm, lastig om over je eigen werk te praten, maar ik zal het proberen. Bij een Berg-boek komt alles wat ik in mijn leven heb gedaan van pas: het leest als een muzikale compositie, ik gebruik de kracht van documentaires door er altijd iets intelligents tussen te zetten, en als radiomaker weet ik precies hoe je ervoor moet zorgen dat een verhaal je nooit zal vervelen. Zoiets?'

In Letter & Geest schrijft Henny de Lange over Joost Zwagermans religiositeit, aan de hand van de briefwisseling met kunstenaar Marc Mulders. Zwagerman schreef hem: 'Intussen moet ik je bekennen dat deze nieuwe gedichten, gefocust op mijn worsteling met Hem, het allerpersoonlijkste en -intiemste is dat ik ooit schreef (al kun je natuurlijk nooit jezelf en je creaties echt goed beoordelen). Tien jaar geleden had ik deze gedichten niet kunnen of durven schrijven. Nu, de vijftig voorbij, ben ik ook de schaamte voorbij, d.w.z. de schaamte om in een steeds meer van God los rakende samenleving het gesprek met God aan te gaan, zonder direct naar zijn gunsten te dingen.'

Recensies. 'Lasters' taal is helder, dat neemt niet weg dat er ook momenten zijn waarop haar regels stroevig zijn, wat maakt dat niet alle denkexercities aanslaan,' schrijft Janita Monna over de nieuwe dichtbundel van Ruth Lasters, Lichtmeters [e-book]. Julie Philips weegt Lauren Groffs Furie en fortuin [e-book | Fates and Furies | leesfragment], 'een knap opgebouwd boek', met 'briljante passages'. Maar: 'Groffs stijl is bombastisch, en dat is niet erg. Maar de kunst is ook om te weten wanneer je moet stoppen: wat dat betreft schiet ze haar doel voorbij.'

Emilia Menkveld put zich uit in log voor Claire Vaye Watkins' apocalyptische eerste roman, Goud, roem, citrus [e-book | Gold Fame Citrus | leesfragment]. 'Zo ontstaat er een zorgvuldig gecomponeerd, meerstemmig geheel, waarin het lang niet altijd duidelijk is wat de lezer moet geloven. Dit alles doet ze in een beheerste stijl, met veel oog voor details. Vooral Watkins' impressionistische beschrijvingen van verschroeiende droogte, doodse schoonheid en de genadeloze kracht van de natuur maken indruk.' Berthold van Maris las Thomás González' Eerst was er de zee ('González schrijft het soepel en naturel op: eenvoudig, trefzeker, zonder enig spoor van moralisme.'), het Beeldboek van de week is Riad Sattoufs De Arabier van de toekomst 2. Een jeugd in het Midden-Oosten (1984-1985), en Rob Schouten las Arie Storms Het laatste testament van Frans Kellendonk [e-book | leesfragment], dat we 'het beste [kunnen] zien als het zoveelste fictionele werk van Arie Storm. Maar vervelend is het niet'. 'Storm had er natuurlijk nog veel meer van kunnen maken als hij het leven van Kellendonk werkelijk had onderzocht en daar zijn eigen ideeën op had losgelaten. Dit is in zekere zin een lui boek maar het biedt uitzicht op iets groters. Intussen blijft het raadsel Kellendonk grotendeels intact, wat dat aangaat is het wachten op de echte biografie van Jaap Goedegebuure.'

Iris Koppe vertelt Hinke Hamer in Vandaar dit boek over Lev [e-book] ('Door over Levchenko te schrijven, hoopte ik Oekraïne beter te leren kennen, maar ik moet constateren dat het land moeilijk te peilen blijft. En hetzelfde moet ik na maanden van gesprekken met Lev ook over hem als mens vaststellen.'), Sam Janse looft P. Gillaerts e.a., De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen ('Maar een dergelijk boek kan heel wat kritiek verduren zonder het predicaat "grote klasse" te verliezen.'), en Co Welgraven las Casper Thomas' Competente rebellen ('Met veel kennis van zaken en een vlotte pen beschrijft Casper Thomas de bezetting en de aan- en afloop.' Maar het boek bevat weinig weerwoord van de bestuurders, en: 'Het boek had wel iets korter gekund.').

