Niña Weijers, Ottessa Moshfegh, María Gainza, Michael Wolff (de boekbesprekingen in de week van 4 juni 2019)

08 juni 2019
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Onze wekelijkse samenvatting van de recensies in kranten en tijdschriften waarin deze week onder meer aandacht voor Niña Weijers, Ottessa Moshfegh, Michael Wolff, María Gainza, en verder: Willem-Jan Otten, Ilja Leonard Pfeijffer, Casey Cep (Trouw), Ahmed Aboutaleb, Hans Achterhuis, Frans de Waal (de Volkskrant), Mahir Guven, Wouter van Reek, George Packer (Het Parool), David Brooks, Andrew Pettegree en Arthur Der Weduwen (NRC), Bret Easton Ellis, Jonathan Coe, de Brusseprijs (De Groene Amsterdammer), en de Detective- en thrillergids van Vrij Nederland, met D.B. John, Tony Schumacher, Mick Herron, Frederick Forsyth, Felix Weber, Nicolien Mizee, Deon Meyer.

Oudere afleveringen van deze rubriek zijn te raadplegen in ons archief. Tussen rechte haken staan de redactionele items op Athenaeum.nl.

Willem Pekelder sprak Willem-Jan Otten, die voor de Grote Poëzieprijs genomineerd is met Genadeklap; het gesprek gaat over Pinksteren. 'Waarom raakt mij dit zo? Niet zozeer vanwege het spreken in tongen, maar omdat al die verschillende volkeren elkaar opeens kunnen verstaan. Ieder hoort het getuigenis over de Geest in zijn eigen taal. Dat is het onbegrijpelijke van Pinksteren. Dat universele heeft iets verrukkelijks. Dat het er niet toe doet waar je vandaan komt en dat je toch de Geest kan krijgen. Er is geen intakegesprek of examen voor nodig, en je mag je paspoort thuis laten.'

Janita Monna werkte een klein decennium bij het vijftigjarige Poetry International. Ze herinnert zich: 'Zeven dagen lang was er bijna alleen poëzie, dan komt het afscheid en gaat iedereen weer naar zijn eigen land, zijn eigen taal, zijn thuis. Maar niet voordat er cadeaus zijn uitgedeeld, souvenirs van ver, een sjaal uit Egypte, een boek met opdracht uit Ghana, een tas uit Georgië. Of zelfs een paar schoenen. Uit Angola.'

'[Casey] Cep dook in de zaak en komt nu met De moordenaar, de advocaat en de schrijver, een verrassende, ijzersterke combinatie van true crime en biografie,' schrijft Julie Philips over het boek dat de achtergronden van To Kill a Mockingbird onderzoekt. En Wim Boevink las in Ad ten Bosch' De IJssel stroomt feller dan de Amstel [fragment] 'een vermakelijk en vlot geschreven boek, soms gedoopt in enig venijn en met hier en daar een kleine onthulling die misschien nog nuttig is voor biografen', maar vooral: 'Een boek dat boeken lezen doet. Hoeveel mooier kan het zijn.'

Maar het boek van de week is Niña Weijers' Kamers antikamers [fragment]: 'Het zijn complexe, voortvluchtige begrippen en ervaringen die Niña Weijers probeert te vangen. Soms lukt het, soms lukt het niet. [...] Weijers wil iets groots, iets moeilijk grijpbaars: dat alleen al valt in haar boek te prijzen, ze legt een fundamentele menselijke ambitie bloot: de behoefte om zichzelf te begrijpen.'

En in Tijd: Erik Jan Harmens bezocht Ilja Leonard Pfeijffer (Grand Hotel Europa [fragment]) voor de podcast Onverdoofd. Over nuchterheid: 'Veel moeilijker vond ik het psychologische deel. Ik was mijn identiteit kwijt. Het drinken was zo'n deel van mij geworden. Ik wist niet meer hoe ik mezelf moest zijn zonder de drank.' Pfeijffer stelt ook tegenvragen: 'Op een bepaalde manier verbaast het mij dat je mij hierover interviewt, Erik Jan. Het voelt voor mij als iets uit het verleden, ik ben er eerlijk gezegd niet meer mee bezig, met dat niet meer drinken. Terwijl jij nog langer geleden gestopt ben dan ik. Ben je hier nog echt zo mee bezig, zozeer dat je er een serie podcasts aan wil wijden?'

