Terug

Recensies

De wording van een inspirerende vrouw

Becoming valt eigenlijk in twee stukken uiteen, nee drie: becoming me, becoming us en becoming more. Die eerste twee stukken gaan over de periode vóórdat Michelle Obama presidentsvrouw werd. Dat derde verhaal kennen we wel, daar waren we bij. Voor mij is dat eerste stuk interessanter. Je ziet hoe ee…

De jaren tachtig waren geweldig

Het is lastig om objectief terug te kijken op je eigen coming of age. De mijne was in de jaren tachtig. Toen was alles veel radicaler en interessanter dan nu. De vleesjurk van Lady Gaga? Pff, wij hadden installaties met slachtafval en paardenpiemels in de gekraakte galerie Aorta en torenhoge vuurspu…

Oorlog en gevoeligheid

De mens heeft altijd al naar eeuwig voortdurende vrede verlangd. Tot nu toe is dat helaas altijd een ideaal, en nooit de werkelijkheid gebleken. Dit idee staat centraal in Jonathan Holslags nieuwe boek, dat lezers langs drieduizend jaar oorlog en vrede voert: A Political History of the World (Vrede …

Berretty, een Indische Gatsby

‘Activité… Activité… Vitesse…’, zo luidde de lijfspreuk van Dominique Berretty, ontleend aan Napoleon. Ook de biografie die Gerard Termorshuizen en Coen van ’t Veer schreven over deze Indische ondernemer en journalist wordt gekenmerkt door vaart en een immense hoeveelheid actie; in zijn korte leven …

Hoe de Curaçaoroute duizenden joden redde

Jan Brokken kan dat fantastisch, door persoonlijke verhalen de grote geschiedenis concreet maken - hij deed dat recent nog met De vergelding. Het verhaal van De rechtvaardigen verdient zo'n Brokken-boek: Jan Zwartendijk, de Nederlandse consul in Litouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog, zorgde er met…

Een geschiedenis van vrede en veiligheid

Op 13 oktober 1818 steeg boven de Duitse stad Aken een luchtballon op. Die werd bestuurd door Wilhelmine Reichard, die het luchtschip zelf had gefabriceerd. Vanuit de lucht wierp ze bloemen op haar publiek: vorsten en hoogwaardigheidsbekleders die in Aken bijeen waren voor een vredesconferentie. Ook…

Leesfragment

De nieuwe zijderoutes

De Nederlandse vertaling door Jan Sietsma, George Pape en Jan Wynsen van De nieuwe zijderoutes van Peter Frankopan verscheen op 15 november. Lees bij ons een uitgebreid fragment!

In De nieuwe zijderoutes beschrijft Peter Frankopan het heden en de toekomst van een wereld die drastisch aan het verand…

De geschiedenis volgens Bicker (1746-1812)

De geschiedenis volgens Bicker (1746-1812) van Mariëlle Hageman verschijnt 30 november. Lees hier alvast een fragment!

15 oktober 1787. Weggedoken in een trekschuit ontvlucht Jan Bernd Bicker Amsterdam. Overal in de Nederlandse Republiek wordt gevochten en geplunderd. Bicker is er niet meer veilig.…

Endlösung

Dinsdag 20 november wordt bij Spui25 de Nederlandse vertaling door Ton Zwaan van David Cesarani's Endlösung. Het lot van de joden 1933-1949 gepresenteerd. Lees hier alvast een fragment!

David Cesarani’s boek Endlösung – de ‘definitieve oplossing van het Joodse vraagstuk’ – is een complete en diepzi…

Wereldtheater

Deze week verscheen Wereldtheater. De geschiedenis van de cartografie van Thomas Reinertsen Berg. Lees hier het voorwoord!

Wereldtheater bevat de geschiedenis van de cartografie, vanaf mystieke symbolen in het stenen tijdperk tot en met de gps en Google Earth. Het is een fascinerend relaas vol wete…

Zeeuws geluk

Vandaag verschijnt het nieuwe boek van Carolijn Visser: Zeeuws geluk. Wij brengen een fragment. 