Edwin Kreulen las Mats Olssons Op straffe des doods [e-book] ('Af en toe waaiert het verhaal wel erg uit en nagelbijtend wordt het nooit, maar de lezer blijft wel benieuwd naar de dader. De schrijfstijl blijft bovendien prima.'), Paul van der Steen Frans Verhagens Toen de katholieken Nederland veroverden. Charles Ruijs de Beerenbrouck 1983-1936 ('Verhagen heeft een vol leven kindig in zijn tijd geplaatst en in een bondige biografie vervat.'), en Bas Maliepaard ten slotte het 'verrukkelijke prentenboek' Hoera, er is post! van Marianne Dubuc.

De boekrecensies van Trouw verschijnen elke zaterdag in Letter en Geest, en zijn voor abonnees te raadplegen op trouw.nl. Trouw is te koop bij het Nieuwscentrum.

de Volkskrant - logo bij links recensies

De Volkskrant opent met een interview waarin Margriet Oostveen spreekt met Nell Zink over onder andere The Wallcreeper  [De rotskruiper | e-book | leesfragment], Mislaid [Misplaatst] en haar nieuwe roman: ‘Mijn volgende roman, Nicotine, gaat over een aseksuele man. Ook in de literaire wereld is alles uiteindelijk een kwestie van macht.’

Cyrille Offermans zou al zijn boeken die hij ooit kocht en kreeg in volgorde van aanschaf in de kast willen zien staan. Arjan Peters kocht genoeg boeken zonder ze ooit te lezen: ‘Ik hou ze. Alle vier. Wegdoen kan altijd nog, nadat ik zelf ben weggegaan.’

Jan Tromp recenseert Sytze van der Zee’s Harer Majesteits loyaalste onderdaan [e-book]. ‘In Harer Majesteits loyaalste onderdaan heeft publicist en journalist Sytze van der Zee met grote nauwgezetheid Van ’t Sant tot leven gewekt […] Het is een fijn leesboek geworden, een kroniek van duistere zaken in hogere kringen, met een protagonist die het volle licht vakkundig vermijdt.’ Pjotr van Lenteren dan noemt Isabel Hovings nieuwste boek ‘het ultieme decemberboek voor jongeren’. ‘De een na laatste dood van het meisje Capone [e-book] is een indringend filosofisch verhaal en een van de beste jongerenromans sinds tijden.’

Wytske Versteegs derde roman Quarantaine [e-book | leesfragment | recensie] krijgt vier sterren van Persis Bekkering. ‘De kunde van Versteeg zit erin dat ze van een leeg vat toch een intrigerend personage weet te maken, dat ze een gebrek aan verbeelding kan tonen in sprankelend proza.’

‘Bij gebrek aan toereikende instrumenten gaat Lasters de werkelijkheid te lijf met taal. Haar woordkeuze is precies, uitgebreid en evocatief,’ vindt Maria Barnas van Ruth Lasters poëziebundel Lichtmeters [e-book].

Het Curaçaose drama Maan en Zon [e-book] van Stefan Brijs is volgens Daniëlle Serdijn geen straf om te lezen, maar verrast weinig en er had meer ingezeten.

Volgens Arnout Brouwers regent het boeken over Poetin, maar ze leveren lang niet allemaal nieuwe inzichten op. De wraak van Poetin [leesfragment] van Hubert Smeets doet dat wel. ‘De wraak van Poetin is een knappe intellectuele en historische speurtocht naar de wortels van de huidige spanningen tussen Rusland en Europa - een speurtocht die Smeets met open vizier aangaat.’ Richard McGuires Hier [Here] is een boek over een hoek van een kamer die al heel lang bestaat, maar zeker niet altijd heeft bestaan en ook niet eeuwig zal blijven bestaan. Joost Pollmann over Hier: ‘McGuire creëert kijkdozen waarbij de ruimte gefixeerd is, maar de tijd een tombola wordt waaruit je naar believen gebeurtenissen kunt plukken.’

‘Het is biograaf Elisabeth Lockhorn gelukt om van de vele kwesties één verhaal te maken,’ schrijft recensent Stephan Sanders over Lockhorns biografie Andreas Burnier, metselaar van de wereld  [e-book | leesfragment] van schrijfster over vrouwelijke homoseksualiteit en criminoloog Andreas Burnier.