Korter:

 • Beeldboek van de week is Kaarten uit het bejaardentehuis, samengesteld door Sonja van Hamel en Robert Muda.
 • Elias van der Plicht over Tim Birkhead, De fantastische meneer Willughby [fragment]: 'Wat Birkheads studie meer dan de moeite waard maakt, is dat hij met onverholen enthousiasme laat zien hoe bewonderenswaardig het werk van Willughby was.'
 • Joke de Wolf over María Gainza, Zwart licht: 'Hier en daar wat hakkelig, soms wat te uitleggerig. Maar het vertelt wel een verhaal dat nog lang blijft nagonzen, zo herkenbaar en kleurrijk zijn de personages.'
 • Sofie Messeman over Jonas Hassen Khemiri, De papaclausule: 'Een lange, herkenbare en grappige aaneenrijging van dagelijkse "kinderavonturen". Kernachtig tekent Khemiri de vader-zoonrelatie.'
 • Bas Maliepaard over Sarah Crossan, Toffee: 'Aangrijpende versroman. [...] Ontroerend zijn de heldere momenten, waarop Marla plots vraagt wat er met Allisons wang is gebeurd of waarom ze is weggelopen.'
 • In 'Vandaar dit boek' spreekt Marnix Verplancke Luk Van Haute over Japan [fragment]: 'Ik heb te veel boeken gelezen waarin een afstandelijk beeld van de Japanse cultuur en geschiedenis wordt gegeven en die verzanden in algemeenheden en stereotiepen. Zo heb ik het land nooit ervaren en daarom koos ik voor het zuihitsu-genre, een traditionele Japanse essayvorm waarin je dicht bij de persoonlijke ervaring blijft, wars van afgelijnde conclusies. Die zul je dus tevergeefs zoeken in mijn boek.'

De recensies van Trouw verschijnen elke zaterdag in Letter en Geest, en zijn voor abonnees te raadplegen op trouw.nlTrouw is te koop bij het Nieuwscentrum. 

Delen op

€ 19,99
€ 19,99
€ 19,99

 Arjan Peters sprak met Ahmed Aboutaleb, die tekende voor de bloemlezing Lees!, bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Poetry International. Wat poëzie voor hem is: ‘Een toevluchtsoord. Als je helemaal in beslag wordt genomen door wereldse beslommeringen dan kan ik me hiermee afzonderen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik moet presteren. Het is zondagmiddag, het regent een beetje, je hebt een goede stoel, en een krukje waar je je voeten op kunt leggen, een kopje thee naast je. Dan ga je in een dichtbundel bladeren. En dan ben je écht weg. En soms krijg je dan een glimlach; als je een dichter leest die iets heel moois heeft gemaakt.’

'Kamers antikamers [fragment] mist die bravoure en sprankeling [van haar debuut],' vindt Bo van Houwelingen over de nieuwe roman van Niña Weijers. 'Toch kun je stellen dat Weijers ook ditmaal lef toont, door zich niets van de regels aan te trekken en vrijwel plotloos te schrijven. En dat het aan haar talent te danken is dat dit experimentele ratjetoe van jeugdherinneringen, toekomstvisioenen en alternatieve levens niet onleesbaar is. Integendeel: Weijers’ heldere verteltrant zorgt voor de coherentie. Ze geeft haar verteller een dermate sterke stem dat je altijd voelt dat je over háár leest, in welk mogelijk leven je je dan ook maar bevindt.'

'Deze boeken zijn ook interessant,' schrijft de Volkskrant, 'en wel hierom:'

 • Noor de Groot, Queen of Jetlags
 • Stine Jensen & Frank Meester, Hoe voed ik mijn ouders op?
 • Ottessa Moshfegh, Heimwee naar een andere wereld [onze recensie]
 • Sjarrel de Charon, De achterkant van Facebook
 • Marc Jansen, De toekomst die nooit kwam [fragment]
 • O.C. Hooymeijer, De Nieuwe Gids voor de niet-bestaande Vogels van Europa
 • Torbjørn Ekelund, De geschiedenis van het pad
 • Philipp Blom, Een Italiaanse reis. Een zoektocht naar de herkomst van mijn viool

Ranne Hovius prijst Frans de Waals Mama's laatste omhelzing [fragment | onze recensie], als 'opnieuw een begenadigd verteller en dat alleen maakt zijn boek al meer dan de moeite waard. Maar hij heeft ook een boodschap'.

