Terug

Recensies

Een geschiedenis van vrede en veiligheid

Op 13 oktober 1818 steeg boven de Duitse stad Aken een luchtballon op. Die werd bestuurd door Wilhelmine Reichard, die het luchtschip zelf had gefabriceerd. Vanuit de lucht wierp ze bloemen op haar publiek: vorsten en hoogwaardigheidsbekleders die in Aken bijeen waren voor een vredesconferentie. Ook…

Schrikbeeld of droombeeld? Over hoe nabij de toekomst is

In 2003 schreef Martin Rees een boek met de titel Our Final Century? De Britse uitgever haalde het vraagteken weg en zijn Amerikaanse uitgever maakte er Our Final Hour van. Blijkbaar houden niet alle uitgevers van onzekerheid of van de lange termijn. In dat boek gaf de invloedrijke wetenschapper Mar…

Leesfragment

De strijd om de toekomst. Over doemscenario's en vooruitgang

Woensdag 6 maart wordt De strijd om de toekomst. Over doemscenario's en vooruitgang van Addie Schulte gepresenteerd bij Athenaeum Boekhandel Roeterseiland.  Lees bij ons alvast een fragment!

Ondermijnen populisten de democratische wereldorde? En staat onze westerse beschaving werkelijk op het spel?…

  • Pagina :
  • 1
MINDBOOKSATH : athenaeum