Recensieoverzicht: Rüdiger Safranski, Hans Münstermann en de Buddingh'-prijs (3 juni 2015)

08 juni 2015

Deze week op de boekenpagina's: Rüdiger Safranski, Penelope Fitzgerald, Marcel Proust, Cesare Pavese, Erik van den Berg, Tjitske Jansen, Nicolien Mizee, de Buddingh'-prijs, Zachary Leader, Kenneth Goldsmith, de Europese Literatuurprijs, Hans Münstermann, Meindert Fennema, Dave Goulson, Paula Hawkins, Leon de Winter, Stephen King, Sandro Veronesi, Kim Gordon.

Oudere afleveringen van deze rubriek zijn te raadplegen in ons archief. Ook de Vlaamse kranten en weekbladen worden, elke maandag of dinsdag, opgenomen in het overzicht, met dank aan Johan Eeckhout. De titels verwijzen naar de fysieke boeken; tussen rechte haken staan e-books, gebonden en oorspronkelijke edities, en redactionele items op Athenaeum.nl.

De Standaard - logo

Zopas verscheen De boekhandel van Penelope Fitzgerald [Engelse editie]. Kathy Mathys prijst de ironie, de bizarre personages en de beeldende taal en hoopt op meer vertalingen van de auteur over wie Julian Barnes zich in Uit het raam [Engelse editie] lovend uitliet. Met De stad aan het rand van de hemel [e-book] brengt Elif Shafak een epische roman gesitueerd tijdens de hoogtijdagen van het Ottomaanse Rijk in het zestiende-eeuwse Istanbul. Ze praat met Veerle Vanden Bosch over de roman, over de huidige situatie in Turkije en over de plaats van de schrijver: 'Als je geïnteresseerd bent in het verleden, identiteit, geheugen dan is politiek overal [...]. Ik zie politiek ruimer dan het parlement en de partijen. Ook in de straten, keukens en slaapkamers is er politiek. Daar vragen over stellen, dat is mijn taak als schrijver.' De IJslandse auteur Sjón bouwt volgens Alexander Van Caeneghem aan een even consistent als uniek oeuvre. Met De jongen die nooit heeft bestaan [e-book] brengt hij opnieuw 'dromerig surrealisme, plastisch realisme, duistere poëzie, historisch perspectief en persoonlijke urgentie'.

Marijke Arijs wandelde door Prousts geboorteplaats Auteuil en door Illiers waar hij vakanties doorbracht in zijn kindertijd en dat in 1971 werd omgedoopt tot Illiers-Combray. Ze interviewt kort Rokus Hofstede en Martin de Haan over hun vertaling Swanns kant op. 'Misschien moet je Proust lezen om te ontdekken dat dat monument van de Franse literatuur een heel sprankelende, levende auteur is en niet een soort cultureel verantwoord huismerk,' stelt Hofstede.De Haan zegt niet mee te doen aan de canonisering. '[D]e titel Swanns kant op [leesfragment], hebben we expres zo gekozen dat mensen, gaan denken: 'Wat gebeurt er nu?'

In De eindelozen [e-book] dicht Luuk Gruwez over de doden, over vrienden en familie maar ook over seriemoordenaar Andreas Pandy en Medea. Wanneer het over zaken van het hart gaat, heeft iedereen een eigen register, waarschuwt Sarah Vankersschaever, die vreest dat de barokke stijl en het wat belegener register niet iedereen zal aanspreken. Journaliste en historica Tine Hens trok voor Het klein verzet door Europa op zoek naar grote en kleine burgerinitiatieven. Een documentair boek met een aantrekkelijke persoonlijke inslag vindt Luckas Vander Taelen die er vooral uit onthoudt 'dat de dromers van vandaag geen zweverige hippies of warrige wereldverbeteraars, maar efficiënte realisten zijn'.

