Richard Yates, Lisa Taddeo & Robbert Welagen (de boekbesprekingen in de week van 24 juli 2019)

29 juli 2019
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Onze wekelijkse samenvatting van de recensies in kranten en tijdschriften waarin deze week onder meer aandacht voor Srećko Horvat, Peter Wohlleben, Richard Powers (de Volkskrant), Jan Carson, Lucinda Riley, Seamus Heaney, Patrick White (Trouw), Andrea Wulf en Lillian Melcher, Koen Peeters, Robert Seethaler, Paulo Cognetti (Het Parool), Jeroen Linssen, Siri Hustvedt, Ane Riel, Patrick Bernhart (NRC Handelsblad), Richard Yates, Lisa Taddeo, Robbert Welagen, Caroline Albertine Minor en Herodotus (De Groene Amsterdammer).

Oudere afleveringen van deze rubriek zijn te raadplegen in ons archief. Tussen rechte haken staan de redactionele items op Athenaeum.nl.

 

Trouws Zomertijd staat deze week in het teken van Ierland en dus ook in het teken van Ierse literatuur. Romana Abels sprak met Jan Carson, auteur van het prijswinnende The Fire Starters. 'Altijd en overal voel je kleine beetjes onrust en die groeien nu allemaal - vanwege brexit en al dat gepraat over de grens, maar ook doordat we hier in Noord-Ierland een eigen parlement horen te hebben dat op dit moment al twee jaar niet bijeen is gekomen. Je voelt de frustratie in de straten, je ziet de mensen terugkeren naar hun vergeten gevoelens. Ik heb me de afgelopen drie jaar met een schok gerealiseerd: het is helemaal niet weg. We hebben weliswaar al 21 jaar vrede, maar het is er allemaal nog,' zegt Carson onder meer in het interview. Van Rob Schouten verder een stuk over de exodus van Ierse schrijvers: 'Waarom verlieten dan toch zoveel Ierse schrijvers, onder hen de grootste met een Nobelprijs op zak, hun "Eiland van Smaragd" zoals het wel genoemd is? Want kijk maar, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, James Joyce, Samuel Beckett, Edna O'Brien, allemaal gingen ze.' Andrea Bosman schreef een mini-kennismaking met De zeven zussen-reeks van Lucinda Riley. 'Riley noemt zichzelf een geschiedenis-nerd en wordt over het algemeen geprezen om de gedegen manier waarop ze historische achtergronden uitzoekt,' merkt ze onder meer op. Bosman recenseert ook Iets te verbergen, de nieuwe thriller van Jo Spain. Volgens haar 'een echte whodunnit met meerdere potentiële daders, een lijk en een onverwachte ontknoping op ongeveer de laatste pagina'.

Van Janita Monna een stuk over de poëzie van Seamus Heaney. 'Heaney, geboren in Noord-Ierland en tot zijn dood woonachtig in Ierland, is auteur van een indrukwekkend oeuvre dat midden in deze tijd staat, en die tegelijk ver overstijgt. De oude en de nieuwe wereld, persoonlijke geschiedenis en mythische verhalen, literatuur, cultuur, Ierland, de "Onlusten" - in zijn kalme regels komt alles vanzelfsprekend samen,' aldus Monna. En in de reeks 'Wat lezen onze recensenten zelf graag?' tipt Marnix Verplancke drie boeken over mislukte expedities:

 • Robert Falcon Scott, Journals: 'Wat de man dreef, zijn eer en trots natuurlijk, maar ook die zoektocht naar zijn tragische zelf die hij in uitputting en pijn dacht te kunnen vinden, vind ik fascinerend.'
 • Patrick White, Voss: 'White weeft een knagend platonische liefdesrelatie door het levensverhaal van Voss, waardoor zijn ondergang nog schrijnender wordt.'
 • Ernest Shackleton, Zuid: 'sublieme schoonheid, maar ook dood en mislukking.'

De recensies van Trouw verschijnen elke zaterdag in Letter en Geest, en zijn voor abonnees te raadplegen op trouw.nlTrouw is te koop bij het Nieuwscentrum. 

