Recensieoverzicht: Doeschka Meijsing, Ian Buruma, Laurent Binet, Max Porter (6 april 2016)

11 april 2016
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Op de boekenpagina's: Doeschka Meijsing, Laurent Binet, Ian Buruma, Max Porter, Graham Swift en verder: Jurriën Rood, Erik Menkveld (Trouw), Paulien Cornelisse, Gerard Reve, Penelope Mortimer (de Volkskrant), Yannick Dangre, Hilary Mantel (De Morgen), Cólm Tóibin, Ramsey Nasr, Jon Krakauer (De Standaard), Bertram Koeleman (NRC), Sebastian Fitzek, Henry James (Het Parool), Max Porter, Bas de Gaay Fortman (Elsevier), Ian Buruma, Michael Tedja, Allard Schröder (De Groene Amsterdammer), Mensje van Keulen en Stella Bergsma (Vrij Nederland).

Oudere afleveringen van deze rubriek zijn te raadplegen in ons archief. Ook de Vlaamse kranten en weekbladen worden, elke maandag of dinsdag, opgenomen in het overzicht, met dank aan Johan Eeckhout. De titels verwijzen naar de fysieke boeken; tussen rechte haken staan e-books, gebonden en oorspronkelijke edities, en redactionele items op Athenaeum.nl.

Trouw - logo bij links naar recensies

In Letter & Geest interviewt Marc van Dijk filosoof Jurriën Rood, die zich verdiepte in Pegida in De kwestie Pegida. 'Grof gezegd - in mijn boek werk ik dat uit - komt de dreiging van binnenuit en van buitenaf. Van binnenuit: doordat wij ons vermogen lijken uit te hollen om naar elkaar te luisteren en constructief te discussiëren. Politiek wordt dagelijks gebracht als een wedstrijd met winnaars en verliezers, en zo scherp mogelijk geëxpliciteerde tegenstellingen. Wat verloren gaat is het zoeken naar de grootste gemene deler. Dat is gevaarlijk voor de democratie.'

Janita Monna opent het recensiedeel met een lovend stuk over Erik Menkvelds Verzamelde gedichten [leesfragment], waarin ze 'diezelfde opgeruimde stem [aantreft] die al vanaf het begin in Menkvelds gedichten klonk. Die stem vol leven, vol muziek, vol humor en toch nooit zomaar luchtigjes of alleen maar voor de lol. Die grote vragen en extatische momenten aan huiselijkheid paarde. Een stem vol nieuwsgierigheid, die in pogingen het andere of de ander wezenlijk te begrijpen'.

Dan Rob Schouten, die net als Arjan Peters en Arjen Fortuin Doeschka Meijsings dagboeken las, En liefde in mindere mate. Dagboeken 1961-1987 [leesfragment]. 'Hoewel het al met al een nogal deprimerend verslag van een echt schrijversleven is, valt er toch ook veel te genieten in deze dagboeken; ongemerkt geeft Meijsing een even kritisch als empathisch beeld van intellectueel leven in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, van de worsteling van iemand die bewust en rationeel probeert te leven, maar telkens wordt meegesleept door emoties en romantiek.'

Paul van der Steen is gemengd over A.C. Graylings De tijd van het genie [e-book] ('Grayling schreef een enerverende geschiedenis over denken en durven denken.'), Jann Ruyters prijst Roos van Rijswijks romandebuut Onheilig e-book | leesfragment] ('weerbarstiger, omdat in haar verhaal de kloof extremere, onaangepaste trekjes krijgt', 'heldere, secure zinnen'), Beeldboek van de week is JonArno Lawsons Blommetjes, en Ger Leppers is even gemengd als Wineke de Boer over Catherine Millets Een droomjeugd [e-book] ('Dat Een droomjeugd deze lezer vol bewondering voor haar opmerkingsgave, maar tegelijk wat onbevredigd achterlaat, komt denk ik doordat Catherine Millet iets te goed wist wat ze wel en wat ze niet kwijt wilde in haar boek. De confrontatie met het verleden had avontuurlijker mogen uitvallen. Toch is het een interessant boek.').

Abdelkader Benali licht zijn Brief aan mijn dochter [e-book] toe: 'Het schrijven van een brief aan mijn dochter is eigenlijk begonnen uit een gebrek aan gevoel, uit een verlangen om erbij te zijn. Ik wilde de afstand die er was overbruggen. Ik wilde wat ik ervoer, wat het voor ons betekende, op papier vastgelegd hebben. Ik was op zoek naar intimiteit.'