Nog een interview: Michael Persson sprak met Michael Wolff, auteur van Staat van beleg. Trump onder vuur. ‘Het is een tegenverhaal. Het verhaal tot dusver was dat Trump een sterke man is, dat de wateren zich voor hem splijten, dat niemand hem wat kan maken. Mijn boek schetst het tegendeel. [...] Nu zijn we op een punt aanbeland dat ik een beleg noem: elk machtscentrum links van de uiterste rechterflank is erop uit om hem te laten vallen. Ik denk dat zijn positie onhoudbaar is. Dit kan een man met zulke gebreken niet overleven.’

Stephan Sanders ten slotte las Coetzee, een filosofisch leesavontuur, door Hans Achterhuis. 'Achterhuis maakt zijn lef en zelfkritisch vermogen waar.' En: 'De buiging die Achterhuis zo maakt voor Coetzee, valt voor een zeer groot deel hemzelf ook toe.'

De boekrecensies van de Volkskrant verschijnen elke zaterdag in Sir Edmund, en zijn te raadplegen op Volkskrant.nl/boeken - een selectie is slechts voor abonnees toegankelijk. De Volkskrant is te koop bij het Nieuwscentrum.

'Wouter van Reek [...] tekende een wondere wereld geïnspireerd op de Nederlandse graficus M.C. Escher (1898-1972), bekend van zijn lithografieën en houtsneden. Net zoals Escher heeft de prentenboekenmaker een enorme voorliefde voor wiskunde en misleidende vlakvullingen,' schrijft Katarina Schul. Zijn nieuwe boek heet Nadir en Zenith in de wereld van Escher.

Marjolijn De Cocq interviewt Mahir Guven over zijn debuutroman Broer: 'Toen ik in Parijs in een Uber stapte, schoot dit idee me te binnen: wat een goed perspectief om het leven in de banlieues te laten zien. Want ik voeld al lang een kille woede dat de mensen die daar wonen nooit goed worden neergezet, in reportages, in films en boeken; ik wil laten zien dat deze mensen gewoon ménsen zijn en net als mensen gevoelens hebben.' (En ook de vertaler van Guvens straattaal, Carolien Steenbergen, komt aan het woord!)

Recensies. Hans Renders las George Packers biografie van Richard Holbrooke, Our Man. 'In [het] meest ontluisterende deel van de biografie is Packer op zijn best,' schrijft hij. Maar ook: 'Obama, zo zegt Packer, was een technocraat vermomd als visionair. Dit soort beargumenteerde conclusies maken Our Man tot een fascinerend boek, ook al is de biograaf zo nu en dan wat al te beschermend voor Holbrooke.'

 • Dieuwertje Mertens over Joke van Leeuwen, Hee daar mijn twee voeten: 'De bundel is tegelijkertijd vertrouwd én nieuw en past perfect tussen de andere (broekzak)schatten.'
 • Dirk-Jan Arensman over Lauren Groff, Florida: 'Ramp na ramp dreigt of voltrekt zich in Florida. Maar wel vaak in zinnen van een zinderende schoonheid.'
 • Maarten Moll over María Gainza, Zwart licht: Naast een fraaie queeste - vinden is niet het einddoel - is Zwart licht ook een roman over schrijven, over het schrijven van een biografie. [...] Intrigerende roman.'

En voor de vrijdagkrant sprak Marjolijn De Cocq Niña Weijers, wier tweede roman Kamers antikamers [fragment] zojuist verscheen. 'Het is een spel met wat werkelijkheid is en wat fictie is. Ik heb er heel veel dingen in toegelaten die daadwerkelijk aan de hand waren en ik heb me als een spons opgesteld. Ik heb het in een soort realtime geschreven, waardoor het schrijfproces ook onderdeel werd van het verhaal. Het is doorzichtig. Het is niet een verhaal dat zichzelf vertelt, maar ook een verhaal dat zichzelf becommentarieert. Een constructie.' En ging het in haar debuut over kunst, 'nu gaat het over wat literatuur is, wat schrijven is. En wat leven is. Ik wilde er geen hermetisch spiegelpaleis van maken, maar ik wilde wel laten zien hoe het werkt als je het leven vervormt tot geschreven tekst, tot fictie. Hoe je de werkelijkheid geweld aandoet, hoe je je verhalen toe-eigent die niet van jou zijn, hoe je een verhaal van jezelf vervormt', zegt ze.