 Richard Yates, Lisa Taddeo & Robbert Welagen (de boekbesprekingen in de week van 24 juli 2019)

Delen op

€ 19,99
€ 15,99
€ 23,99
The Fire Starters | Carson, Jan | 9781781620465
€ 15,99
De zeven zussen | Lucinda Riley | 9789401609371
€ 12,99
Seven sisters | Riley, Lucinda | 9781529003451
€ 11,99
Iets te verbergen | Jo Spain | 9789026148330
€ 19,99
District en circle | Seamus Heaney | 9789029089012
€ 19,99
District and Circle | Seamus Heaney | 9780571279418
€ 15,99
Voss | Patrick White | 9780099324713
€ 15,99
Zuid | Ernest Shackleton | 9789048807772
€ 9,49
De zeven zussen | Lucinda Riley | 9789401608299
€ 9,99
Iets te verbergen | Jo Spain | 9789026148347
€ 9,99
District and Circle | Seamus Heaney | 9780571230976
€ 14,99

Voor de Volkskrant sprak Casper Luckerhof met filosoof Srećko Horvat, auteur van essaybundel Poetry from the Future. '[H]et kapitalisme heeft juist veel onheil gebracht. En je ziet hoe de problemen zich nu wereldwijd in angstwekkende snelheid opstapelen. Autoritaire regimes rukken op, van Trump in de Verenigde Staten tot en met Viktor Orbán in Hongarije. De ijskappen smelten in rap tempo. We hebben net de heetste gemeten junimaand uit onze geschiedenis achter de rug. In 2050 zullen er naar voorspelling honderden miljoenen vluchtelingen zijn. We gaan een dystopische toekomst tegemoet,' aldus Horvat.

De boekbesprekingen staan deze week in het teken van de natuur. Mac van Dinthers leven was niet meer hetzelfde na het lezen van Het verborgen leven van bomen van Peter Wohlleben. 'Zonder te willen meegaan in Wohllebens vermenselijking van bomen: door zijn boek ga je anders naar bomen kijken. Ik ben ze de laatste tijd meer gaan beschouwen als wezens die op zichzelf de moeite waard zijn om aandacht aan te schenken.' Daarna las hij Tot in de hemel van Richard Powers [fragment]. Ook dat liet Van Dinther niet onberoerd: 'Wohlleben heeft veel gemeen met Patricia Westerford, de tragische heldin in Richard Powers' bomenepos. […] Van Westerford komen de mooiste citaten over bomen.' Uit David Haskells Het geheime leven van bomen leerde hij dat 'de mens ten diepste verbonden [is] met bomen.' Ondanks dat wordt er geen echte verklaring gegeven  waarom de mens dan zoveel bomen kapt. Ook Colin Tudge levert geen antwoorden op die vraag in zijn Het verborgen leven van bomen: '[Het] vuistdik[ke] compendium over bomen op aarde (wat titels betreft is er opmerkelijk weinig variatie in bomenboeken). De eerste mensen klommen uit bomen om op de savanne te gaan leven. "We hebben onze eerste voorouders ver achter ons gelaten, maar we zijn nog altijd wezens van het bos."' Dat laatste is een uitspraak die Japanse arts en hoogleraar Qing Li niet zal tegenspreken. In zijn Shinrin-yoku. Hoe bomen je kunnen helpen gezond en gelukkig te worden schrijft Qing Li zelfs 'medicinale waarde toe aan bosbaden, waarvoor in Japan speciale therapiecentra bestaan'. Onbewust blijkt Van Dinther aan deze trend mee te doen, gezien het hoge aantal rustgevende boswandelingen in zijn week.

Het groene avontuur eindigt niet na de bomenbeschouwingen van Van Dinther. Collega Marcus Werner pakte een paar plantenboeken op. Arjen Mulders Vanuit de plant gezien. Pleidooi voor een plantaardige planeet bijvoorbeeld: '[Mulder] dist vol overgave bijzondere wederwaardigheden van planten op en wordt daarbij nu en dan flink esoterisch.' Ook las Werner De tuin van Peter Wohlleben. 'De tuin beoogt een gids te zijn voor een betere beleving van de eigen tuin. Wohlleben slaagt daar aardig in [door] er net als Mulder […] de "sensibiliteit" voor natuur te verhogen. En dat is mooi,' besluit Werner.

De boekrecensies van de Volkskrant verschijnen elke zaterdag, en zijn te raadplegen op Volkskrant.nl/boeken - een selectie is slechts voor abonnees toegankelijk. De Volkskrant is te koop bij het Nieuwscentrum.

 

In het boekenkatern van Het Parool de weerslag van een gesprek tussen Marjolijn de Cocq en schrijver Otessa Moshfegh. Moshfegh vertelt hoe ze in de afgelopen jaren veranderd is: 'Het is pas sinds een paar jaar dat ze makkelijker in het leven is komen te staan. "Vanaf het moment dat ik mijn man heb ontmoet. Hij is net zo weird als ik. Dus ik voel me nu bijna normaal en vind ik het leven niet meer zo'n kwelling. […] Het voelt of ik eindelijk weet wat ik aan het doen ben. Ik mis de stress van al die zelftwijfel helemaal niet."'