Graham Swift dan. Gerwin van der Werf overlaadt Swifts 'volmaakte vertelling' Moeders zondag [Mothering Sunday] net als Hans Bouman en Rob van Essen met lof. 'Net als een sprookje gaat dit boek niet zozeer om het verhaal, maar om het vertellen zelf. En dat vertellen doet Swift wondermooi, in een taal die golft, muziek maakt, meedeint met zijn hoofdpersoon, op het ritme van die lome zondag, een taal vol bezwerende herhalingen die langzaam vol betekenis lopen.'

Sofie Messeman over Jan Guillou's Blauwe ster [e-book] ('een roman die ondanks zijn spionage-achtige spanning gebaseerd is op een bikkelharde werkelijkheid'), Monique de Heer over Patricia Snels De violiste [e-book] ('spannende thriller' met aangename achtergrond: de klassieke muziek), Ronald de Rooy over Nicola Lagioia's De wreedheid [e-book | toelichting door de vertaler] ('Toegegeven: de barokke stijl en de complexe structuur werpen voor sommige lezers mogelijk drempels op. Maar de roman levert wel een ijzingwekkende schets van de oude en nieuwe problemen die het Zuiden teisteren.'), en Bas Maliepaard ten slotte over Martijn Niemeijers Wat niemand ziet [e-book] ('De vlotte afwikkeling van het verhaal en vooral de manier waarop Ros met de dood van haar ouders omgaat overtuigen psychologisch niet helemaal, maar Niemeijer laat wel een veelbelovende nieuwe stem horen.').

De boekrecensies van Trouw verschijnen elke zaterdag in Letter en Geest, en zijn voor abonnees te raadplegen op trouw.nl. Trouw is te koop bij het Nieuwscentrum.

de Volkskrant - logo bij links recensies

In het Magazine interviewt Sara Berkeljon Paulien Cornelisse over De verwarde cavia [e-book]: 'Het boek staat vol met vrij erge kantoorsituaties, maar ik heb helemaal niets tegen een kantoor. Een kantoor kan een prettige plek zijn. Cavia is dol op haar post-its, punaises en paperclips. Dat zou ik dus ook héél erg hebben. Ik koop graag pennen. Ik hou erg van kantoorboekhandels en van kunstenaarsbenodigdhedenwinkels.'

Gerard Reve overleed tien jaar geleden en hij raakt vergeten, 'hoogste tijd, kortom, voor een cursus Reve voor beginners', leidt Wilma de Rek in. De Reve-lezers van de bijlage introduceren:

 • Remco Meijer over De Avonden (Waarom werkt het boek? 'Simon Vestdijk beantwoordde die vraag indirect door te wijzen op de "bevrijdende humor" en het "zeldzaam navrante slot, dat de gehele roman draagt". Vaak is ook gewezen op de kracht van de herhaling in het boek, zoals de voortdurend gemaakte grappen over kaalheid en de terugkerende dromen. [...] De Avonden is het waard opgemerkt te blijven.')
 • Arjan Peters over zijn brieven Nader tot u ('Een openhartige brief, inzonderheid een van Gerard Reve, is een ontmoeting waar geen e-mail, sms of tweet bij in de buurt komt.')
 • Aleid Truijens over Reve en seks ('Dat de allereerste publieke homo in Nederland een ongewone schrijver was, die een ingewikkeld seksueel programma en een particuliere religie voorstond, was misschien iets te veel rariteit ineens. Het werd niet begrepen, en de schrijver ging de pias uithangen.')
 • Peters over Reve en taal ('Niemand die zulke klassieke, uitvoerige zinnen kan schrijven zonder dat je de draad kwijtraakt. Niemand die zijn kwellende herinneringen en brandende verlangens zo zorgvuldig heeft gestileerd, en van wie je ook het eeuwige geoudehoer blijvend kunt waarderen.')
 • Truijens over Reve en de Grote Drie ('Mulisch, de langst levende, werd als enige uitgeluid als een Groot Schrijver; het leek wel een staatsbegrafenis. Hermans bleef beroemd om zijn bijtende polemieken. Maar Reve sprak tot het hart van zijn lezers, hompelaars en tobbers zoals hij. Een schrijver van "warme mensenboeken".')
 • Erik van den Berg over Reve en tv ('In talkshows en portretten voelde hij de eisen van het medium zo goed aan, dat hem in 1969 een complete avondvullende show cadeau werd gedaan.')
 • Meijer over Reve en de wanen ('Reve schreef zijn kwalen toe aan het solitaire bestaan dat het schrijverschap per definitie is en het besef waarvan zijn werk ten diepste doordrongen is: de mens is in beginsel eenzaam, daar helpt geen lieve moeder aan.')