De boekrecensies van Het Parool verschijnen elke zaterdag. Het Parool is te koop bij het Nieuwscentrum.

Escher | Wouter van Reek | 9789025876913
€ 15,99
Broer | Mahir Guven | 9789026346316
€ 21,99
Our Man | George Packer | 9789000366019
€ 49,99
Zwart licht | María Gainza | 9789057599699
€ 19,99
Kamers antikamers | Niña Weijers | 9789025445614
€ 19,99
Broer | Mahir Guven | 9789026346323
€ 9,99
Grand frère | Guven, Mahir | 9782253074366
€ 9,99
Our Man | George Packer | 9789000366026
€ 19,99
Our Man | George Packer | 9781910702925
€ 31,99
Zwart licht | María Gainza | 9789057599705
€ 9,99
Florida | Lauren Groff | 9789403150505
€ 23,99
Florida | Lauren Groff | 9789403154909
€ 9,99

Bart Funnekotter las drie boeken over D-day:

 • Peter Caddick-Adams, Sand & Steel: A new History of D-Day: 'Caddick-Adams heeft duidelijk een nieuw, allesomvattend standaardwerk over D-Day willen schrijven. Daarin is hij nét niet helemaal geslaagd.'
 • James Holland, Normandy ’44: D-Day and the Epic 77-Day Battle for France: Holland was de afgelopen dagen bij de herdenkingen in Engeland en Normandië [...]. Hij sprak er met de laatste veteranen, die "terecht als koningen werden behandeld". Met Normandy ’44 heeft hij een passend monument voor deze mannen opgericht.
 • Alex Kershaw, De invasie. De onvergetelijke geschiedenis van de helden van D-day: 'Kershaw baseert zijn beschrijvingen op tientallen ooggetuigenverslagen. Anders dan gebruikelijk citeert hij daaruit vaak niet letterlijk, maar combineert hij als alwetende verteller verschillende getuigenissen tot één verhaal. Deze passages zijn dicht geannoteerd, dus de lezer weet wat zijn bronnen zijn. Het probleem is wel dat als er een keer geen noot staat bij een beschrijving van wat iemand ziet, denkt of voelt, je je wel meteen afvraagt waar die informatie vandaan komt.'

Thomas de Veen bespreekt verder Kamers antikamers, de nieuwe roman van Niña Weijers [fragment]. Volgens hem 'geen boek voor wie geen geduld heeft met zwaarwichtig autofictioneel essayerende millennialschrijvers, die overpeinzing boven levenservaring stellen'. 'Weijers voegt zich liever naar de werkelijkheid die rafelig en onaf is, dan dat ze zich conformeert aan een narratief dat afgerond maar onwaarachtig voelt. En precies die houding, en de verantwoordelijkheid die die vrijheid met zich meebrengt, is ook het onderwerp van de roman. Zo vorm je Kamers antikamers zelf tot een geheel, tot een rijk boek, gravend zonder dat je precies weet welke schat je zult vinden. Het gaat om het zoeken, om het verkennen, om de onreduceerbare ervaring.' Van Wouter van Noort een stuk over David Brooks' The Second Mountain: The Quest for a Moral Life. 'Elkaar weer eens stevig vastpakken, diepe, betekenisvolle verbindingen aangaan met anderen in je directe omgeving en wat minder aan jezelf denken is volgens Brooks het beste tegengif. Dat is een overtuigend pleidooi. Wat kan het voor kwaad om dit gewoon eens uit te proberen?' schrijft hij.