De recensies van deze week:

 • Peter de Brock las de graphic novel De avonturen van Alexander von Humboldt, product van een samenwerkingsverband tussen illustrator Lillian Melcher en biografe Andrea Wulf: 'De drukke introductie, door illustrator Lillian Melcher vastgelegd in vijf in zwart-wit uitgevoerde poses op een kleurenafbeelding van zijn bibliotheek, is illustratief voor het rusteloze karakter van deze eerste homo universalis [...], de 72-jarige ontdekkingsreiziger met adhd-trekjes.'
 • 'Het is allemaal van een grote, weerbarstige schoonheid,' schrijft Thomas Verbogt over Kamer in Oostende van Koen Peeters. 'De auteur neemt je aan de hand mee door alles wat Oostende Oostende maakt, het raadsel dat de stad is, het imponerende en charmante verval ervan, de geheimzinnige liaison tussen allure en lelijkheid.'
 • Maarten Moll is gegrepen door Het veld van Robert Seethaler [fragment | recensie]: 'Seethaler legt een dunne film weemoed over zijn verhalen, en ook berusting. Het zijn geen spetterende verhalen die hij vertelt, maar geschiedenissen over gewone levens, over mensen met dromen, over eenzaamheid. Over u en mij.'
 • Van Peter Keppy verscheen Tales of Southeast Asia's Jazz Age: Filipinos, Indonesians and Popular Culture, 1920-1936 uit. 'Jammer dat er geen cd'tje bij zit,' merkt recensent John Jansen van Galen op. Gelukkig zijn er plannen om komend voorjaar een theaterproductie op de planken te brengen.
 • Van Paolo Cognetti verscheen in 2013 Sofia draagt altijd zwart en onlangs bracht De Bezige Bij de roman opnieuw uit [fragment]. Marjolijn de Cocq: 'Anders dan het verstilde De acht bergen is deze roman - eveneens prachtig en meeslepend geschreven - vol stemmen. […] Intrigerend,' aldus de Cocq.

De boekrecensies van Het Parool verschijnen elke zaterdag. Het Parool is te koop bij het Nieuwscentrum.

Ger Groot bespreekt in NRC Jeroen Linssens 'interessante' Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid. 'Als de staat zich eenmaal primair richt op de economie, dan is het niet verwonderlijk dat de burger zich op termijn ontplooit tot homo economicus. Vandaar dat Linssen zich uiteindelijk niet werkelijk kan verbazen over de taaiheid van de graai- en bonuscultuur die alle morele en politieke kritiek moeiteloos lijkt te overleven. Hoe behartigenswaardig die kritiek ook is, ze staat uiteindelijk machteloos tegenover het mensbeeld waarin de ondernemer-in-ons richtinggevend is geworden. We zouden, zo stelt hij ontnuchterend vast, niet minder dan onszelf moeten verloochenen wilden we die kritiek serieus nemen,' schrijft Groot. Shira Keller las Siri Hustvedts Herinneringen aan de toekomst [fragment | recensie]. 'Voor wie verlangt naar een well-made novel met een kop en een staart is Herinneringen aan de toekomst niet weggelegd; het is een doorwrocht onderzoek naar de frictie tussen werkelijkheid en taal, waarbij Hustvedt haar lezers hard aan het werk zet,' merkt ze op.

Van Gijsbert van der Wal een stuk over Henk van Nierops De vernuftige etser. Het scandaleuze leven van Romeyn de Hooghe. 'Van Nierop, die na al die jaren zo vertrouwd met de etser is dat hij hem bij zijn voornaam noemt, behandelt Romeyns kunst alleen voor zover zij samenhangt met zijn persoonlijke leven en zijn tijd, en gaat daarbij meer op de betekenis in dan op de uitvoering. Romeyn maakte veel politieke prenten die nu uitleg behoeven en etsen van actuele gebeurtenissen die inmiddels historisch zijn [...]. Terloops is deze biografie dus een opfriscursusje vaderlandse geschiedenis, nota bene geïllustreerd door de kunstenaar die het eigenlijke onderwerp van het boek is,' aldus Van der Wal. En Jamal Ouariachi recenseert Kemal Rijkens Eigen volk. Hoe het rechts-nationalisme Europa veroverde. 'Die niet-veroordelende houding heeft zonder meer voordelen, al was het maar dat hij daardoor heel wat kopstukken uit de Europese rechts-nationalistische hoek te spreken heeft gekregen, zoals Alexander Gauland, Filip Dewinter, Umberto Bossi, Nigel Farage en Jean-Marie Le Pen. Het nadeel is dat allerlei vragen die het boek oproept, daardoor blijven liggen,' vindt Ouariachi.