De boekrecensies van De Standaard verschijnen elke vrijdag in de bijlage De Standaard der Letteren. De Standaard is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

De Morgen - logo

In 'De Morgen Boeken' schrijft René Appel over de steeds grotere dosis huiver en bloed in de hedendaagse thrillers. En Daan Heerma van Voss mengde zich tussen de die hard Žižek fans in Amsterdam bij de presentatie van Event. Filosofie van de gebeurtenis [Engelse editie]. Hij trof er geen toeschouwers maar volgelingen en raakte zelf toch ook onder de indruk van Žižeks talent om de zaal te bespelen. Hij constateert: 'de associatieve methode komt aanzienlijk beter over wanneer je hem hoort dan wanneer je zijn boek leest [...] op papier worstelt Žižek te veel met zijn positie: staat hij buiten het maatschappelijke veld of er middenin?' En Annick Vandorpe beschouwt De blauwe weg [e-book] van de Catalaanse schrijver Josep Maria de Sagarra als een fenomenaal cadeau. Het verslag over zijn reis naar de Stille Zuidzee in 1936-1937 munt uit in 'ronkende frasen, een weelde aan adjectieven en metaforen en uitgesponnen natuurbeschrijvingen'. Totaal door het dolle heen [e-book | Engelse editie] van Karen Joy Fowler is een aangrijpende roman over de liefde en rivaliteit tussen twee zussen en over de bedrieglijke werking van het geheugen, Annick Vandorpe vindt het heel geraffineerd opgebouwd met een geweldige verrassing er bovenop. 'Wilhelm van Zadelhoff is een auteur met gevoel voor timing en compositie,' stelt Dirk Leyman vast, in De nachten van Hofman [e-book] schrijft hij opnieuw 'sober, in een uitermate efficiënt taalgebruik' en steekt hij goedmoedig de draak met het Antwerpse theatermilieu. Paolo Giordano brengt een ode aan Cesare Pavese, een voorpublicatie uit de inleiding bij De mooie zomer [e-book], een nieuwe vertaling bij De Bezige Bij. En Eric Rinckhout nam het tweede nummer door van het nieuwe kunsttijdschrift Oogst.

De boekrecensies van De Morgen verschijnen elke woensdag in de bijlage Boeken. De Morgen is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

de Volkskrant - logo bij links recensies

Deze week uitgebreid aandacht voor Goethe. Kunstwerk van het leven [Duitse editie | recensie] van Rüdiger Safranski. Maarten Doorman interviewt de filosoof over dit boek en zijn andere werken. En Désanne van Brederode schrijft een recensie waarin ze stelt dat 'zijn biografie zich laat lezen als de overvloedige liefdesverklaring van een postume vriend'. Ze geeft de biografie vijf sterren.

In de recensie 'Deux bonbons Napoléon', behandelt Lotte Jensen De Fantoomterreur. revolutiedreiging en onderdrukking van de vrijheid, 1789-1848 [e-book | Engelse editie | recensie] en Onze Slag bij Waterloo. De beleving van de overwinning op Napoleon in Nederland. Over het eerste boek is ze enthousiast, het krijgt dan ook vijf sterren, door de link die er met het heden gelegd wordt: 'precies daarin schuilt de kracht van zijn boek, deze geschiedenis is zo akelig actueel'. Over Onze Slag bij Waterloo schrijft ze dat hoewel de uitgebreide beschrijvingen de leesbaarheid niet altijd ten goede komen, Sloos er toch in is geslaagd 'een originele bijdrage te leveren aan de enorme hoeveelheid Waterloo-boeken'. Wilma de Rek vraagt zich verder af hoe succesvol De schaamteloze passie van Mademoiselle S. zal zijn, een boekje dat bestaat uit honderden brieven die Simone aan haar minnaar Charles schreef tussen 1928 en 1930 [leesfragment]. 'De twee lessen van Mademoiselle S: 1. Vroeger neukten ze ook, en 2. Een mooi verhaal maakt nog geen goed boek.'

Dichter bij Dordt. Biografie van C. Buddingh' [e-book | leesfragment] wordt besproken door Erik van den Berg. Hij noemt het 'een boeiende, genuanceerde biografie, met één manco. Met wat meer terughoudendheid in de biografische details […] was het drama in dit ogenschijnlijk onbekommerde dichtersleven sterker uit de verf gekomen'. Verderop gaat Van den Berg in ophet ontwerp van de bundel Whollt Ihr die Totale Poesie? 'Bij poëzie moeten binnen- en buitenkant één ding zijn, vindt Michaël Snitker.'Hoewel Aleid Truijens het boek Maar je krijgt er zoveel voor terug [e-book] lezenswaardig noemt, merkt ze op dat Jennifer Senior niet met nieuwe, eigen ideeën komt over het hedendaags ouderschap. En Bo van Houwelingen vindt de verhalenbundel Het stenen matras van Margaret Atwood komisch en een tikje morbide [Engelse editie].