René van Stipriaan wijdt een bespreking aan De boekhandel van de wereld van Andrew Pettegree & Arthur Der Weduwen [fragment | recensie]. 'De boekhandel van de wereld bevat een aantal baanbrekende hoofdstukken, zoals die over de nogal conjunctuurgevoelige handel in atlassen en reisboeken, of over de juist stabiele en onverzadigbare markt voor religieus drukwerk, of de opportunistische markt voor pamfletten, waar het in tijden van politieke spanningen soms erg makkelijk geld verdienen was. Mooi opgeschreven, fonkelend van de prachtige details. [...] Toch heeft het boek iets onevenwichtigs. Af en toe slaan de auteurs bijna van het ene moment op het andere op hol.' En Jonas Kooyman sprak met Ottessa Moshfegh, van wie onlangs de verhalenbundel Heimwee naar een andere wereld verscheen [recensie]. 'Ik zou niet zeggen dat ik een nihilist ben, maar er is veel bullshit. Alledaagse obsessies, kabeltelevisie, conformisme, voldoen aan verwachtingen. Nirvana liet mij zien dat er meer waarde zit in het reiken naar iets diepgaands. In mijn tienerjaren en als twintiger gaf ik hier echt om. Nu ben ik er wat boeddhistischer over, ik kan sommige van de dingen die ik net noemde nu vermakelijk vinden. En de dingen die mij niet vermaken, negeer ik volledig,' zegt Moshfegh onder meer in het interview.

Korter:

 • Judith Eiselin over Anne Moraal, Honden huilen niet [fragment]: 'subtiliteit is de grootste kwaliteit van het boek. Moraal vervalt niet in een gemakzuchtig sjabloon van hoe haar hoofdpersoon tot inkeer komt.'
 • Roos van Rijswijk over Danzy Senna, Nieuwe mensen: 'De manier [...] waarop de auteur (schijnbare) tegenstellingen bevraagt en bespot, met clichés speelt (de tragiek van "nergens bij horen", de witte en zwarte stereotypes), en de manier waarop ze een personage neerzet dat met gestrekt been haar eventuele ondergang tegemoet chagrijnt, is bijzonder prettig. En even ongemakkelijk.'
 • Obe Alkema over Marieke Lucas Rijneveld, Fantoommerrie [fragment]: 'Het is het repetitieve van Rijnevelds poëzie dat mij bezighoudt, omdat dat iets vertelt over de manieren waarop trauma, verlies en rouw werken. Alleen staan deze concentrische gedichten zulke reflecties niet toe, omdat ze voorgeprogrammeerd zijn om ervaren te worden. Ze kunnen maar op één manier gelezen worden, namelijk door je erin onder te dompelen en je te laten grijpen door de schaduwen die erin samenscholen.'
 • Sebastiaan Kort over Rebekka W.R. Bremmer, De maan danst op het erf van de doden [fragment]: 'Het hele punt is dat je nooit de indruk krijgt dat Bremmer iets wil compliceren, dat ze een situatie schept waarin iets begint te schuren.'
 • Bas Blokker over Michael Wolff, Staat van beleg. Trump onder vuur: 'Zolang Wolff niet de documenten zelf toont, blijft van Siege over wat van Fire and Fury overbleef: veel stoom, weinig kokend water.'
 • Rob van den Berg over Rosanne Hertzberger, Het grote niets: 'een warrig en lang uitgesponnen betoog over meditatie en mindfulness en het (vaak aan alle kanten rammelende) onderzoek naar de effecten daarvan op de mens.'

De boekrecensies van NRC Handelsblad verschijnen elke vrijdag in Boeken, en zijn voor abonnees te raadplegen op Nrc.nl. NRC Handelsblad is te koop bij het Nieuwscentrum.

In  De Groene Amsterdammer deze week ten eerste aandacht voor Bret Easton Ellis' Wit. 'Net zoals de wereld in essentie niet veranderd is […] is ook Bret Easton Ellis dat niet. Het beeld dat opdoemt uit Wit is dan ook een beeld van een man die bovenal hunkert naar acceptatie en verbinding zoekt. Ik bewonder hem nog steeds,' schrijft Marian Donner. Graa Boomsma las Klein Engeland van Jonathan Coe [recensie]. Coe schreef een politieke familieroman die veel wegheeft van Benjamins mislukte megaroman Onrust, die in Klein Engeland wordt gefileerd,' aldus Boomsma.