Ook bij de Volkskrant een groot interview met Laurent Binet (De zevende functie van taal verscheen [e-book | La septième fonction du langage | recensie]. Peter Giesen sprak hem. 'Er zit een komische dimensie in mijn boek. Maar het is veel meer dan een grap. Er zit heel wat filosofie in. Ik had de ambitie om tegelijkertijd een theoretisch boek te schrijven en een roman policier waarbij je zin hebt om bladzijden om te slaan. Daardoor hebben sommige critici gezegd dat het boek een goedkope grap is, andere dat het veel te ingewikkeld was. Dat is de prijs die ik voor mijn ambitie heb moeten betalen.'

Jannah Loontjens dan. Ze las Penelope Mortimers De pompoeneter [e-book | The Pumpkin Eater | leesfragment] ('Het is deze afhankelijkheid, die ook in haar vereenzelviging met zijn achternaam tot uiting komt, die zo ongenadig is neergezet dat je het er benauwd van krijgt.'), en Sander van Walsum Robert K. Wittman & David Kinney, Dagboek van de duivel. De jacht op de verloren gewaande papieren van nazi-ideoloog Alfred Rosenberg [e-book] ('een enigszins raadselachtig boek over een man die te eenduidig fout was om raadselachtig te zijn').

Ook Arjan Peters las Doeschka Meijsings En liefde in mindere mate. Dagboeken 1961-1987 [leesfragment]. 'Als tiener al formuleert ze haar aantekeningen fraai en zuiver. Zeker, ook Doeschka Meijsing is een bakvis geweest, maar dan een die haar eigen situatie en sores met literaire vormkracht verwoordde.' En Hans Bouman is net als Rob van Essen in NRC lyrisch over Graham Swift Moeders zondag [Mothering Sunday] ('Dit is Graham Swift op de toppen van zijn kunnen: een zeldzaam trefzekere combinatie van een elegie om het verleden en een lofzang op de toekomst, in een boek dat tintelt van vitaliteit.').

Maarten Doorman prijst Jürgen Habermas' De structuurverandering van het publieke domein ('Hoe gedateerd zijn voorbeelden en zijn filosofisch jargon soms mogen zijn, de inzet van het boek blijft schrikbarend actueel.') en Clara van de Wiel duikt in de hitmachine die John Seabrook analyseerde in The Song Machine: Inside the Hit Factory ('In Seabrooks boek stikt het van de geweldige anekdotes [...]. De vele zijwegen die hij inslaat zijn soms wat overbodig, maar Seabrook schrijft met oprechte ver- en zelfs bewondering over de hitspuwende Zweden, die erin geslaagd zijn de hele wereld mee te laten blèren.').

Korte besprekingen:

 • Martijn van Calmthout over Sebastiaan de Vet, Praktisch planeetonderzoek voor de zaterdagochtend [e-book] ('En omgekeerd maakt het de verre planeten ook veel invoelbaarder dan in de meeste sterrenkundige verhalen aan de hand is. De Vet grossiert in zulke overeenkomsten, soms letterlijk vanuit het betreffende gebied, waar hij veldwerk doet en excursies leidt. En het zijn eye-openers.')
 • Désanne van Brederode over Michel Bronzwaer en Joost van der Net (red.), 500 jaar Utopia ('nodigt uit tot herlezing van More, tot nadere verdieping in de werken van de tijdgenoten Erasmus en Machiavelli, en zelfs tot een aandachtiger beschouwing van het Lam Gods van de schilder Jan van Eyck')
 • Daniëlle Serdijn over Gie Bogaerts Roosevelt [e-book | leesfragment] ('Roosevelt is een ode aan het leven in de stad, alle kleine verhalen die zich er afspelen vertellen samen het grote. Een beproefd concept.')
 • Bard van de Wijer over Bas van Putten, Geluk is een auto. De autogids voor liefhebbers [e-book] ('Van Putten sabelt neer of hemelt op zoals weinig autoschrijvers dat kunnen.')
 • Wineke de Boer over Catherine Millet, Een droomjeugd [e-book] ('Een boek met herinneringen van Catherine Millet, soms herkenbaar, soms niet, helder en beeldend opgeschreven, zonder uitleggerig te willen zijn of verklaringen te willen geven voor wat er later kwam.')