Korte besprekingen, ten slotte:

De boekrecensies van de Volkskrant verschijnen elke zaterdag in Sir Edmund, en zijn te raadplegen op volkskrant.nl/boeken - een selectie is slechts voor abonnees toegankelijk. De Volkskrant is te koop bij het Nieuwscentrum.

NRC Handelsblad - logo bij links naar recensies

Van Hans Loos een stuk over Hubert Smeets' De wraak van Poetin, 'een vlijmscherpe en tegelijkertijd ontnuchterende analyse van de complexe situatie die is ontstaan sinds de annexatie van de Krim door Rusland en het gewapende conflict in Oost-Oekraïne' [leesfragment]. En Loos las ook Steven Lee Myers' 'omvangrijke biografie' De Nieuwe Tsaar, 'een virtuoos samengesteld boek en de meest volledige Poetinbiografie tot nu toe' [e-book]. Janet Luis recenseert daarnaast Maartje Wortels Er moet iets gebeuren [leesfragment]. '[de verhalen] zijn vlot geschreven en er staan erg grappige zinnen in, of ze nou gaan over incest, zelfmoord, eenzaamheid of over het verdriet om een dode hond,' aldus Luis. 'Maar de verhalen als geheel overtuigen me niet. Ze zijn te wispelturig, hangen te veel van losse beweringen en tegenstrijdigheden aan elkaar.'

Joyce Roodnat sprak met Marilynne Robinson over haar Gilead-trilogie, waarvan eerder dit jaar het laatste deel (Lila) verscheen. 'Kunst erkent de mensheid. Als mensen zich sterk aangegrepen voelen door muziek, als een toneelstuk of roman ze tot tranen roert, dan is dat omdat ze voelen dat er diep in hen iets wordt onderkend. Iets wat hun wezen raakt,' zegt Robinson in het interview. Arjen Fortuin wijdt een stuk aan Op de rok van het universum van Tonnus Oosterhoff [e-book]. 'Oosterhoff toont onze pogingen tot zelfrechtvaardiging en de volharding waarmee we pogen te bewijzen dat we méér zijn dan die kruimel op de rok van het universum,' merkt Fortuin op. En Ger Groot bespreekt Santiago Roncagliolo's Bloed aan de paal [e-book]. Ondanks de ongeloofwaardige naïviteit van de hoofdpersoon is Bloed aan de paal volgens Groot 'een thriller die je tot aan het einde toe in zijn ban houdt'.

Margot Dijkgraaf las Fiston Mwanza Mujila's debuutroman Tram 83 [e-book | Franse editie]. 'Mwanza Mujila's zinnen weerspiegelen de verwarring van het krankzinnige mini-universum dat hij oproept. Ze zijn onaf, haken weer aan, herhalen zich, versnellen en vertragen, hangen aan elkaar van opsommingen of rijgen dialogen aaneen. Vertaalster Jeanne Holierhoek leverde een bewonderenswaardige prestatie,' schrijft ze. Van Toef Jaeger een stuk over Jeanette Wintersons The Gap of Time [Het gat in de tijd | leesfragment], een bewerking van Shakespeares The Winter's Tale. 'Winterson trekt Shakespeare naar het heden, heeft oog voor de politieke connotatie in zijn werk en laat zien hoe oude klassiekers een blijvende actualiteit houden,' besluit Jaeger haar recensie.

'Literaire analyses zijn een kolfje naar Maarten Asschers hand en alleen al een goede reden om Het uur der Waarheid te lezen. Hij is er ook goed in. De steeds wat elegant deftige stijl, die ervoor zorgt dat de aandacht van de lezer geen moment verslapt, is zoals altijd bij Asscher een genoegen om te lezen,' aldus Allard Schröder in zijn bespreking van de handelseditie van Asschers proefschrift [e-book | leesfragment]. Pieter Steinz las De brug van San Luis Rey van Thornton Wilder [The Bridge of San Luis Rey]. 'De brug van San Luis Rey heeft een magistraal eerste deel ("Misschien bij toeval") en een beeldschoon laatste deel ("Misschien met opzet"). De tussenliggende drie delen, waarin de levens van een aantal koloniale kopstukken beschreven worden, zijn wat minder bijzonder, en leiden af van de filosofische inzet van Wilders boek. Al krijg je geen kans om je te vervelen, omdat Wilder een prettig laconieke stijl heeft die in de vertaling goed overeind blijft,' lezen we in het stuk. Marco Kamphuis dan, hij schrijft over Giorgio Fontana's Dood van een gelukkig man [e-book]. Volgens hem 'doet dit boek onder voor zijn sterke voorganger Het geweten van Roberto Doni'.