In een interview met Tjitske Jansen door Karolien Knols praten zij over het prozadebuut van de dichtster: Voor altijd voor het laatst [e-book]: Een verzameling herinneringen, observaties en gedachten uit jaren die achter haar liggen. Arjan Peters prijst Kalfsvlies [e-book], de dichtbundel van Marieke Rijneveld. Hij noemt het een dichtbundel die van talent overstroomt. De halfbroer [e-book | recensie] van Nicolien Mizee wordt door Persis Bekkering beschreven als 'een geslaagd portret van de mens, soms moedig en soms laf, in een onbegrijpelijke wereld'.

De boekrecensies van de Volkskrant verschijnen elke zaterdag in Sir Edmund, en zijn te raadplegen op volkskrant.nl/boeken - een selectie is slechts voor abonnees toegankelijk. De Volkskrant is te koop bij het Nieuwscentrum.

Trouw - logo bij links naar recensies

Janita Monna bespreekt Nachtopera. Een episch gedicht van Liesbeth Lagemaat. 'Met haar even zwierige als giftige taal slingert Lagemaat zich om de lezer. Die raakt uiteindelijk verstrikt in dit onbehaaglijke sprookje, zelfs al wil hij het misschien liever niet lezen,' schrijft ze. Antoine Verbij las Thomas Willmanns Het duistere dal [e-book], waarin Willmann 'de genres van de Heimatroman, de klassieke western en de thriller op kunstige wijze ineen [vlecht]'. Verbij schijft in hetzelfde stuk ook over Robert Seethalers Een heel leven [e-book]: 'Bepaald geen idylle, dit in een knap gecomponeerd verhaal gevatte leven. Al scheert de geschiedenis soms langs de rand van kitsch. Voor de in Wenen geboren acteur, scenarioschrijver en romancier kan het zijn internationale doorbraak betekenen. Het genre van de Alpenroman is er in ieder geval weer even door gered.' En Wil Rouleaux noemt Jonas Lüschers Het voorjaar van de barbaren '[e]en heerlijk boek'.

Van Rob Schouten een recensie van Nicolien Mizees De halfbroer [e-book | recensie]. Hij is enthousiast: 'eerlijk gezegd heb ik in geen tijden zo'n geestig en gevat boek als De halfbroer gelezen […]. De familieroman als antidepressivum, kom er maar eens om.' Jann Ruyters neemt deze week het 'Beeldboek' voor haar rekening. Ze vindt Hannelore Vandenbussches Before they pass away. De verhalen achter de foto's '[e]en rijk en verrijkend lees en kijkboek'. Co Welgraven dan, hij wijdt een bespreking aan Tony Judts When the Facts Change [recensie]. De essaybundel is volgens hem 'een lust om te lezen'. Voor 'Vandaar dit boek' sprak Hinke Hamer daarnaast met Roué Verveer over zijn Waarom? Daarom! Opvoeden op z'n Surinaams [e-book]. 'Mijn vrouw en ik, én onze zoons, hebben het leuk thuis omdat wij als ouders grenzen trekken, die liggen vast, het is niet zo dat elke dag opnieuw bepaald wordt wat wel en niet kan,' aldus Verveer in het interview.

Monique de Heer recenseert Het meisje in de trein [e-book | Engelse editie], de thriller van Paula Hawkins. Ze vindt het 'een prima thriller van de soort waarbij de lezer vakkundig een rad voor ogen wordt gedraaid'. Sam Janse verdiepte zich in Jona Lenderings Israël verdeeld [voorpublicatie | recensie], 'een prachtig overzicht voor wie meer wil weten van de parting of the ways, van die cruciale periode waarin twee wereldgodsdiensten ontstonden'. Gerwin van der Werf las David Grossmans Komt een paard de kroeg binnen [e-book | leesfragment]. 'Tussen alle grimmige gein en ongein laat de schrijver een prachtig en pijnlijk portret groeien van een getekend man,' meent hij. En Bas Maliepaard besluit de bijlage met een bespreking van Thé Tjong-Khings Kunst met taart, 'een prachtige, ongedwongen kennismaking met de grote kunst, maar ook "gewoon" een kleurrijk kijkboek vol spannende en grappige gebeurtenissen'.

De boekrecensies van Trouw verschijnen elke zaterdag in Letter & Geest, en zijn voor abonnees te raadplegen op trouw.nlTrouw is te koop bij het Nieuwscentrum.