Op uitnodiging van een Zeeuwse zorgorganisatie schreef wereldreizigster Carolijn Visser Zeeuws geluk, een boek over Zeeland, het land van haar jeugd. Zij logeerde op Walcheren en Noord-Beveland in verbl…

Het verleden ruist voorbij

26 oktober verschijnt het nieuwe boek van Ivo Weyel, Het verleden ruist voorbij. Vandaag publiceren we voor!

Ik zie de foto voor me, de heren in rok, de dames in ruisende zijde en parelsnoeren, de lange, lange tafel met plaats voor vijftig man, de bloemstukken en guirlandes, het pril geluk, de blij…

De Nederlandse Boekengids 2018-5

Vandaag verschijnt het vijfde nummer van 2018 van De Nederlandse Boekengids. Lees bij ons alvast een deel van Jouke Huijzers bespreking van Merijn Oudenampsens De Conservatieve Revolte.

De Nederlandse Boekengids is het meest toonaangevende tijdschrift over boeken en ideeën in de Lage Landen, zes ke…

Leven met goden

De Nederlandse vertaling van Leven met Goden wordt 12 oktober bij Teylers Museum gepresenteerd. Kom je ook? Lees hier alvast het eerste hoofdstuk.

Een van de meest wezenlijke aspecten van het menselijk bestaan is dat elke gemeenschap een aantal opvattingen en overtuigingen deelt: een geloof, een id…

Agenda

De verbeelding van de Romeinse keizers

Die beelden konden centraal zijn gestuurd, maar er werden ook beeltenissen verspreid van het Romeinse keizerschap zonder directe bemoeienis van het hof. En niet alleen van de keizer: ook mede- en tegenkeizers, of keizerlijke familieleden, waren constant onderhevig aan verschillende vormen van repres…

De beste krant van Europa. Fake news en ethiek in de 18e-eeuwse media

In samenwerking met Amsterdam University Press

Over De beste krant van Europa

In de achttiende eeuw werd er in Leiden een beroemde krant gepubliceerd, de Gazette de Leyde. Machthebbers en intellectuelen in heel Europa lazen hem. In de Gazette las de elite over de Amerikaanse vrijheidsstrijd, die g…

David Cesarani’s Endlösung. Het lot van de joden 1933-1949

In samenwerking met Atlas Contact.

Over Endlösung

Het boek Endlösung. Het lot van de joden 1933-1949 is het levenswerk van de veelgeprezen wetenschapper David Cesarani. Het boek verschaft een geschiedenis van de Holocaust, met ruime aandacht voor wat daaraan voorafging en wat erop volgde. In dit p…

Een naoorlogse achtbaan: lunchgesprek met Ian Kershaw

De spanningen van de Koude Oorlog, de economische groei en de sociale gevolgen daarvan, de roerige jaren zestig, de val van de Sovjet-Unie en de problemen die de landen in Oost-Europa ondervonden bij de transitie naar democratie en kapitalisme kenmerken de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens …

Bibliotheekcollege - De jaren zestig

Weet je nog die opwindende jaren zestig? Het tijdperk van grote veranderingen in muziek, politiek en seksuele mores. Wereldwijd! 

Aan de hand van beelden en geluidsfragmenten maken we deze avond een reis door de jaren zestig. Natuurlijk hebben we het over de vernieuwing die The Beatles, Bob Dylan…

Nieuws

Libris Geschiedenisprijs 2018 voor Frits van Oostrom

De Libris Geschiedenisprijs wordt elk jaar uitgereikt aan de auteur van een historisch boek dat een algemeen publiek aanspreekt. Het boek moet een oorspronkelijk onderwerp hebben, prettig leesbaar zijn en op gedegen historisch onderzoek stoelen. Op 28 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Aan de …

MINDBOOKSATH : athenaeum