Kester Freriks recenseert Soldaat in Indonesië 1945-1950, samengesteld door Gert Oostindie. 'Misschien is nog het aangrijpendste van dit boek dat je steeds meer begrip en zelfs compassie krijgt met de soldaten die in het verre, vreemde land terechtkwamen in een "sluipoorlog". Ze werden als "vrijheidsstrijders" uitgezonden en als "oorlogsmisdadigers" afgeserveerd. Die pijn laat Oostindie onthutsend zien,' vindt Freriks. Gijs Mulder verdiepte zich in Spaanse sporen van Merijn de Waal [e-book]. 'De Waal is vooral erg goed in verhalen over gewone mensen: individuen die staan voor grotere maatschappelijke ontwikkelingen en die clichébeelden onderuithalen. […] Minder sterk is het grotere geheel van dit boek,' schrijft hij. Hans Buddingh wijdt een bespreking aan Fansi's stilte van Tessa Leuwsha [e-book]. 'In Fansi's stilte vervlecht ze Surinaamse geschiedenis moeiteloos met verhalen van haar ooms en tantes. Door haar sobere stijl ontstaat aldus een boeiend beeld van een Surinaamse familie, in Suriname en Nederland,' staat er onder andere in de recensie. Jos Palm, ten slotte, bespreekt Paul Luykx' Heraut van de katholieke herleving. Gerard Brom, 1882-1959. Het ademt katholiciteit en vereist katholiciteit, om het te begrijpen. En dát is een probleem. Voor de lezer die dreigt te verdwalen in een woud van namen van kleine roomse reuzen met titanenruzies die achteraf veelal dwergenkwesties blijken,' stelt Palm.

De boekrecensies van NRC Handelsblad verschijnen elke vrijdag in Boeken, en zijn voor abonnees te raadplegen op nrc.nl. Een selectie ervan is vrij toegankelijk via nrc.nl/boeken. NRC Handelsblad is te koop bij het Nieuwscentrum.

Het Parool - logo bij links naar recensies

Arie Storm bespreekt deze week het Verzameld werk van Frans Kellendonk. 'Dit nieuwe Verzameld werk van Kellendonk moet je zin voor zin lezen en bekijken,' schrijft hij. 'Dan gaat er een wereld voor je open; de wereld die opgesloten zat in de geest van deze bijzondere schrijver.' Van Hans Renders een stuk over Georges Wildermeersch' Hugo Claus. De jonge jaren [e-book], hij vindt het een 'voortreffelijk en bovendien zeer leesbaar' boek. Dirk-Jan Arensman dan, hij las Tom McCarthy's Satin Island [e-book | Engelse editie]. Je kunt volgens hem de boodschap van de roman '"zoeken naar een overkoepelende betekenis in de wereld is zinloos" onmogelijk wereldschokkend noemen. En het voertuig ervan is zo'n cerebraal en (bewust) stuurloos geheel, dat je ergens halverwege onwillekeurig gaat verlangen naar wat de schrijver juist achterhaald wil verklaren'. Guus Luijters noemt Bart Funnekotters De hel van 1812 'een goed gecomponeerd boek'. En Dries Muus vindt Maartje Wortels Er moet iets gebeuren een 'sterke bundel' [leesfragment].

Marjon Kok, ten slotte, las Paul van Loons Op zoek naar Jeroen ('houterig, geschreven in een taal die nergens raakt') en Thé Tjong-Khings Bosch ('meesterlijk').

De boekrecensies van Het Parool verschijnen elke donderdag in PS. Het Parool is te koop bij het Nieuwscentrum.

Elsevier - logo bij links naar recensies

In Elsevier: Irene Start zag op de Belgische Boekenbeurs een charmeoffensief van Vlaamse uitgevers naar Nederlandse boekhandelaars toe. Ook in het weekblad: een essay van Hans Hillen, ontleend aan zijn boek God vergeten. Gedachten over de mens in een tijdperk van technologie.

