Terug

Recensies

Een Joodse wereld en een christelijke Jezus

Wie was Jezus? En hoe zag de wereld eruit waarin hij leefde? Dat zijn de twee vragen die Fik Meijer, emeritus hoogleraar en auteur van een flinke stapel goed verkopende boeken over de Oudheid, wil beantwoorden in zijn boek Jezus en de vijfde evangelist. Het is een stekelig onderwerp waarbij er nauwe…

Het voorchristelijke Jodendom in al zijn diversiteit en detail

Ondanks dat de kerk ons graag anders doet geloven, is het beslissende moment in de ontstaansgeschiedenis van het christendom niet de geboorte van Jezus. Ook niet zijn kruisiging of wederopstanding. Het beslissende moment was het jaar 70, en de vernietiging van de tempel in Jeruzalem. Toen raakte Isr…

Het voorchristelijke Jodendom in al zijn diversiteit en detail

Ondanks dat de kerk ons graag anders doet geloven, is het beslissende moment in de ontstaansgeschiedenis van het christendom niet de geboorte van Jezus. Ook niet zijn kruisiging of wederopstanding. Het beslissende historische moment was het jaar 70, en de vernietiging van de tempel in Jeruzalem. Toe…

Geschiedenis als een ware avonturenroman

Amerika was aan het einde van de jaren twintig welvarender en moderner dan welk ander land ook. Zijn optimistische stadsbewoners voelden zich sterk aangetrokken tot spektakel: ze wilden zien, horen, beleven en meemaken. Successchrijver Bill Bryson laat ons in De zomer van 1927 (One Summer: America 1…

Iran echt begrijpen

In 2009, nog voordat de Arabische Lente de ene na de andere dictatuur in het Midden-Oosten wegvaagde of op zijn minst op de proef stelde, waren de ogen van de wereld gericht op Iran. Toen de zittende, conservatieve president Ahmadinejad met overweldigende meerderheid won van zijn immens populaire en…

De daders van genocide beter begrijpen

Aan Abram de Swaans indrukwekkende Compartimenten van vernietiging gaan twee namen en een enorme hoeveelheid massamoorden vooraf: Hannah Arendt en Stanley Milgram. Toen de Joodse filosofe en journaliste Hannah Arendt in 1963 de rechtszitting tegen nazi-misdadiger Adolf Eichmann in Israël volgde…

Duitsland, het land van de politieke kunstenaars

Hoe kon een cultureel hoogstaand volk als de Duitsers toch ineens achter Adolf Hitler, die gesjeesde korporaal zonder opleiding, aanlopen? Over die vraag hebben historici zich jarenlang het hoofd gebroken. Frits Boterman, emeritus hoogleraar modern Duitse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterd…

Duitsland, het land van de politieke kunstenaars

Hoe kon een cultureel hoogstaand volk als de Duitsers toch ineens achter Adolf Hitler, die gesjeesde korporaal zonder opleiding, aanlopen? Over die vraag hebben historici zich jarenlang het hoofd gebroken. Frits Boterman, emeritus hoogleraar modern Duitse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterd…

De revolutie, ongecensureerd

Frank Dikötter schudde ons twee jaar geleden al wakker met Mao's massamoord, over China's bloedige Grote Sprong Voorwaarts. Hierin beschreef hij Mao's mislukte poging om aan te haken bij de wereldmachten en de kracht van het communisme te tonen. Nu komt hij met net zo'n opmerkelijk relaas over …

Gefragmenteerde gedachten: Hobsbawm postuum

Na een lang en op wetenschappelijk gebied zeer productief leven, overleed op 1 oktober vorig jaar de beroemde Joods-Britse historicus Eric Hobsbawm. Hobsbawm werd wel de laatste marxistische historicus genoemd. Zijn magnum opus, een lijvig driedelig standaardwerk over wat hij de ‘lange negenti…

Verhalen van achter het IJzeren Gordijn

Zelden was de hoop op een voorspoedig nieuw begin groter dan op 8 mei 1945, de dag dat Nazi-Duitsland definitief capituleerde. Stunde Null noemen de Duitsers dat moment - het uur nul. Wat er precies voor het oude regime in de plaats zou komen wist niemand, maar alles zou snel beter worden. Voor het …

  • Pagina :
  • 1
pro-mbooks1 : athenaeum