15 juni wordt de Brusseprijs uitgereikt voor het beste journalistieke boek. Op de shortlist: Thomas Rueb met Laura H. Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer [recensie], Arjen van Veelen met Amerikanen lopen niet: Leven in het hart van de VS [recensie], Peter Giesen met Retour de France, Chris De Stoop met Wanneer het water breekt, en Marcel Haenen met De bokser. Het leven van Max Moszkowicz. Irene van der Linde las Wanneer het water breekt : 'Hij maakt van vluchtelingen weer mensen. Dat maakt het boek ook relevant voor het heden.' Over Peter Giesens Retour de France schrijft Rosa van Gool: 'Retour de France [geeft] knap inzicht in de cultuur van een complex en veelvormig land, dat in deze tijd van globalisering nog altijd het liefst met een been in het verleden blijft staan.' En Chris van der Heijden over De bokser. Het leven van Max Moszkowicz: 'Het is als een buiging voor het verleden dat niet wijken wil, met voor het heden andere gevolgen dan de gebruikelijke.'

De Groene Amsterdammer is elke woensdag al te koop bij het Nieuwscentrum. Athenaeum Boekhandel verzorgt de boekverkoop voor de website van De Groene

Wit | Bret Easton Ellis | 9789026348013
€ 20,99
Klein Engeland | Jonathan Coe | 9789403149004
€ 24,99
Laura H. | Thomas Rueb | 9789492478573
€ 26,99
Retour de France | Peter Giesen | 9789400407251
€ 19,99
De bokser | Marcel Haenen | 9789021418674
€ 12,99
Wit | Bret Easton Ellis | 9789026348020
€ 12,99
Klein Engeland | Jonathan Coe | 9789403153100
€ 11,99
Laura H. | Thomas Rueb | 9789492478849
€ 14,99
Retour de France | Peter Giesen | 9789400404564
€ 9,99
De bokser | Marcel Haenen | 9789021408071
€ 8,99
De bokser | Marcel Haenen | 9789021408064
€ 15,00

De veertigste Detective- en Thrillergids! De jury onder leiding van Jan van Mersbergen koos voor D.B. Johns Ster van het Noorden als thriller van het jaar: 'D.B. John doet vrijwel alles goed,' schrijft de jury. 'Alles wordt spannend als mensen continu vechten om te overleven. En dan giet John zijn verhaal nog in een reuzespannende plot die vanuit verschillende perspectieven wordt verteld.'

De andere vijfsterrentitels waren:

 • Tony Schumacher, De Britse leeuw: 'Schumacher is zeer bedreven in het neerzetten van spannende scènes: wie zijn boek leest, ziet een actiefilm in het hoofd.'
 • Mick Herron, Dode leeuwen: 'Zo bar en geestig is de MI5 nog nooit verbeeld.'
 • Frederick Forsyth, De Vos: 'Een klassieke spionageroman over de Britse geheime dienst.'
 • Felix Weber, Genadeschot: 'Een fraaie kennismaking met het Zuid-Amerika van na WO II.'
 • Nicolien Mizee, Moord op de moestuin [fragment]: 'Het staat nét te ver van een thriller af om Thriller van het Jaar te worden, maar verdient een eervolle vermelding.'
 • Deon Meyer, Prooi: 'Alles is goed aan dit boek: de manier waarop de plot is geconstrueerd, de dosering van informatie, doeltreffende schrijfstijl met messcherpe dialogen. [...] Prooi doet niet onder voor de winnaar. Over de winnaar zijn we alleen maar nóg enthousiaster omdat die ons liet kennismaken met een voorheen onbekende wereld.'

In totaal bespreekt VN 314 thrillers, waarvan we hieronder de 62 viersterrenthrillers hebben gezet. Maar er staat ook een verhaal in van Frederik Baas, 'De actrice, de schrijver en de hoofdredacteur. Moord op de Raamgracht', en een essay van Marijn van der Jagt over true crime. 'We hebben verdachten, slachtoffers, veroordeelden, hun familieleden, vrienden en buren leren kennen. Maar als de hoofdpersonen schuldig zijn bevonden, is nog altijd niet duidelijk of dit terecht is. [...] Misschien is het stomvervelende werk van de politie, waar Colin Dexter zo badinerend over deed, toch ingewikkelder dan gedacht.' En een reportage door Gerard Janssen: 'Meespeuren met Bellingcat'.