Verder interviewt Eric Vrijsen Jonathan Holslag (Vlaanderen 2055 [e-book | leesfragment], De kracht van het paradijs [e-book], Onmogelijke vrede [e-book | leesfragment]): 'Inlichtingendiensten, ministeries van Defensie, krijsgmachtonderdelen hebben hypergespecialiseerde mensen in overvloed. Ik probeer vat te krijgen op de realiteit door verbanden te leggen tussen het politieke en economische, het actuele en historische. Ik merk grote fascinatie voor het vogelperspectief. Ik ben een ouderwetse academicus die studeert, schrijft, nadenkt.'

Eén recensie deze week: Carla Joosten las Annejet van der Zijls De Amerikaanse prinses [e-book]. 'Van der Zijl worstelt wat met de volgorde van gebeurtenissen rond de dood van haar heldin, maar schreef een lekker leesbaar boek.' En Gerry van der List schrijft in zijn rubriek 'Spiritueel' over Hans Boutelliers Het seculiere experiment, 'een dappere poging een complex sociaal-cultureel verschijnsel in beeld te brengen'.

Elsevier verschijnt elke donderdag en is voor abonnees toegankelijk via weekblad.elsevier.nl. Elsevier is te koop bij het Nieuwscentrum.

De Groene Amsterdammer - logo bij links recensies

Marja Pruis bespreekt in De Groene Amsterdammer Andreas Burnier. Metselaar van de vrijheid, de biografie van Elisabeth Lockhorn [e-book]. Volgens Pruis heeft Lockhorn 'een leeuwenklus […] geklaard door zo'n gecompliceerd, rijk en tegendraads leven te openbaren in ordentelijke lijnen en hoofdstukken, vol met aangrijpende getuigenissen en smakelijke anekdotes over alle transformaties die Burnier doormaakte.' Kees 't Hart las verder Saskia De Costers Wat alleen wij horen [e-book]. 'De Coster maakt te veel typen van haar personages, de mooie vrouw, de verlaten vrouw, de timide man, de schrijfster, het benarde kind, de Afrikaanse vrouw,' merkt hij op. 'Je ziet het ook in de stijl terug. Ze schuurt te vaak te dicht tegen journalistiek proza aan, dat van de krantencolumns en de hulprubrieken.' Thomas Heerma van Voss leverde een stuk over Garry Kasparovs Het wordt winter [e-book | Winter is Coming]. 'De kracht van Het wordt winter schuilt er juist in dat [Kasparovs] boodschap vanaf het begin, eigenlijk al vanaf de weinig subtiele titel, duidelijk is en vervolgens met een zeldzame genuanceerdheid, honderden pagina's lang, wordt onderbouwd,' schrijft hij onder meer. Joost de Vries, ten slotte, recenseert Wytske Versteegs nieuwste, Quarantaine [e-book]. '[A]ls lezer moet je door bladzijden flauw gezeik heen om dan te horen dat de verteller ook wel weet dat het gezeik is - oké, prima, maar had het me dan bespaard. Had mooie zinnen geschreven. Had het gezeik op z'n minst literair laten zijn. Eigen beelden, eigen taal, had het jezelf minder makkelijk gemaakt,' moppert hij.

De Groene Amsterdammer is elke woensdag al te koop bij het Nieuwscentrum. Athenaeum Boekhandel verzorgt de boekverkoop voor de website van De Groene.

Vrij Nederland - logo bij links recensies

Vrij Nederland staat deze week in het teken van de vluchtelingencrisis, daarom minder aandacht voor boeken. Maar Carel Peeters’ ‘Literaire kroniek’ mag natuurlijk niet ontbreken. Deze week schrijft hij over de monoloog van de Pakistaanse hoogleraar Changez in Mohsin Hamids roman The Reluctant Fundamentalist [De val van een fundamentalist], waar hevige wrok tegen Amerika in voorkomt. Peeters: ‘Iets van wrok valt wel te begrijpen voor zover je zelf ook kritiek hebt op bepaalde kanten van Amerika. Maar dat wil niet zeggen dat je ook vervalt tot zoiets als “antiwesters sentiment”, waardoor de halve wereld in een kwaad daglicht komt te staan.’

Vrij Nederland verschijnt elke woensdag, een selectie van de recensies is op vn.nl/boeken raadpleegbaar. Vrij Nederland is te koop bij het Nieuwscentrum.

Delen op

€ 21,99
€ 6,99
€ 22,50
€ 7,49
€ 21,99
€ 6,99
€ 22,50
€ 7,49
pro-mbooks1 : athenaeum