Terug

Recensies

Het senior kunsttijdschrift

Artforum, dat sinds 1962 bestaat en zijn achtenveertigste jaargang beleeft, is een van de oudste en meest gevestigde kunstmagazines. De kracht van het Amerikaanse tijdschrift is het internationale bereik. Wat The Economist in politiek-economisch en de New York Review of Books in literair-maatschappe…

Politiek geprononceerd

De New Left Review ziet Abraham en omlijst het vijftigjarig bestaan met een forse terug- en vooruitblik. In de dikke aflevering 61 (januari/februari 2010) van het tweemaandelijks tijdschrift wordt de feestrede gehouden door een van de founding fathers, Stuart Hall, de op Jamaica geboren socioloog di…

Paniek in crisistijd is met Nico en Elephant overbodig

Het Luxemburgse halfjaarlijkse tijdschrift Nico voor ‘interviews & fashion’, bestaat sinds 2007, maar heeft al wel een eigen plaats veroverd in de creatieve industrie door de nadruk te leggen op het scheppingsproces. Nico ontkomt niet aan de kredietcrisis en verschijnt in 2010 maar &…

De discussie gaat verder dan bedrijfskantinekunst

Kunst en bedrijfsleven lijken twee geloven op één kussen wanneer ze gaan hokken. Er zijn natuurlijk ceo’s die van opera houden, of een cultureel commissariaat vervullen, maar de meesten verkiezen grofstoffelijker zaken boven de verheffing tot het geestelijke. Die paradox van bedr…

Wisselende omgang met onbevangen meisjes: nieuwe modebladen

Modebladen hebben één gemeenschappelijke afnemer: de bladeraar in de kiosk. Natuurlijk zijn er de design- of fashion-student, de vormgever, en de bladendokter. Zij kopen Material Girl of 125 beroepsmatig. Maar ik ben amateur, ik duik liever in de stapels van Athenaeum en laat me liefst…

Eigen-aardigheden voor introspectie en verderkijken

Vingerhoedjes, Klimts appelbomen en giraffen – het zijn de objecten van een niet-alledaagse interesse, van een persoonlijke insteek die het eigenaardige overstijgt. joost divendal las dit is, Boomstang en Dumbo Feather, pass it on. Het zijn de drie tijdschriften die vanaf de schappen van het A…

  • Pagina :
  • 1
pro-mbooks1 : athenaeum