De boekrecensies van de Volkskrant verschijnen elke zaterdag in Sir Edmund, en zijn te raadplegen op volkskrant.nl/boeken - een selectie is slechts voor abonnees toegankelijk. De Volkskrant is te koop bij het Nieuwscentrum.

De Morgen - logo

In de Morgen Boeken schuift Dirk Leyman aan bij het gesprek tussen Jeroen Brouwers en Yannick Dangre. De schrijvers troffen elkaar naar aanleiding van de nieuwe roman van Dangre, de familiesaga De idioot en de tederheid [leesfragment].

Met De geest geven [e-book] neemt Hilary Mantel je mee ‘langs privégeesten: haar vader, stiefvader, nooit geboren kinderen, ongeschreven verhalen, en (on)gerealiseerde alter ego’s’ schrijft Sofie De Smyter die de vertaalde memoires duidt als ‘een van de beste werken die u in dit jaar zult (her)lezen’. Martijn van Calmthout signaleert het vulgariserende Einsteins gelijk. Een abc van zwaartekrachtgolven van wetenschapsjournalist Govert Schilling. Met Ik ben Radar [e-book] schreef Ralf Larsen opnieuw een roman die de wereld wil omspannen, merkt Marnix Verplancke op. Maar deze gooi naar de Great American Novel liet de recensent een beetje verdwaasd en teleurgesteld achter, ‘de wereld is te groot om in één boek te beschrijven’.

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Emile Verhaeren stierf. Het feit dat de Vlaamse dichter in het Frans schreef, fnuikte lang de interesse voor zijn werk, maar volgens Paul Demets zet Koen Stassijns met de door hem samengestelde en vertaalde bloemlezing Veerman de symbolist weer op de kaart: ‘In de beste gedichten van Emile Verhaeren zit een onstuimige, vitale dynamiek.’ En een jammergenoeg  naamloze recensie over Ian Buruma’s Hun beloofde land: Mijn grootouders in tijden van liefde en oorlog [e-book | Their Promised Land | leesfragment], die ‘blijft zelf voorzichtig als de brieven aan duidelijkheid niets te wensen overlaten’ en schreef ‘een gulhartig en integer eerbetoon’.

De korte stukjes uit In een notendop :

De boekrecensies van De Morgen verschijnen elke woensdag in de bijlage Boeken. De Morgen is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

De Standaard - logo

In zijn debuut Verdriet is het ding met veren van Max Porter [e-book | Grief is the thing with feathers | leesfragment] gebruikt Max Porter het gegeven van zijn vaders dood. Kathy Mathys vindt het haast een wonder dat de schrijver in kort bestek ‘zoveel registers bespeelt zonder de controle te verliezen’ en besluit: ‘dit vernuftige debuut laat zien dat verdriet veelvorming is en dat het een lange adem heeft. Porter ontroert en verrast met zijn fabelnovelle’.  Kathy Mathys interviewt ook Colm Toibin over Nora [e-book | Nora Webster | recensie], een roman waar hij  met tussenpozen twaalf jaar aan werkte en die geïnspireerd is door zijn moeder, die jong weduwe werd en vier kinderen opvoedde. Het was de schrijver er erg om te doen dat de lezer zich met zijn hoofdpersonage kon vereenzelvigen: ‘Er wordt gezegd dat de stijl eenvoudig is. dat komt doordat ik geen woorden wilde gebruiken die zij niet zou kiezen. Ik wilde enkel de taal die mijn moeder zou hebben gesproken.’