NRC Handelsblad - logo bij links naar recensies

Pieter Steinz opent de NRC boekenbijlage, met een groot stuk over de nieuwe biografie van de jonge Saul Bellow, door Zachary Leader, The Life of Saul Bellow: To Fame and Fortune, 1915-1964: v. 1 [Amerikaanse editie], 'een dik boek - veel te dik natuurlijk, met zijn kwart miljoen woorden en 130 bladzijden noten - maar wel een dat dwingt tot doorlezen en zelfs een tikje verslavend werkt'. Het is 'tenminste zo fascinerend' als Claudia Roth Pierponts Rothbiografie. Dan een interview door Dieuwertje Mertens met Poetry International-eregast Kenneth Goldsmith (o.a. Seven American Deaths and Disasters): 'Ik doe er alles aan om zo min mogelijk authentiek te zijn. Wat we ook doen - het is onmogelijk om interpretatie en creativiteit te vermijden. Daarom ben ik tegen creativiteit. We zijn al overmatig creatief; waarom zouden we proberen daar nog meer aan toe te voegen?'

Roderick Nieuwenhuis' Open boek is deze week met Anne Vegter [Je bent mijn liefste woord]. Ze leest het liefst: 'Aan de keukentafel. Daar is het licht het beste en heb ik een prettig uitzicht op ons tuintje. Bovendien zorgen de keukenstoelen voor een actieve houding.' En Arie van den Berg weegt de nominaties voor de Buddingh'-prijs:

Svetlikova moet winnen, vindt Van den Berg, net als Piet Gerbrandy in De Groene. 'Svetlikova's gedichten zijn persoonlijk in iedere betekenis van het woord. Ze heeft een eigen idioom, is zelf aangenaam aanwezig in haar teksten en hanteert daarbij toch vanzelfsprekend de vaktermen van natuurkunde en genetica. Haar beeldspraak is direct en, hoe origineel ook, alledaags.'

Dan: Margot Dijkgraaf over de vrouw in de Europese literatuur naar aanleiding van de Europese literatuurprijs. Waar is de vrouw in de Nederlandse literatuur, vraagt ze zich af, en hoe zit dat met de Europese? Aan de hand van Bernhard Schlink, Sofi Oksanen, Jenny Erpenbeck, Sarah Waters, Yasmina Reza en Karine Tuil stelt ze vast: 'Nog steeds vind je de vrouw als autonoom en vitaal personage vooral terug bij vrouwelijke auteurs. Het is een eerste stap, want dat het feminisme weer cool is, is goed nieuws.'

Michel Krielaars las Dubravka Ugresic' essaybundel Europa in Sepia [e-book | Europe in Sepia] ('Verontrustende, maar rake woorden, die ieder verstandig mens wakker zouden moeten schudden. Alleen daarom al zouden deze essays voor iedereen verplichte kost moeten zijn.'), Arnold Heumakers Marcel Mauss’ Essay over de gift, 'een klassieker van de antropologie', over een 'geschenkeconomie waarin de hele samenleving zich uitdtukt', en Marc Chavannes over Linda Polmanns Death Row Dollies [e-book] ('Bij het schetsen van de twee soorten verworpenen - de vaak ten onrechte veroordeelden en hun weldoensters - zou een bijna literaire tekst kunnen ontstaan. Dat gebeurt niet.').

Rob Hartmans over Udi Greenbergs 'erudiete en boeiende boek' The Weimar Century: German Émigrés and the Ideological Foundations of the Cold War, Toef Jaeger over Jeremy Seabrooks The Song of the Shirt ('een pijnlijke monografie over een gebied waar bewoners of de zee of de fabrieken in worden gedreven'), en Bernard Hulsman ten slotte over Herman de Liagre Böhls 'zakelijke maar levendige biografie' van Han Lammers Amsterdammer in de polder.

De boekrecensies van NRC Handelsblad verschijnen elke vrijdag in Boeken, en zijn voor abonnees te raadplegen op nrc.nl. Een selectie ervan is vrij toegankelijk via nrc.nl/boeken. NRC Handelsblad is te koop bij het Nieuwscentrum.

