Terug

Leesfragment

Onszelf voorbij. Kijken naar wat we liever niet zien

Op 20 maart verschijnt Onszelf voorbij van Lisa Doeland, Naomi Jacobs en Elize de Mul. Lees bij ons alvast een deel van de inleiding!

Vol overgave storten we ons op self-tracking en mindfulness, zijn we baas in eigen moestuin en gaan we op vakantie het liefst back to basics in een joert. De grimmig…

Avonturen bestaan niet

Morgen wordt bij Athenaeum Boekhandel Avonturen bestaan niet door Simon Gusman en Arjen Kleinherenbrink gepresenteerd. Vandaag publiceren we de eerste pagina's voor.

Gusman en Kleinherenbrink laten in Avonturen bestaan niet zien dat het najagen van avontuur een illusie is. En dat terwijl we gek zij…

De ziel. Een cultuurgeschiedenis

Aankomende dinsdag zal het nieuwe boek van literatuurwetenschapper Ole Martin Høystad verschijnen, getiteld De ziel. Een cultuurgeschiedenis (vertaling door Wouter De Jong). Lees bij ons alvast een fragment!

De ziel werd vele eeuwen beschouwd als de essentie en de afspiegeling van de individuele pe…

De geest uit de fles

Lees bij ons een fragment uit Ger Groots De geest uit de fles. Hoe de moderne mens werd wie hij is.

Dit boek is een geschiedenis van de moderne filosofie en een zinnenprikkelende beschouwing ineen. Ger Groot laat zien en horen hoe wij, zelfbewuste én onzekere mensen aan het begin van de eenentwinti…

Oog in oog met Gaia

27 november komt Bruno Latour naar de Lutherse Kerk om te preken over Oog in oog met Gaia, een bundel van lezingen. Lees hier een fragment.

In Oog in oog met Gaia stelt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en …

Agenda

Presocratenavond in Spui25

Early Greek philosophy had always been the domain of the scholar in the higher tiers of academic life. With this ambitious new collection, Harvard University Press has made sure the Loeb Classical Library realises what it set out to do: to proliferate knowledge of the entirety of ancient literature …

Nexus symposium: An Education in Counterculture

Counterculture, die term muntte socioloog Theodore Roszak voor de maatschappelijke revolte in de zestiger jaren. De hoofdstad van deze tegencultuur was New York. Eerst als broedplaats voor nieuwe visies op de kunst, het leven en de wereld: de poëzie van de Beatgeneration; de muziek van Bob Dylan; se…

Freud en seksualiteit

De recent verschenen vertaling van de eerste versie van de Drie verhandelingen ontsnapt grotendeels aan de heterenormativiteit die het latere werk van Freud, en veel andere psychoanalytische auteurs, volgens veel critici kenmerkt. Freud lijkt hier en daar zelfs aan te sluiten bij auteurs als Michel …

Presentatie Simon Gusman en Arjen Kleinherenbrink, Avonturen bestaan niet

Gusman en Kleinherenbrink laten in Avonturen bestaan niet zien dat het najagen van avontuur een illusie is. En dat terwijl we gek zijn op avonturen. Wie droomt er niet van om het onbeduidende, alledaagse leven te verruilen voor een groots en meeslepend bestaan?
De auteurs illustreren hun betoog met …

Nieuw licht #4 - Vals spel

Sport beheerst het nieuws. Maar de media focussen daarbij voornamelijk op dopingschandalen, miljoenentransfers en hooligans. In 1938 waarschuwde Johan Huizinga in zijn beroemde boek Homo ludens dat door de professionalisering van de sport 'het spel' verloren dreigt te gaan. Samen met journalist en N…

De redelijkheid van de onderbuik. Nieuw licht #3

Onze geïndividualiseerde, seculiere samenleving is gestoeld op redelijkheid en objectiviteit. Wetenschap versus (bij)geloof, feiten versus emoties: iedere individuele keuze moet rationeel verdedigd kunnen worden. Maar voldoet dit maakbare, rationele mensbeeld nog ten tijden van fake news, onzinnige …

Een avond met Bruno Latour: Het nieuwe klimaatregime

In zijn nieuwe boek Oog in oog met Gaia stelt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en laten. Volgens hem zijn we toegetreden tot het drama van de geogeschiedenis, het tijdvak van het antropoceen. In dat tijdvak…

Maarten van Buuren over Spinoza’s Ethica

Baruch de Spinoza (1632-1677) wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste filosoof die ons land ooit heeft gekend. Spinoza's levenswerk, de Ethica, is een van de belangrijkste, maar ook een van de moeilijkste filosofische teksten die ooit geschreven zijn. In de Ethica onderzoekt Spinoza op welke …

Presentatie Ignaas Devisch, Het empathisch teveel

Van Barack Obama en Angela Merkel tot Jesse Klaver – velen beschouwen het menselijk vermogen zich in te leven in anderen als stuwende kracht voor moreel handelen en als probaat middel tegen onverschilligheid. Maar is empathie altijd goed? Op het niveau van de persoonlijke verhoudingen is zij wenseli…

Gerard Koolschijn over Plato's oplossing voor de planeet

In Plato’s opinie stevende de mensheid in de 5de en 4de eeuw voor Christus al af op de ondergang, veroorzaakt door hebzucht en eigenbelang. Een maar al te actuele gedachte in deze tijden van Trump, klimaatverandering, overbevolking en de groeiende kloof tussen arm en rijk.

Wat kunnen we van Plato's…

Nieuws

Longlist Socrateswisselbeker 2018 met René ten Bos, Arnon Grunberg, Marli Huijer en Miriam Rasch

De Socratesbeker wordt elk jaar uitgereikt aan 'de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar verscheen'. Vorig jaar won Marjan Slob met Hersenbeestin 2016 René ten Bos met Bureaucratie is een inktvis en in 2015 Wouter Kus…

Recensie

Nietzsches overwinning op de winter

'We geloven er niet meer in dat waarheid nog waarheid blijft als je de sluier van haar aftrekt.' Een van de vele ontmaskeringen in Friedrich Nietzsches De vrolijke wetenschap (1882). De Duitse filosoof (1844-1900) voelde zich als herboren toen hij dit werk schreef. Hij vergeleek het schrijven van di…

Heidegger in de boardroom

Een businessconsultant die iets met filosofie en big data doet, dat klinkt eerder angstaanjagend dan aantrekkelijk. Er zijn al genoeg CEO's van technologiegiganten die sjiek doen met stoïcisme of die beweren dat het brein net een computer is. Zij doen de filosofie doorgaans geen goed. Christian Mads…

De dwaze obsessie nuttig te willen zijn

Wie de inhoudsopgave van Een kleine filosofie van het verval van E.M. Cioran opslaat, wordt meteen voorbereid op een bepaalde filosofische leeservaring: ‘Oefeningen in ontbinding’ heet de eerste afdeling, en daaronder volgen: ‘Genealogie van het fanatisme’, ‘De anti-profeet’, ‘Op het kerkhof van de …

Spenglers loden reddingsvest

Tussen 1918 en 1922 verscheen Der Untergang der Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte in twee delen. Oswald Spengler schreef het boek tegen de achtergrond van het doorgeslagen 19de-eeuwse vooruitgangsoptimisme. Bijna honderd jaar na dato is de eerste Nederlandse vertaling versche…

MINDBOOKSATH : athenaeum