Maria Vlaar vond levendigheid en  hilarische scènes in Mohammed Benzakours De koning komt [e-book] maar de schrijver dist uiteindelijk te veel van hetzelfde op, ‘met honderd pagina’s minder was De koning komt een scherpe satire over een man met dubbele moraal geweest’.  Ramsey Nasr schreef voor Toneelgroep Amsterdam de monoloog De andere stem [e-book] waarin de telefonerende vrouw uit Jean Cocteaus La voix humane van repliek wordt gediend – ‘vinnig en onderhoudend’ concludeert Mark Cloostermans. En Marc Reynebeau signaleert een nieuw deel uit de Boontjesreeks, Boontjes 1969 en vermeldt ook de door Els Van Dammes geëditeerde Literaire kritiek van Richard Minne in ‘Het Geestesleven’. En Inge Ghijs trok met bioloog Dirk Draulans door de Wase polder die hij als bewoner observeert en beschrijft in In de putten. Natuurdagboek uit een conflictlandschap. En in ‘Boek van de week’ een stuk van John Vervoort over Jon Krakauers Missoula [e-book | Engelse editie], Krakauers reportage over de golf van verkrachtingen op een Amerikaanse campus ‘is een ernstige journalistieke studie over een maatschappelijk probleem dat dringend aangepakt moet worden [...] een noodzakelijk boek’.

De boekrecensies van De Standaard verschijnen elke vrijdag in de bijlage De Standaard der Letteren. De Standaard is ook te koop - op dezelfde dag - bij het Nieuwscentrum.

NRC Handelsblad - logo bij links naar recensies

Arjen Fortuin las het eerste deel van de uitgave van Doeschka Meijsings dagboeken, En liefde in mindere mate [leesfragment]. 'De aantekeningen van Meijsing, in totaal genoeg materiaal voor acht boekdelen, zijn door Ben Peperkamp en Annette Portegies met grote toewijding geselecteerd en bezorgd,' merkt Fortuin in het stuk op. 'De ijver en plichtsbetrachting van de bezorgers is hier en daar doorgeschoten: de noten zijn een wel heel groot deel van En liefde in mindere mate uit gaan maken.' Maar '[d]e talloze uren werk van de bezorgers betalen zich elders wél ten volle uit. Wanneer Meijsing eenmaal gaat recenseren voor Vrij Nederland, geven Peperkamp en Portegies veel van die stukken uitgebreid weer, waardoor ook de lezer en de essayiste Meijsing tot leven komen'. Margot Dijkgraaf interviewde de Franse auteur Laurent Binet van wie onlangs De zevende functie van taal verscheen [e-book | La septième fonction du langage]. 'Alle studenten geesteswetenschappen in de Verenigde Staten lezen Foucault en Derrida, het zijn er sterren. De anekdotes die ik over hen vertel zijn voor negentig procent waar: Foucault masturbeerde in zijn kamer op Cornell voor een poster van Mick Jagger, ik heb iemand gesproken die dat heeft gezien. Hun gedachtegoed is interessant en hun leven leent zich ook nog eens voor geweldige verhalen. Zoals altijd overtreft de werkelijkheid de fictie,' aldus Binet in het gesprek.

Van Janet Luis een stukje over Geert van der Kolks De oogst is voorbij, [e-book] ze noemt het een 'dramatische, maar vooral erg interessante ontwikkelingshulpsoap'. Thomas de Veen is enthousiast over Bertram Koelemans verhalenbundel Engels voor leugens [e-book]: 'Het bizarre, ietwat onverklaarbare en bijna onverdraaglijk goede van deze bundel is dat het besef dat het geconstrueerd is, het niet minder eng maakt. Onder de woorden huist nog steeds de gekte - en dat voel je, of denk je te voelen. Weten dat er met je gespeeld wordt en er desondanks unheimisch van worden: dat dwingt bewondering af.' En Robert Gooijer las twee door Hitchcock geïnspireerde thrillers, Peter Swansons Een verdiende dood en Jonathan Moores The Poison Artist . Toef Jaeger schreef verder een stuk over recente boeken die over ziekte gaan. Aan bod komt natuurlijk Ernst Timmers De val van mijn moeder [e-book], maar ze noemt bijvoorbeeld ook Pia de Jongs Charlotte en Hugo Borsts Ma.

Silvia Marijnissen vindt Yu Hua's De zevende dag 'een aangename roman' maar wel een 'beetje te braaf', en Rob van Essen noemt Graham Swifts Moeders zondag een 'kleine, gave roman' [Mothering Sunday]. Joyce Roodnat dan, zij recenseert Nicola Lagioia's De wreedheid [e-book | Ferocia | vertaalitem]. 'Het houdt allemaal niet over, 308 pagina's lang. Maar op pagina 309, als het "Derde deel" inzet, ontdoet De wreedheid zich van breedsprakigheid en aanstellerij,' stelt Roodnat. 'Sla tweederde van De wreedheid over. Blader naar het derde deel, en lees een sterke kleine roman.' Ellen de Bruin las Verdriet is het ding met veren van Max Porter [e-book | Grief is the thing with feathers | leesfragment]. 'Wat een prachtig, bijzonder boekje is Verdriet is het ding met veren. Het is met niets te vergelijken. Een driedelige novelle in prozagedichten, korte fabels, hier en daar een toneelstukje, over een gezin waarin de moeder overleden is,' lezen we in de bespreking.