Het Parool - logo bij links naar recensies

Arie Storm las de nieuwe Hans Münstermann, Poging tot lichtvoetigheid [e-book | leesfragment], 'een intrigerend spinsel'. 'Münstermann neemt alle ergernis en energie die hij aan het heden ontleent, en aan het zo dicht op de dagelijkse werkelijkheid schrijven, mee naar iets wat veel mysterieuzer is. De droomgestalte in zijn huis, het belang van de literatuur, de ergernis die wordt opgewekt door te gemakkelijke conclusies: je hebt het gevoel dat Münstermann door zijn toevlucht te nemen tot zijn alter ego Andreas Klein een diepe waarheid over zichzelf met ons deelt.'

Hans Renders dan, over Meindert Fennema's Goed fout. Herinnering van een meeloper, 'een uiterst grappig en goed geschreven boek', Dieuwertje Mertens kort over Rutger Pontzens romandebuut Nu ik [e-book | leesfragment] ('Alle lof voor Pontzens gewaagde vorm, en dat nog wel in een debuutroman, maar minder omhaal zou Nu ik meer vaart geven en de titel meer kracht bij zetten.') en Dirk-Jan Arensman over John Williams' Niets dan de nacht [Nothing But the Night | leesfragment] ('Jeugdwerk of jeugdzonde?').

Dave Goulsons Geroezemoes in het gras dan, een boek dat je buiten de woede over het verdwijnen van bijen 'verder vooral zin geeft om op een lome zomerdag in het gras te gaan liggen om naar het gezoem van insecten en het gekwetter van vogels te luisteren'. Schrijft Paul de Vries, en Maarten Moll besluit met Robert Seethalers Een heel leven [e-book], in vergelijking met Denis Johnsons Treindromen [e-book].

De boekrecensies van Het Parool verschijnen elke donderdag in PS. Het Parool is te koop bij het Nieuwscentrum.

In Vrij Nederland ook Carel Peeters over Safranski's Goethe. Kunstwerk van een leven [e-book | Goethe. Kunstwerk des Lebens | recensie | leesfragment], of eigenlijk vooral over Goethe. Een column die aanvult alsof er een essay in zat, of minstens een blog van 7 minuten leestijd.

'Tegenwoordig is het prozagedicht, of als je het van de andere kant wilt benaderen, het poëtisch proza, weer helemaal salonfähig. Je kon er eigenlijk op wachten. De poëzie barstte de laatste jaren, met grensverleggende en -overschrijdende dichters als Tonnus Oosterhoff, K. Michel en Nachoem Wijnberg, al bijkans uit haar voegen en slokte allerlei proza-elementen op,' signaleert Rob Schouten in de week voor Poetry International. En er zijn succesvolle voorbeelden, van Oosterhoff, Mustafa Stitou, Piet Gerbrandy. Maar is Tjitske Jansens Voor altijd voor het laatst [e-book] dan poëzie of proza? Proza, vindt Schouten, met Vestdijk in de hand, net als werk van Nyk de Vries en Marc van der Holst.

Vrij Nederland - logo bij links recensies

Vrij Nederland verschijnt deze week met de Detective- en Thrillergids, en Paula Hawkins' Het meisje in de trein [e-book | The Girl on the Train] is VN-Thriller van het Jaar. De andere boeken met vijf sterren waren:

Marijn van der Jagt interviewde haar. 'Op een dag bedacht ik: wat als ik ineens iets vreselijks in een van die huizen zie gebeuren, terwijl ik niks kan doen omdat ik in de trein zit?' En: 'Tijdens het schrijven merkte ik dat het perspectief van Rachel alleen niet voldeed, dat ik het verhaal nodig had van Megan, en van Anna. Toen besloot ik dat het een boek moest worden over vrouwen rond de dertig; over hun relaties, hun angsten en de druk die zij ervaren rond het moederschap.'

Verder een interview met een forensisch patholoog, een stuk over voetbalthrillers, tv-series, over Wallander. En Jeroen Vullings in gesprek met Leon de Winter, naar aanleiding van Geronimo [gebonden | recensie]. Onder andere over televisieseries: 'IJzingwekkend, het lef om elke conventie opzij te schuiven, dat maakt mij gek van jaloezie. Ik voel de hete adem. Dat heeft ook tot mijn vorige boek VSV en nu Geronimo geleid, ik moet anders denken. Anders met materiaal omgaan. Meer perspectieven inzetten, vrijer durven zijn, want de literaire schrijver heeft er een kolossale concurrent bij gekregen: de tv-series.'

En dus 596 recensies. We vatten ze niet voor u samen.