De viersterrentitels:

 • Maria Adolfsson, Doggerland: Misleiding
 • Cristina Alger, De vrouw van de bankier
 • Linwood Barclay, Niemand hoort het
 • J.D. Barker, Horen, zien, zwijgen
 • Benny Baudewyns, Het Tati-syndroom
 • Belinda Bauer, De ziener
 • Belinda Bauer, Blinde drift
 • Leo Benedictus, Wie zwijgt
 • Louise Boije af Gennäs, Schijndood
 • Cilla & Rolf Börjlind, Koudvuur
 • Steinar Bragi, Ik zal straffen
 • Ronald van den Broek, Mijn kartonnen broer
 • Anna Burns, Melkboer [onze recensie | fragment]
 • J.L. Butler, Obsessie
 • Andrea Camilleri, De dans van de meeuw
 • Steve Cavanagh, De getuige
 • Steve Cavanagh, Derti3n
 • Eugen O. Chirovici, Nacht in Parijs
 • Daniel Cole, De wolven
 • Michael Connelly, Twee soorten waarheid
 • Michael Connelly, In de stilte van de nacht
 • Ellison Cooper, Gekooid
 • C.J. Daugherty, De echomoorden
 • J.P. Delaney, Geloof mij
 • Sandrine Destombes, Het dubbele geheim van de familie Lessage
 • Mick Finlay, De moordput
 • Robert Galbraith, Witte dood
 • Frank Goldammer, De vuurstorm
 • Camilla Grebe, Dagboek van mijn verdwijning
 • Jane Harper, Verlaten
 • Julia Heaberin, Vergeet me niet
 • Chris Houtman, Het negende gebod
 • Chris Houtman, Getal van het beest
 • Gregg Hurwitz, De president
 • Conn Iggulden, De valk van Sparta
 • Philip Kerr, Metropolis
 • Volker Kutscher, Schaduw over Berlijn
 • Donna Leon, Wat niet verdwijnt
 • Laura Lippman, Wie er breekt
 • Atticka Locke, Bluebird, bluebird
 • Sabri Louatah, Een familiereünie
 • Anders de la Motte, Herfstdaden
 • Håkan Nesser, De vereniging van linkshandigen
 • Mike Nicol, Kaapse corruptie
 • Alex North, De fluisterman
 • Thomas Olde Heuvelt, Echo
 • Martin Österdahl, Dodenlijst
 • James Patterson & Howard Roughan, Moordspel
 • Sarah Perry, Melmoth [fragment]
 • Malin Persson Giolito, In dromen lieg je niet
 • Lynda La Plante, Weduwen
 • Robert Pollack, De Taak [fragment | Boekengidsrecensie]
 • Michael Robotham, De andere vrouw
 • Consuelo Roland, Lady Limbo
 • Ahmed Saadawi, Frankenstein in Bagdad
 • Riley Sager, Mijn laatste leugen
 • Daniel Silva, Het huis der spionnen
 • Karin Slaughter, Laatste weduwe
 • Jo Spain, Ik beken
 • Simone St. James, Gebroken meisjes
 • Catherine Steadman, De duik
 • Søren Sveistrup, Oktober [fragment | boekverkopersbespreking]
 • Bo Svernström, Wie zint op wraak
 • Ilaria Tuti, Kind 39
 • Emma Viskic, Resurrection Bay
 • David Walton, De plaag
 • Ruth Ware, De dood van mevrouw Westaway
 • Don Winslow, De grens

Vrij Nederland verschijnt elke maand; elk kwartaal verschijnt er een special. Vrij Nederland is te koop bij het Nieuwscentrum.