Carolien Roelants leverde een stuk over Sara Rijzigers Bommen op Jemen [e-book]. 'Rijziger geeft een goed beeld van de overlevingsstrijd in Sana'a en omgeving in oorlogstijd. Maar daar blijft het bij,' aldus Roelants. Michel Krielaars bespreekt daarnaast Victor Klemperers Zo zag de waarheid er op donderdag uit. Dagboek van de Duitse revolutie 1919 [e-book], 'een buitengewoon empathische en scherpzinnige analyse op van de chaos van een revolutie, die laat zien hoe een linkse dictatuur zonder veel moeite in een rechtse verandert'. Bernard Hulsman schreef een stuk over Denken in steen, bouwen op papier van Jeroen Goudeau. 'In veertien korte hoofdstukken en vele korte karakteriseringen van boeken geeft Goudeau op bondige en levendige wijze een overzicht van de geschiedenis van het architectuurboek, vanaf de middeleeuwen tot nu,' staat er in de recensie. Rob Hartmans verdiepte zich met plezier in Tim Blannings Frederick the Great: King of Prussia [recensie]. 'In de magistrale nieuwe biografie van Blanning worden de negatieve kanten van Frederik niet onder het tapijt geveegd,' schrijft Hartmans onder andere. Van Menno Tamminga ten slotte een artikel over De Koude Kermis van KPN van Patrick Bernhart en Jan Maarten Slagter [e-book]. 'Wat ontbreekt is een afsluitend analytisch hoofdstuk […]. Maar daar staat veel tegenover. De biografie van een onderneming op het kruispunt van technologie, expansie en overmoed. Mild-kritisch commentaar op het optreden van de achtereenvolgende topmanagers en commissarissen die nogal eens achter de feiten aanliepen en meestal geen serieuze ervaring hadden in de bedrijfstak. En rake typeringen van de hoofdrolspelers,' stelt Tamminga.

De boekrecensies van NRC Handelsblad verschijnen elke vrijdag in Boeken, en zijn voor abonnees te raadplegen op nrc.nl. NRC Handelsblad is te koop bij het Nieuwscentrum.

Het Parool - logo bij links naar recensies

Maarten Moll sprak Sebastian Fitzek over zijn thriller Het Joshuaprofiel [e-book]: 'Voor deze roman zocht ik, zoals in het nawoord staat, naar de uitwerking van knock-out druppels, lijken in moerassen dumpen, onbewoonde eilanden in Berlijn en elektronische enkelbanden voor kinderen. Precies zoals Max Rhode doet omdat hij een nieuwe thriller aan het schrijven is.'

Korte besprekingen:

'Wat is het wonderlijk, ja, een tintelende verrassing een boek uit 1878 te lezen dat net zo goed nog niet zo lang geleden geschreven had kunnen zijn.' Thomas Verbogt las met enthousiasme Henry James' Daisy Miller [e-book | leesfragment], en probeert te ontdekken waar de frisheid vandaan komt. Marjon Kok sluit de boekenpagina's af met Hans Hagens nieuwste, Yuna's maan: 'Het is de stem van Hans Hagen die uiteindelijk betovert. In Yuna's maan is de dichter in hem nergens ver weg. [...] Hij schept een poëtische sprookjeswereld die ondanks de raadselachtigheid een nieuwe werkelijkheid wordt.'

De boekrecensies van Het Parool verschijnen elke donderdag in PS. Het Parool is te koop bij het Nieuwscentrum.

Elsevier - logo bij links naar recensies

'Het verhaal lijkt onvoltooid, maar op subtiele wijze is het toch ook weer compleet. Kleine roman, grote zeggingskracht,' schrijft Irene Start over Max Porters debuut Verdriet is het dingen met veren [e-book | Grief is the Thing With Feathers | leesfragment]. Veel lof. Victor Pak is ook enthousiast over Bas de Gaay Fortmans Moreel erfgoed, 'een sprankelend boek dat somber is over het populisme van deze tijd, maar optimistisch over een saamhorige Europese toekomst'.

