Terug

Recensies

Het historisch handboek der Nederlanden

Jaarlijks verschijnen honderden nieuwe boeken en artikelen over de Nederlandse geschiedenis, maar wie daarvan een samenvatting wil, is op klassiekers aangewezen. Tot voor kort dateerden de belangrijkste traditionele handboeken over Nederlandse geschiedenis uit de late jaren negentig. Sinds vorig jaa…

Rijke bundel over meer dan het Binnenhof

De bundel Omstreden democratie, geredigeerd door de Nijmeegse historicus Remieg Aerts en de politicoloog Peter de Goede, is het sluitstuk op het gelijknamige wetenschappelijke onderzoeksproject waaraan maar liefst vijfenvijftig onderzoekers hebben gewerkt. Gezamenlijk onderzochten zij de geschiedeni…

De chaos van 1813

Het jaar 2013 is het jaar van tweehonderd jaar Koninkrijk, maar wat vandaag de dag wordt herdacht als het begin van de Nederlandse eenheidsstaat, begon in verwarring, onzekerheid en politieke factiestrijd. In november 1813 trokken de Fransen geleidelijk weg uit Nederland, kort nadat Napoleon in de V…

De patriottentijd in Heusden tot in detail

Het is een belangrijk moment in Joost Rosendaals Tot nut van Nederland: op 6 januari 1787 werd voor het stadhuis van het Brabantse vestingstadje Heusden schoon schip gemaakt. Ten overstaan van de verzamelde menigte, die de dag tevoren was opgetrommeld, deed de plaatselijke chirurgijn en schepen…

Midden in de katholieke kerk

Verlangen naar vernieuwing en de herinnering aan vroeger gaan heel vaak hand in hand. In de jaren zestig leek het alsof een kudde gezagsgetrouwe katholieken plotseling door vernieuwingsdrang werd overmand. De kerkelijke vernieuwingen die vanaf de late jaren vijftig hun beslag kregen strekten zich ui…

De Hillesums: een ongelukkige familie in ongelukkige tijden

Etty Hillesum kwam uit een merkwaardig nest. Als dochter van een Nederlandse vader en een Russische moeder groeide ze op in een gegoed Deventers gezin, dat aan talenten geen gebrek had. Vader werkte als rector op het plaatselijk gymnasium, broer Jaap gold als een begaafd student geneeskunde, Ett…

Geschiedenis, een jongleerspel

Wat kunnen we leren van het verleden? Weinig, meent de 23-jarige Utrechtse historicus en publicist Rutger Bregman, en juist dat maakt geschiedenis zo interessant. Zijn debuut Met de kennis van toen ontstond uit frustratie over twee gemeenplaatsen: dat mensen van het verleden kunnen leren en dat de g…

De grondwet: geen blauwdruk, maar een proces

De geschiedenis wordt achterstevoren opgetekend. Pas als gebeurtenissen zijn verstreken en hun gevolgen zichtbaar worden, begint de zoektocht naar de oorsprong. De parlementaire geschiedschrijving vormt op die regel geen uitzondering: toen de regels van het democratische politieke spel grofweg waren…

De extra ruimtelijke dimensie aan onze geschiedenis

Volgens onze boekverkopers is De bosatlas van de geschiedenis een van de beste geschiedenisboeken van dit jaar. We hernemen daarom vandaag de recensie van Bram Mellink.

 

Wordt de geschiedenis al langere tijd geschreven, vandaag de dag wordt zij ook in kaart gebracht. Dit najaar verscheen de eerst…

Eenzaam aan de top

‘Zijn vrouw is jong en klein, naar het mij voorkomt uit een eenvoudig milieu,’ schreef de 37-jarige parlementariër Marga Klompé in een brief over haar KVP-fractiegenoot J.J. Fens. Zijn interieur was ‘een beetje burgerlijk. Wel hier en daar een paar mooie oude stukken…

Leesfragment

Worden zoals wij

21 mei wordt Bram Mellinks boek Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945 gepresenteerd bij Spui25. Wij brengen een uitgebreid fragment. ‘De emancipatie van buitenlanders, waarvan de doelen door Nederlandse politici en onder…

  • Pagina :
  • 1
pro-mbooks1 : athenaeum