Vrij Nederland verschijnt elke woensdag, een selectie van de recensies is op vn.nl/boeken raadpleegbaar. Vrij Nederland is te koop bij het Nieuwscentrum.

De Groene Amsterdammer - logo bij links recensies

'Safranski’s boek is een bij vlagen meeslepende biografie over een leven waar nauwelijks vat op is te krijgen, een leven dat zich naast reizen, politiek, schrijven, wegenbouw en theatervoorstellingen ook op hoog niveau wijdt aan geologie, affaires, onderzoek naar de kleuren en morfologie van de plant, vriendschappen, poëzie, schilderen, mijnexploitatie, filantropie en verzamelen,' vindt Maarten Doorman van Rüdiger Safranski's Goethe. Kunstwerk van een leven [e-book | Goethe. Kunstwerk des Lebens | recensie | leesfragment]. Al had Safranski wel wat meer in Goethes leven mogen wroeten.

Christiaan Weijts las Sandro Veronesi's nieuwste, Zeldzame aarden [e-book]. Hij is enthousiast: 'Veronesi is op z’n best in deze vorm, die van de uitgesponnen monoloog, met een vertelstem die prettig naturel en, achteloos gemak meandert van beschrijving naar herinneringen, uitweidingen, beschouwingen, ogenschijnlijk onbenullige details, een compleet hoofdstuk, een komisch verhaal terzijde, een krantenartikel…' Fred de Vries over Kim 'Sonic Youth' Gordons memoires Girl in a Band, 'in de eerste plaats een boek over een vrouw met een ijzeren wil die met veel vallen en opstaan losbreekt uit de kleinburgerlijke traditie waarin je vooral wordt geacht te behagen', en 'meer dan het clichéverhaal'.

Piet Gerbrandy dan, hij weegt de nominaties voor de Buddingh'-prijs. En opent poëticaal: 'Een goed gedicht wordt gekenmerkt door vuur, levensadem, substantie. Het beroert je fysiek, het slaat je uit het veld, het ontdoet je. Het gloeit na als een heftig orgasme, als anderhalve kilometer borstcrawl in te koud water, als een geslaagde wortelkanaalbehandeling.' Die lat ligt hoog voor deze vier debutanten:

  • Rens van der Knoops Twee mannen spreken elkaar onopgemerkt aan [e-book]: 'Ik wil het best geloven, maar haak af wegens het totale gebrek aan bezieling.'
  • Saskia Stehouwers Wachtkamers: 'Deze poëzie is te voorzichtig, te mooi, ze vlamt niet. Een treffend plaatje is nog geen Rembrandt, laat staan een Pollock of een Rothko.'
  • Jeroen van Rooijs Niemand had er enig idee van wat er aan de hand was: 'Het is best vermakelijk, alles bij elkaar, maar op den duur ook wel érg willekeurig, en het spelletje gaat veel te lang door. Je gaat snakken naar sterke versregels, zinnen die meer doen dan het brein kietelen en vaststellen dat coherentie een illusie is.'
  • Runa Svetlikova's Deze zachte witte kamer [e-book]: 'Svetlikova schildert en swingt, denkt en bezweert, maar grijpt je vooral bij je lurven doordat haar gedichten aan existentiële kwesties raken. [...] Svetlikova steekt met kop en schouders boven haar drie concurrenten uit.'

De Groene Amsterdammer is elke woensdag al te koop bij het Nieuwscentrum. Athenaeum Boekhandel verzorgt de boekverkoop voor de website van De Groene.

Elsevier - logo bij links naar recensies

In Elsevier leest Irene Start de nieuwe Stephen King, De eerlijke vinder [Finders Keepers], 'een perfecte light read, een makkelijke weglezer, waarin King tegelijk een stevige noot kraakt over wat dat nu is, echte literatuur'. En Nikki Sterkenburg las Montasser AlDe'emeh, Pieter Stockmans, De jihadkaravaan. Reis naar de wortels van de haat [e-book], 'een mooi gelaagde analyse van radicalisering en jihadisme'.

Elsevier verschijnt elke donderdag en is voor abonnees toegankelijk via weekblad.elsevier.nl. Elsevier is te koop bij het Nieuwscentrum.

Delen op

€ 17,50
€ 15,00
€ 21,99
€ 15,00
€ 23,99
€ 17,50
€ 15,00
€ 21,99
€ 15,00
€ 23,99
pro-mbooks1 : athenaeum