Ster van het Noorden | D.B. John | 9789403118703
€ 20,99
Ster van het Noorden | D.B. John | 9789403128009
€ 4,99
Star of the north | D B John | 9781784708184
€ 12,99
De britse Leeuw | Tony Schumacher | 9789022582909
€ 19,99
De britse Leeuw | Tony Schumacher | 9789402310405
€ 12,99
Dode leeuwen | Mick Herron | 9789044635447
€ 24,99
Dode leeuwen | Mick Herron | 9789044635454
€ 14,99
De Vos | Frederick Forsyth | 9789400510296
€ 20,99
De Vos | Frederick Forsyth | 9789044977394
€ 4,99
Fox | Frederick Forsyth | 9780552176286
€ 10,99
Genadeschot | Felix Weber | 9789022583807
€ 19,99
Genadeschot | Felix Weber | 9789402311655
€ 12,99
Prooi | Deon Meyer | 9789400508392
€ 21,99
Prooi | Deon Meyer | 9789044976021
€ 4,99
Misleiding | Maria Adolfsson | 9789024582402
€ 20,99
Niemand hoort het | Linwood Barclay | 9789022586501
€ 15,00
Het Tati-syndroom | Benny Baudewyns | 9789460016622
€ 12,50
De ziener | Belinda Bauer | 9789400510746
€ 20,99
Blinde drift | Belinda Bauer | 9789400507647
€ 20,99
Wie zwijgt | Leo Benedictus | 9789046823613
€ 20,00
Ik zal straffen | Steinar Bragi | 9789401609845
€ 20,99
Melkboer | Anna Burns | 9789044640793
€ 19,99
Melkboer | Anna Burns | 9789044640809
€ 11,99
Milkman | Anna Burns | 9780571338757
€ 11,99
Obsessie | J.L. Butler | 9789402731200
€ 21,99
Dertien | Steve Cavanagh | 9789024583669
€ 5,00
De wolven | Daniel Cole | 9789024576029
€ 20,99
Geloof mij | J.P. Delaney | 9789403132303
€ 19,99
De moordput | Mick Finlay | 9789402702644
€ 18,99
Witte dood | Robert Galbraith | 9789022585849
€ 22,99
De vuurstorm | Frank Goldammer | 9789403147208
€ 19,99
Verlaten | Jane Harper | 9789400510821
€ 20,99
Vergeet me niet | Julia Heaberlin | 9789400509542
€ 20,99
Het negende gebod | Chris Houtman | 9789045215686
€ 10,00
Getal van het beest | Chris Houtman | 9789045217512
€ 17,99
De president | Gregg Hurwitz | 9789400510692
€ 20,99
De valk van Sparta | Conn Iggulden | 9789024584048
€ 22,99
Metropolis | Philip Kerr | 9789022586143
€ 21,99
Wat niet verdwijnt | Donna Leon | 9789403120607
€ 20,99
Wie er breekt | Laura Lippman | 9789022584200
€ 19,99
Bluebird, bluebird | Attica Locke | 9789021416489
€ 20,99
Een familiereünie | Sabri Louatah | 9789024574315
€ 22,99
Herfstdaden | Anders de la Motte | 9789044540536
€ 23,99
Kaapse corruptie | Mike Nicol | 9789044541663
€ 20,99
De fluisterman | Alex North | 9789026346095
€ 20,99
Echo | Thomas Olde Heuvelt | 9789024567942
€ 16,99
Moordspel | James Patterson | 9789403120508
€ 20,99
Weduwen | Lynda la Plante | 9789045212401
€ 19,99
De Taak | Robert Pollack | 9789026346019
€ 20,99
De Taak | Robert Pollack | 9789026346026
€ 12,99
De andere vrouw | Michael Robotham | 9789403133706
€ 20,99
Lady Limbo | Consuelo Roland | 9789045213699
€ 22,99
Mijn laatste leugen | Riley Sager | 9789026341861
€ 20,99
Laatste weduwe | Karin Slaughter | 9789402703474
€ 25,99
De duik | Catherine Steadman | 9789045216232
€ 10,00
Oktober | Søren Sveistrup | 9789400510340
€ 20,99
Oktober | Søren Sveistrup | 9789044977431
€ 4,99
Wie zint op wraak | Bo Svernström | 9789402730609
€ 17,99
Kind 39 | Ilaria Tuti | 9789401609951
€ 20,99
Resurrection Bay | Emma Viskic | 9789024583683
€ 19,99
De plaag | David Walton | 9789045216638
€ 21,50
De grens | Don Winslow | 9789402702668
€ 22,99
pro-mbooks1 : athenaeum