Tips: literatuurwetenschap met Maarten Steenmeijer, Jack Zipes, Jan M. Ziolkowski en Richard L. Lane

16 februari 2015

De nieuwste literatuurwetenschap, onze tips! Boeken van Jack Zipes over sprookjes, Richard J. Lane met een bloemlezing over Global literary theory, Maarten Steenmeijer over literair vertalen en Jan M. Ziolkowski over Dante.

  • Maarten Steenmeijer schreef Schrijven als een ander. Over het vertalen van literatuur. Eerder publiceerden wij al voor. Steenmeijer is hoogleraar Spaanse letterkunde en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen, literair vertaler en criticus bij de Volkskrant. Zijn boek gaat in op vragen als 'Wat is literair vertalen?' en 'Hoe verhoudt de stijl van de vertaling zich tot de stijl van het origineel?' Zoals Steenmeijer zelf in de Volkskrant schrijft: 'Een goede vertaler is geen buikspreekpop, maar een schrijver.'
  • In Dante and the Greeks onderzoeken twaalf bijdragers de invloed van de oude Grieken en hun cultuur op het werk van Dante. Zo komen sommige personages uit Dantes werk uit de Griekse mythologie. Het boek is uitgegeven door het Dumbarton Oaks Medieval Humanities instituut in Washington D.C. onder redactie van hoogleraar Middeleeuws Latijn Jan M. Ziolkowski. Dumbarton Oaks wil onderzoek en vertalingen naar het Byzantijnse tijdperk bevorderen. Dante and the Greeks wil dan ook inzicht geven in de gebaande paden van de verschillende vakgebieden die zich met dit onderwerp bezighouden, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan.
  • Jack Zipes, 'a fairy tale scholar', zoals hij in een interview wordt genoemd, schreef Grimm Legacies [e-book] over de gebroeders Grimm, de geschiedenis en toekomst van het sprookje. De kracht en invloed van het sprookje à la de gebroeders Grimm is de laatste jaren flink veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de grote invloed van Wald Disney. Jack Zipes: 'There is a certain banalization of fairy tales because they have been sanitized and also cover up the brutality of present-day social and political struggles.' Zipes geeft in zijn boek een genuanceerd beeld van deze ontwikkelingen.
  • In de bloemlezing Global Literary Theory, onder redactie van Richard J. Lane, komen alle grote scholen en stromingen uit de literatuurwetenschap aan bod. Zo is er aandacht voor formalisten en structuralisten maar ook voor genderstudies, feminisme en postkolonialisme. Geen enkel continent wordt overgeslagen, waardoor literatuur uit alle werelddelen aan bod komt. Bij het boek hoort een interactieve website waar de auteurs voorgesteld worden en in context worden geplaatst. Op deze manier is het mogelijk om snel meer werk van de auteur over het onderwerp te vinden. Global Literary Theory is een uitgebreid handboek waarin het wetenschappelijke debat zich verder ontwikkelt.

In november tipten we:

  • In de reeks Querido Academie verscheen Het schrijven van een roman [e-book] van schrijver en literatuurcriticus Arie Storm, waarin de lezer ‘stap voor stap wordt ingewijd in de geheimen van de literatuur’. Ezra de Haan recenseerde Storms ‘cursusboek’: ‘Natuurlijk is dit boek voor de beginnende schrijver de moeite waard. Al met al is Het schrijven van een roman een vlot geschreven inleiding op de kunst van het schrijven.’
  • In dezelfde reeks van Querido Zelf uitgeven [e-book] van Maarten Carbo waarin de boekverkoper, redacteur en uitgever uitlegt hoe het zelf uitgeven van een boek in zijn werk gaat. ‘Waar moet je op letten, welke valkuilen moet je vermijden, welke kansen kun je grijpen? Welke wegen zijn er naar boekhandels en media? Naar, wie weet, de top tien?’ Aan de hand van tien overzichtelijke hoofdstukken die chronologisch het uitgeefproces doorlopen, leidt Carbo de potentiële auteur door de boekenwereld.
  • American Pulp [e-book] tells the story of the midcentury golden age of pulp paperbacks and how they brought modernism to Main Street, democratized literature and ideas, spurred social mobility, and helped readers fashion new identities.’ Paula Rabinowitz schetst in haar uitgebreid geresearchte boek een beeld van de Amerikaanse samenleving van tussen 1930 en 1960 aan de hand van de indringende kaften en inhoud van pulppaperbacks uit die tijd. De auteur schreef over haar top vijf in het pulpgenre in The Wall Street Journal en Princeton University Press publiceerde het eerste hoofdstuk van American Pulp.
  • Naar aanleiding van het honderdjarig jubileum van Vanity Fair verschijnt Bohemians, Bootleggers, Flappers & Swells: een verzameling van de meest toonaangevende bijdragen uit de vroege jaren van het tijdschrift (1913-1936). Met essays van F. Scott Fitzgerald, Thomas Mann, John Maynard Keynes en Aldous Huxley, korte verhalen van Thomas Burke en Colette, en poëzie van Dorothy Parker, Gertrude Stein en Langston Hughes, is dit een prachtige weerspiegeling van de enorm veranderlijke tijd waarin deze stukken zijn geschreven. Zoals Graydon Carter, Vanity Fairs hoofdredacteur, in de introductie schrijft: ‘Everyone — from statesmen to sandhogs — was trying to get their head around the latest theories of Freud and Einstein; and the bible for the smart set was Vanity Fair.’ Hij licht het boek toe in een interview met CBS News:
  • Robert M. Dowling komt met een biografie over Nobelprijswinnaar Eugene O’Neill (Eugene O’Neill), waarin het onstuimige leven van de toneelschrijver en zijn diepgaande invloed op Amerikaans theater naar voren worden gebracht. Aan het leven en werk van O’Neill zijn al tientallen biografieën gewijd, waar deze de anderen lijkt de ontstijgen in de hoeveelheid details. Kirkus Review schrijft: ‘Although O’Neill claimed he was a “tragic optimist,” Dowling’s sympathetic, comprehensive portrait reveals a man beset by self-hatred and despair, struggling—and failing—to find salvation.’
pro-mbooks1 : athenaeum