Elsevier verschijnt elke donderdag en is voor abonnees toegankelijk via weekblad.elsevier.nl. Elsevier is te koop bij het Nieuwscentrum.

De Groene Amsterdammer - logo bij links recensies

Kees 't Hart bespreekt deze week Allard Schröders roman Sebastiaans neus [e-book | leesfragment]. 'Juist [de] combinaties van het verhevene en het banale geven deze roman een grote komische lading,' schrijft 't Hart onder meer. Van Colet van der Ven een uitgebreid artikel over Imre Kertész [in memoriam]. 'Ten onrechte wordt Kertész vaak in één adem genoemd met Primo Levi en Jean Améry,' stelt Van der Ven. 'Waar de beide laatsten alsnog door de vernietiging werden ingehaald toen ze de hand aan zichzelf sloegen, transformeert Kertész de gif-beker tot levenselixer. Hij ziet het als zijn opdracht om zijn hart niet te sluiten voor de condition humaine maar het juist ervoor te openen, inclusief alle ellende die ook in die menselijke conditie besloten ligt.'

Van Casper Thomas een stuk over Ian Buruma's Hun beloofde land: Mijn grootouders in tijden van liefde en oorlog [e-book | Their Promised Land | leesfragment]. 'Fraai aan Hun beloofde land is dat het laat zien dat nationale identiteit, al dan niet aangemeten, het anker kan zijn waaraan twee geliefden zich vastklampen,' merkt Thomas op. Piet Gerbrandy las verder Michael Tedja's dichtbundel Regen. 'De dichter maakt het zichzelf niet gemakkelijk, maar ook de lezer wordt niet gespaard,' vindt Gerbrandy. 'De bundel vertoont een zekere openheid, maar is tegelijkertijd niet vrij van een onmiskenbare agressie.' Graa Boomsma recenseert de nieuwe uitgave van Thornton Wilders De brug van San Luis Rey [Bridge of San Luis Rey | vertaalitem], 'een serieuze poging betekenis te verlenen aan dat wat zo ongrijpbaar is in een mensenleven: hartstocht'. En Joost de Vries schrijft in 'Het einde' over Wim Brands [in memoriam]. 'Er is geen passend antwoord op de vraag waarom Wim Brands is weggerend, maar wat we zullen missen is evident: een voortreffelijk humane dichter, een old school interviewer, een ambassadeur van het boek, en een enorm vrolijke kletsmajoor.'

De Groene Amsterdammer is elke woensdag al te koop bij het Nieuwscentrum. Athenaeum Boekhandel verzorgt de boekverkoop voor de website van De Groene.

Vrij Nederland - logo bij links recensies

Eind vorig jaar verscheen Heineken in Afrika van Olivier van Beemen [e-book | leesfragment], deze week in Vrij Nederland een stuk van Van Beemen over hetzelfde onderwerp. 'De relatie tussen Heineken en de oorlogsmisdadiger Jean-Pierre Bemba illustreert het cynisme waarmee de Nederlandse bierbrouwer zaken doet in Congo. Belastingontduiking, fraude en betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen: elk middel is geoorloofd,' lezen we. Jeroen Vullings sprak daarnaast met Mensje van Keulen over haar nieuwste roman Schoppenvrouw [e-book | leesfragment]. 'Het is alsof je het niet zelf doet, maar of de personages - die je bedacht hebt - het voor je doen. Op een gegeven ogenblik nemen ze bezit van je, is het als in een trance,' aldus Van Keulen in het interview. Ook van Vullings een bespreking van Stella Bergsma's 'dwarse debuut' Pussy album [e-book | leesfragment]. 'Verrassend vrouwelijk perspectief of niet, bijna driehonderd pagina's Bukowski-proza wens je niet snel iemand toe. Toch bleef ik geboeid doorlezen in Bergsma's roman,' merkt hij onder andere op. En Carel Peeters wijdt zijn 'Literaire kroniek' aan Paul Scheffers essay voor de Maand van de Filosofie, De vrijheid van de grens [e-book]. Volgens hem 'een wikkende, wegende zoektocht naar een moreel en zinnige middelen'.

Vrij Nederland verschijnt elke woensdag, een selectie van de recensies is op vn.nl/boeken raadpleegbaar. Vrij Nederland is te koop bij het Nieuwscentrum.

pro-mbooks1 : athenaeum