Terug

Recensies

Geschiedenis van een misvatting

In de tweede helft van de negentiende eeuw hadden de Britse koningin Victoria en haar echtgenoot Albert met veel succes gepoogd zoveel mogelijk huwelijken te laten sluiten tussen hun vele nakomelingen en leden van andere Europese vorstenhuizen. Hun hoop en verwachting was dat deze familiebanden …

Hoe de Sovjetdroom werkelijkheid leek te worden

Na de val van de Berlijnse Muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie lijkt de communistische droom van een hoorn des overvloeds ver van ons bed. Maar in Red Plenty, nu in vertaling verschenen De rode belofte, geeft Francis Spufford een fantastisch beeld van de hoop die rond 1960 in de Sovjet-Unie …

Tegen de integratie-pessimisten

Over immigratie en integratie wordt door jan en alleman van alles geroepen, maar op welke feiten zou het debat daarover nou eigenlijk gebaseerd moeten zijn? Leo en Jan Lucassen proberen de voor- en nadelen van vijf eeuwen migratie nuchter in kaart te brengen, in een boek vol met cijfers, statist…

Algemeen kiesrecht beperkte invloed vrouwen

Terwijl radicale feministen begin twintigste eeuw in Groot-Brittannië streden voor algemeen vrouwenkiesrecht, werd de rijke Amerikaanse importbruid Lady Nancy Astor als eerste vrouwelijke Lagerhuislid verkozen – namens de conservatieve partij, en zonder dat ze campagne voerde voor vro…

Van inboorlingen tot mensen

‘Indië is een Nederlandsch wingewest,’ schreef Johannes van den Bosch als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in 1831, ‘de bevolking aldaar moet met billijkheid en rechtvaardigheid worden bestuurd […], maar voor het overige moeten de belangen van deze lande…

De geschiedenis in borden en trommels

Aan de hand van honderd uiteenlopende objecten uit het British Museum keek directeur Neil MacGregor met tal van externe experts naar de geschiedenis van de mensheid in de laatste 2 miljoen jaar. Het leverde eerst een radioserie (bij BBC Radio 4) en vervolgens een boek op: A History of the World in…

Voor God en Vaderland! De Krimoorlog aan de vergetelheid ontrukt

Eerder dit jaar kwam de Britse historicus Orlando Figes in opspraak omdat hij op Amazon negatieve reviews had geplaatst bij boeken van collega's over de Russische geschiedenis, zoals van Rachel Polonsky en Robert Service. Dat had Figes weliswaar anoniem gedaan, maar niet anoniem genoeg - en een scha…

Hoeveel dichterbij kun je komen?

In een tijd waarin elke gesneuvelde militair in het journaal wordt vermeld, is het bijzonder moeilijk ons in te leven in de enorme slachtpartij die de Eerste Wereldoorlog was. Twee nieuwe boeken proberen ons inkijkjes te geven in de beleving van die oorlog: een fotoboek en een boek met ooggetuig…

Onconventioneel onderhoudende veelvraat door Duitse geschiedenis

De titel Germania. A Personal History of Germans Ancient and Modern doet een eigenzinnig boek verwachten over de Duitse geschiedenis. En die verwachting wordt ruimschoots ingelost. Simon Winder schreef een onderhoudende mix van Duitse geschiedenis, vlotte anekdoten en Lonely Planet-achtige beschrijv…

De journalist als chroniqueur

Geert Mak is gasthoofdredacteur van de zomereditie van Historisch Nieuwsblad. Wat levert dat op? Zes mooie grote artikelen over journalisten en verslaggevers uit de afgelopen anderhalve eeuw (inspiratiebronnen van Mak) geven het blad meer samenhang dan gewoonlijk, en verder is deze editie een typisc…

Carthago tegen Rome: De strijd om Herakles

Hoe schrijf je een geschiedenis van een beschaving waarvan de taal nauwelijks te ontcijferen valt en waarover de resterende literaire bronnen geschreven zijn door auteurs uit rivaliserende samenlevingen? Twee auteurs — Richard Miles (Carthago) en Dexter Hoyos (The Carthaginians) — beschr…

Van ‘Eerst mijn fiets terug’ tot Duitse slachtoffers

Het Parool sprak simpelweg van ‘belhamels’ toen jongeren op het Amsterdamse Mercatorplein van 1959 tot 1967 jaarlijks de dodenherdenking verstoorden en vernielingen aanrichtten. De politie rukte uit om de orde te herstellen, en daar bleef het bij. Toen Marokkaanse jongeren daar in 2003 m…

Over Spartacus – en toch ook niet

On the Spartacus Road. A Spectacular Journey through Ancient Italy gaat amper over Spartacus of de tocht van zijn slavenleger (73-71 voor Christus). Het is ook als reisverhaal niet erg spectaculair. Het gaat over Ancient Italy en Peter Stothards favoriete klassieke auteurs, en ook over het hedendaag…

Het ontstaan van de Verenigde Naties ontluisterd

De Verenigde Naties zijn niet opgericht door wereldvreemde idealisten, maar door landen die allemaal hoopten hun eigen belangen ermee te kunnen dienen. Het instituut VN is niet zomaar – als een enchanted palace – uit het niets opgedoken, maar is vooral een 'doorstart' van de Volkerenbond. En bovendi…

Een Herculestaak volbracht

De klassieke traditie in de Lage Landen is precies wat je ervan verwachten mag: René Veenman geeft, zowel wat onderwerpen als wat periode betreft, een bijzonder weidse blik op de erfenis en doorwerking van de klassieke cultuur in de Lage Landen, van de vroege Middeleeuwen tot op heden. Met Va…

Hoe werkt de maffia?

Sinds de Godfather-trilogie van Francis Ford Coppola is het moeilijk over de mafia te lezen zonder dat die filmbeelden op je netvlies verschijnen. Salvatore Lupo ziet het als de grote taak van historici om een ander beeld te scheppen, om het fenomeen maffia daadwerkelijk te kunnen begrijpen. Zijn ri…

Britannia rules the past

Waarom houden zoveel meer Britse historici zich bezig met ‘the Continent’ dan omgekeerd? Waarom hebben de boeken van Edward Gibbon, E.H. Carr of Ian Kershaw een grotere impact dan die van hun Franse of Duitse collega’s? En loopt deze Britse dominantie nu teneinde? Deze vragen stelt…

Onbeantwoorde liefde

Susan Vandiver Nicassio's Imperial City. Rome under Napoleon is het verhaal van een tragedie: van de liefde van Napoleon voor Rome, die Rome niet beantwoordde. Maar ook van een culture clash tussen traditioneel catholicisme en verlicht rationalisme. En tot slot is het een variant van Rome onder de l…

Reis-, lees- en levenslust

'Travel' is het thema van deze editie van het historische tijdschrift Lapham's Quarterly - een thema dat aan aandacht bepaald niet tekort komt, zou je denken. En dat al veel te vaak op weinig inspirerende wijze aan de orde komt in veel te veel tijdschriften die je niet zou willen lezen. Maar Lapham'…

pro-mbooks1 : athenaeum