Korter:

 • Bernard Hulsman over Jonathan Aldred, Licence to be Bad: How Economics Corrupted Us: 'Economen moeten minder arrogant worden en niet denken dat ze een exacte wetenschap beoefenen, betoogt [Aldred]: ze moeten beseffen dat hun vak ook over ethiek gaat.'
 • Rob van Essen over Anthony Trollope, Het leven anno nu: 'dat Het leven anno nu nog steeds uiterst leesbaar is, komt juist doordat Trollope (1815-1882) bij het schrijven van de roman zijn planken uit dik hout zaagde.'
 • Arjen Ribbens over Ane Riel, Hars: 'Hars is een uitmuntende thriller. Hoogst origineel, met fascinerende personages en uitzonderlijk goed geschreven.'
 • Kester Freriks over Jón Kalman Stefánsson, Het verhaal van Ásta: 'Moeiteloos, elegant en met een oneindig weefsel aan verhaallijnen neemt Stefánsson de lezer mee in Sigvaldi’s ijldromen.'
 • Meindert Fennema over Patrick Bernhart, Boris Johnson. Bestemming bereikt: 'Uitvoerig beschrijft Bernhart de onderlinge conflicten tussen de Tories, de trage val van Theresa May en de rol die Johnson daarbij heeft gespeeld. Hij beschrijft diens familie, zijn buitenechtelijke affaires, zijn volkomen gebrek aan integriteit. Wie een hekel heeft aan het politieke bedrijf moet dit boek zeker lezen: het is nog erger dan hij of zij al dacht.'

De boekrecensies van NRC Handelsblad verschijnen elke vrijdag in Boeken, en zijn voor abonnees te raadplegen op Nrc.nl. NRC Handelsblad is te koop bij het Nieuwscentrum.

Jan Postma tekende voor de derde bijdrage in de zomerreeks 'De mannenleeslijst', hij koos Revolutionary Road van Richard Yates. 'Revolutionary Road gaat over veel meer dan alleen mannelijkheid, en toch is het dat wat impliciet steeds onder het vergrootglas ligt,' merkt hij onder andere op. Verder Jozefien Van Beek over Caroline Albertine Minors verhalenbundel Zegeningen [fragment]. '[N]aarmate Zegeningen vordert, krijgen we steeds meer inzage in de geest van de rouwenden, allemaal vrouwen. Zonder ooit pathetisch te worden dringt Minor steeds verder door in hun door verdriet gekwelde hoofd, om te eindigen met een soort monologue intérieur,' stelt ze.

Van Daan Borrel een stuk over Lisa Taddeo's Drie vrouwen. 'Het bijzondere aan dit journalistieke project is dat Taddeo inzoomt op de verlangens van de vrouwen, maar indirect sociale structuren uit de Amerikaanse samenleving toont. Dit is niet hoe vrouwen verlangen, dit is hoe een monogame, heteroseksuele cultuur vrouwen pusht naar mannen te verlangen,' aldus Borrel. Lodewijk Verduin recenseert Robbert Welagens Antoinette. 'Welagen vat de overpeinzingen van zijn verteller in heldere, precieze zinnen. De ingetogen schrijfstijl ondersteunt de meditatieve sfeer van het verhaal en benadrukt de afstandelijkheid van de hoofdpersoon: hij is iemand die de wereld aandachtig gadeslaat, maar zich er niet direct onderdeel van voelt.' En Rosa van Gool las de nieuwe vertaling van Herodotus' Historiën [fragment | recensie]. 'Voor wie de vertaling naast het Grieks wil leggen – leerling, student, classicus, historicus – is Kassies’ letterlijkheid een voordeel. De heldere in- en uitleiding, register, kaarten en eindnoten zijn uitstekend, en dragen bij aan de toegankelijkheid en leesbaarheid van de nieuwe uitgave. Het is bovendien prettig dat de hoeveelheid noten beperkt is; wat binnen een paar seconden online opgezocht kan worden, is er bewust niet in opgenomen.'

De Groene Amsterdammer is elke woensdag al te koop bij het Nieuwscentrum. Athenaeum Boekhandel verzorgt de boekverkoop voor de website van De Groene

Revolutionary road | Richard Yates | 9789029539623
€ 21,99
Revolutionary road | Richard Yates | 9780099518624
€ 12,99
Drie vrouwen | Lisa Taddeo | 9789038807195
€ 21,50
Three women | Taddeo Lisa Taddeo | 9781526611659
€ 19,99
Antoinette | Robbert Welagen | 9789038807430
€ 17,50
Historiën | Herodotus | 9789025309367
€ 57,50
Drie vrouwen | Lisa Taddeo | 9789038807201
€ 12,99
Antoinette | Robbert Welagen | 9789038807447
€ 9,99
MINDBOOKSATH : athenaeum